trekkergroupies

Boeren Zelfvoorziening en kleinschalige landbouw worden gesaboteerd om ons afhankelijk te maken van grote bedrijven en oligarchen.

Boeren in Nederland demonstreren al weken tegen een wetswijziging die de uitstoot van stikstof en ammoniak moet verminderen. Dit wordt verantwoord met de bescherming van het milieu en het klimaat. Dit zou vooral de veehouders treffen, van wie minstens een derde hun bedrijf zou moeten opgeven. De protesten escaleren steeds meer, verlammen nu delen van Nederland en treffen volgens berichten in de media ook supermarkten, waar de schappen leeg blijven.

Daarnaast is er aangifte gedaan van het gebruik van vuurwapens door de politie tegen een 16-jarige. Inmiddels hebben vissers en transportbedrijven zich bij de protesten aangesloten. Sinds 2015 bestaat er een stikstofwet, maar deze wordt vaak niet uitgevoerd door gemeenten. Nu de Nederlandse regering door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) en haar eigen hoogste rechtbank is bevolen om de uitstoot te verminderen en milieubescherming serieuzer te nemen, wil de regering het beter doen.

Het milieu beschermen is een nobel doel, maar de manier om dit te bereiken is twijfelachtig. Want de stikstof komt vooral via een teveel aan drijfmest in het milieu terecht. Om deze te verminderen, moet de veestapel worden geminimaliseerd, en dat is het plan. De Nederlandse overheid wil 25 miljard euro uitgeven om boeren te betalen om te verhuizen of hun baan op te geven. Als de boeren het aanbod niet accepteren, worden ze onteigend. Het is dus een aanbod dat ze niet kunnen weigeren. Een derde van de runderen, varkens, kippen, schapen en geiten moet daarom verdwijnen.

Ook in Polen en Italië protesteren boeren . In Polen zijn de grootste zorgen de gestegen brandstof- en kunstmestprijzen, evenals oneerlijke prijzen voor de producten in supermarkten. Ook in Spanje gaan boeren om vergelijkbare redenen de straat op.

Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze protesteren tegen het EU-beleid dat de traditionele landbouw vernietigt. Zo is in 2019 de EU Green Deal aangenomen, waarbij 10 procent van het bouwland opzij wordt gezet. Dit was gerechtvaardigd met klimaatbescherming, maar heeft, zoals de Universiteit van Kiel heeft vastgesteld, een negatieve impact op het klimaat. Want het graan dat hier niet meer wordt verbouwd en het vee dat niet meer gehouden kan worden, moet dan uit het buitenland worden geïmporteerd. Brazilië loopt hier voorop, waar grote delen van het regenwoud worden gekapt voor de teelt van veevoer.

Maar in Europa moeten boeren wijken voor leefruimte en zonne-energie of natuurgebieden. Dit is ook het geval in Nederland, waar bijvoorbeeld de provincie Gelderland een plan voor “wederopbouw” heeft gepresenteerd waarin lokale landbouw nauwelijks een rol speelt, zo meldt het weekblad “ De Andere Krant ”.

De boeren moeten daarom ook ruimte maken voor woningen, zonnestelsels en nieuwe natuurgebieden in de landbouwgrond. Alleen al 10 procent van het bouwland, of 220.000 hectare, wordt omgezet in ‘nieuwe natuur’, een veelvoud van wat bestemd is voor woningbouw. Dit cijfer komt exact overeen met de 10% braaklegging die de Europese Commissie in haar Green Deal heeft aangegeven.

De landbouwgrond, die niet bestemd is voor natuurgebieden, biedt aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. Want woonruimte en zonne-energie zijn winstgevend voor investeerders en bieden op de lange termijn goede kansen om winstgevend te beleggen geld dat steeds waardelozer wordt.

Ook Duitsland zal in de nabije toekomst door dergelijke ontwikkelingen worden getroffen. Want de Green Deal is in Brussel besloten en is bindend voor alle EU-lidstaten. Als zo’n 30 procent van de bedrijven in Nederland wordt gesloten, kunnen er uiteindelijk 50.000 van de 265.000 bedrijven in dit land overblijven. Daarom ontstaat er ook in Duitsland een golf van protesten .

Om de situatie onschadelijk te maken, heeft de federale minister van Landbouw Cem Özdemir nu aangekondigd dat hij de plannen voor braaklegging in Duitsland zal heroverwegen en de uitvoering tijdelijk zal opschorten. Vanaf 2023 zouden boeren eigenlijk vier procent van hun land opzij moeten zetten. Niet-naleving kan leiden tot het verlies van de broodnodige EU-subsidies. In de hele EU zal de braaklegging leiden tot een verlies van 4,22 miljoen hectare landbouwgrond, waarop tot 25,7 miljoen ton tarwe kan worden verbouwd.

Veel toevalligheden

En zelfs als de dierlijke productie in Europa absurd is en de industriële landbouw een verwoestend effect heeft op het milieu, zouden deze plannen mensen moeten aanzetten om op te letten. Omdat ze passen in een hele reeks andere rapporten uit het recente verleden. In zowel Groot-Brittannië als de VS zijn er bijvoorbeeld programma’s opgezet om boeren te betalen om hun baan op te zeggen en hun land aan de staat te geven om te veranderen in natuurreservaten. Het is dus een zeer vergelijkbaar programma als Nederland.

Dat gebeurt in 2022, wanneer een voedseltekort veroorzaakt door de interventie van Rusland in Oekraïne alom wordt aangekondigd als de volgende grote bedreiging.

Hier wordt in de nabije toekomst een tekort aan meststoffen verwacht door sancties tegen Rusland en Wit-Rusland. Beide landen zijn samen de grootste leveranciers van mestcomponenten zoals ammoniak. Daarnaast hebben gevallen van varkensgriep en vogelgriep in verschillende landen geleid tot het afslachten van honderdduizenden dieren. Deze ziekten werden alleen gedetecteerd met de nutteloze PCR-test.

Onder het voorwendsel van de vogelgriep wordt het privé houden van kippen nu ook in Groot-Brittannië bemoeilijkt . Omdat deze kippen, die vaak beperkt zijn tot een paar dieren in de tuin van particulieren, de schuld krijgen van de verspreiding van de ziekte, gecombineerd met de vraag naar meer controle.

Als de propaganda van voedseltekorten serieus wordt genomen, heeft geen van deze maatregelen zin. Want dan zou een overschot aan vlees en eieren het doel moeten zijn van een beleid dat de bevolking wil beschermen tegen hongersnood. Daarnaast is drijfmest een goed uitgangsproduct om dit tekort op te vangen als er door westerse sancties een dreigend tekort aan meststoffen dreigt te ontstaan. Ze verminderen heeft geen zin.

Bovendien is er recentelijk een statistisch significante toename geweest van branden en ongevallen in voedselverwerkende fabrieken in de VS, wat wijst op sabotage.
Dit alles volgt op de willekeurige vernietiging van internationale toeleveringsketens en kleine en middelgrote bedrijven door de Corona-maatregelen. Daarnaast heeft Rusland besloten te stoppen met het leveren van voedsel aan het Westen.

Daarnaast stijgt de CO2-prijs al lang en daarmee de prijs van gas en olie, wat uiteindelijk ook leidt tot een prijsstijging voor benzine en elektriciteit, maar ook voor meststoffen, waarvoor gas een belangrijke grondstof is .

Samen met de anti-Russische sancties, die gas- en olietekorten bijna onvermijdelijk maken en de prijzen tot astronomische hoogte doen stijgen, zet deze ontwikkeling ook de boeren, die al op het bestaansminimum werken, onder druk. Omdat ze de hogere kosten voor benzine of elektriciteit vaak niet meer kunnen betalen. Dan is het voor hen onmogelijk om bijvoorbeeld het veld te oogsten of de oogst op een koele plaats op te slaan.

Nu luiden ook de zuivelfabrieken de noodklok . Want zonder gas kan de melk niet worden verwerkt. Kaas, melk en boter kunnen dan in de schappen van de supermarkt ontbreken. Al met al dreigt er een catastrofe voor de voedselvoorziening in het Westen.

Dit alles wordt bewust en gewillig gedaan, dus het is bijna een veilige gok dat de ineenstorting van de voedselvoorziening opzettelijk wordt gemanipuleerd. Maar waarvoor? Wat verenigt al deze rapporten en berichten? Het antwoord ligt, zoals zo vaak, bij zelfverklaarde filantropen, stichtingen en internationale organisaties.

Op 28 juli 2020 publiceerde de Rockefeller Foundation het rapport “ Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the US Food System ”. Dit omvat echo’s van de “Great Reset” die een maand eerder door het World Economic Forum (WEF) werd aangekondigd. Op dat moment bestond de ‘pandemie’ nog maar vier maanden. Het rapport vermeldt echter ernstige gevolgen voor de voedselvoorziening die toen nog niet bestonden.

filantrofeudalisme

Verpakt in welluidende zinnen over rechtvaardigheid en regionaliteit, beveelt het Rockefeller-rapport een fundamentele transformatie van de voedselvoorziening aan. Interessant is dat – hoe kan het ook anders in tijden van politieke correctheid – vooral kleine en middelgrote bedrijven moeten worden gepromoot die worden beheerd door BIPoC (Black, Indigenous, People of Color, noot van de redactie) – d.w.z. mensen met een niet-blanke huidskleur. Vee moet in kleine aantallen worden gehouden en lokale teelt moet worden bevorderd om de voedselvoorziening te waarborgen en alle mensen te integreren.

Wat op papier als puur humanisme klinkt, blijkt bij nader inzien een grote markt. Tegen het einde van het artikel beschrijven de auteurs hoe zij de financiering voor ogen hebben. Zelfverklaarde filantropen zouden in dit project moeten investeren, die het natuurlijk, althans zo lijkt het, doen uit pure liefdadigheid.

Tegelijkertijd moet het hele aanbod online worden georganiseerd. Het grootste probleem in de voedselvoorziening is volgens het rapport het gebrek aan digitalisering, die moet worden verholpen om de voorziening zeker te stellen. Dienovereenkomstig moet de marketing van het voedsel plaatsvinden via online platforms.

Dat is handig voor mensen als Bill Gates. Omdat hij enige tijd geleden investeerde in een grote online supermarkt genaamd Picnic . Bill Gates is al lang betrokken bij de transformatie van de voedingssector, zoals de milieuorganisatie Navdanya, mede opgericht door de Indiase milieuactivist en alternatieve Nobelprijswinnaar Vandana Shiva, zegt in haar rapport Gates to a Global Empire over Seed, Food, Health, Knowledge en de aarde. Een Global Citizens Report”, schrijft.

De voedingssector is dan ook het doelwit van de Grote Reset, die in de loop van de Vierde Industriële Revolutie de voedselvoorziening moet digitaliseren en centraliseren en gegevens moet verzamelen. Deze push wordt ondersteund door internationale organisaties en staatshoofden, die hand in hand gaan met de wens van het grootbedrijf voor verdere concentratie van het agrofoodsysteem. Dit alles is gehuld in een humanistische en groene retoriek die bedoeld is om de bedoelingen van centralisatie en verdere kapitalisatie te verhullen.

De vernietiging van de agrarische middenklasse in Europa komt ook (vooral Amerikaanse) grote bedrijven ten goede. BlackRock en Vanguard , die eigenaar zijn van de vier grootste landbouwbedrijven Cargill, Tyson Foods, JBS en National Beef Packing, wachten gewoon om de tekorten in Europa te compenseren. Deze ontwikkeling is ook grotendeels gebaseerd op het WEF, met onder meer Mark Rutte, de Nederlandse premier en voorzitter van de rechts-liberale VVD. In 2013 zijn zogenaamde Food Innovation Hubs opgericht.

Het wordt een multi-stakeholderplatform dat technologie en innovatie zal gebruiken om lokale ecosystemen te versterken terwijl het wereldwijde voedselsysteem verandert. Mark Rutte heeft toegezegd het te financieren en is vol lof . Ook liet hij het secretariaat van de globale coördinatie in Nederland opzetten. Wie de stakeholders precies zijn, wordt duidelijk als je kijkt naar de officiële partners. Deze omvatten PepsiCo, Unilever, Mastercard, de Nederlandse overheid en ’s werelds grootste agrochemische bedrijf, Syngenta.

Het is dus een conglomeraat van financiën, de voedingsindustrie en agrochemie dat elke goedbedoelde zin over ecologie, gelijkheid en inclusie verraadt.

In het proces van transformatie van de voedselvoorziening hebben het WEF en de VN hun krachten gebundeld en in januari 2022 een gezamenlijk rapport gepubliceerd met de titel “Transforming Food Systems: Pathways for country-led innovations”. Naast veel holle frasen en onspecifieke, welluidende woorden, wordt hier ook digitalisering als een belangrijk sleutelwoord aan de orde gesteld. Digitale, gecentraliseerde voedselproductie is dus het doel achter al het groen gewekt gepraat.

schok strategie

De kleine boerderijen en de zelfvoorziening zijn storend. Het is dan ook geen wonder dat ze het doelwit zijn van een aanval. Zo is er kritiek dat de kleine veehouderijen een gevaar voor de gezondheid vormen omdat hier ziektes zouden kunnen uitbreken. Ze zijn gewoon niet in staat om een ​​steriele omgeving te bieden. Daar moet natuurlijk verandering in komen. In plaats van kleine en middelgrote boeren, zou vlees alleen door grote bedrijven moeten worden “geproduceerd” in planten die overspoeld worden met antibiotica. Of in het laboratorium .

Pogingen om vlees te telen in het laboratorium bestaan ​​al heel lang en alle grote Amerikaanse agribusinesses zijn bij dit onderzoek betrokken. Het is niet verwonderlijk dat Bill Gates hier ook een grote investeerder is. Dit vlees kan echter nog niet op industriële schaal geproduceerd worden en zal dus in het begin vrij duur zijn. Het is dus handig dat overheden in alle landen, zoals Nederland in het bijzonder, zich beginnen te ontdoen van ongewenste concurrentie. Nederland, het mag hier ook genoemd worden, is ook een van de grootste landbouwexporteurs ter wereld.

Tegelijkertijd staat de vleesconsumptie als geheel onder vuur . Omdat vleesproductie hulpbronnenintensief en energie-intensief is en bijdraagt ​​aan de vernietiging van het milieu. Het alternatief is dus, luister en sta versteld, ook gefinancierd door Bill Gates: vleesvervangers op basis van paddenstoelen . Ook “alternatief eiwit” speelt een rol, en dat betekent vooral één ding: insecten .

Het rapport “Waarom we insecten de rol moeten geven die ze verdienen in onze voedselsystemen”, gepubliceerd door het WEF in juli 2021, geeft daar een indicatie van, wat vraagt ​​om een ​​sterkere focus op insecten als eiwitbron. Het is nu dus mogelijk om het kweken van insecten te industrialiseren. Verschillende start-ups houden zich met dit onderwerp bezig.

“Ÿnsect bouwt bijvoorbeeld ’s werelds eerste volledig geautomatiseerde verticale insectenkwekerij die 100.000 ton insectenproducten per jaar kan produceren, met meer dan 300 technologiepatenten en volledig unieke AI-gestuurde landbouwprocessen.”

Het rapport van de Rockefeller Foundation noemt ook “alternatieve eiwitbronnen”.

Het bijzonder WEF-vriendelijke Canada, geleid door Justin Trudeau, supporter van Klaus Schwab, heeft nu aangekondigd dat het $ 8,5 miljoen zal investeren in Aspire Food Group-faciliteiten in Ontario die insecten produceren voor de voedselmarkt.

Ook genetische manipulatie zou een rol moeten spelen. Als de strikte regelgeving rond genetische manipulatie in de loop van de corona-neppandemie al is versoepeld, staat er een nieuwe aanval op de regelgeving op stapel. Omdat sommige oligarchen en bedrijven, onder het voorwendsel van het veiligstellen van de wereldwijde voedselvoorziening, zich inspannen om genetische manipulatie in toenemende mate in de voedingsindustrie op te nemen.

Daarnaast is er een verdere industrialisatie van de groenteteelt. Marijn Poels laat dit zien in zijn film “Return to Eden”. Zogenaamde “crop towers”, hoogbouw midden in de stad, waarin groenten gedijen onder UV-lampen op piepschuim voorzien van voedingsoplossingen, worden hier getoond naast biologisch georiënteerde zelfvoorzieners en boeren. Het getoonde voorbeeld is, puur toeval, in Nederland.

Een rapport dat tot voor kort op de website van de Verenigde Naties werd gepubliceerd, laat zien dat de machthebbers zich nooit zorgen maken over het beëindigen van de wereldwijde honger. Dit rapport , getiteld The Benefits of Hunger, benadrukt hoe honger in de wereld het internationale kapitaal ten goede komt door mensen te dwingen laagbetaald werk te doen dat het kapitaal nodig heeft om te produceren.

Het kapitalistische systeem profiteert dus van de wereldwijde honger in sommige regio’s van de wereld, en daarom zou het contraproductief zijn voor de oligarchen om daadwerkelijk een einde te maken aan de honger. Na kritiek van de media is het rapport inmiddels verwijderd.

Het is ook vermeldenswaard dat Bill Gates ’s werelds grootste eigenaar van landbouwgrond is. Hij bezit al ongeveer 269.000 acres – ongeveer 1.088,6 vierkante kilometer – en koopt nog steeds meer land. Daarbij doet hij zich voor als een feodale heer die niet alleen grote stukken land bezit, maar ook deelt in vrijwel alles wat de komende jaren succesvol moet worden in de foodsector en in de media die dit uitdragen. noodzaak. Gates heeft dus de middelen om de bedrijven succesvol te maken, verhalen te verspreiden en de “oplossingen” voor gepostuleerde “problemen” te presenteren. Hij kan deze problemen ook zelf creëren. Het is een uitgebreid kartel, een machtsnetwerk dat is ontworpen om de mensen in een nieuw feodaal systeem te dwingen.

Het is niet verwonderlijk dat “filantropische”, d.w.z. oligarchische stichtingen zoals de Open Philanthropy Foundation ook mediacampagnes financieren tegen traditionele landbouw en zelfvoorziening. Meest recentelijk gemanifesteerd in een aantal artikelen in de Guardian waarin wordt gesuggereerd dat gevaarlijke zoönosen afkomstig zijn van particuliere kippen. Dus grote industrie en oligarchie grijpen met alle middelen naar de voedselvoorziening en willen de mensen tot afhankelijkheid drijven.

Mensen zouden geen keuze meer moeten hebben. Ze zouden aan het infuus zijn van een paar bedrijven, die hen voorzien van voedsel dat genetisch is gemodificeerd of in het laboratorium is gekweekt en niets te maken heeft met natuurlijke voeding. In het rapport van de Rockefeller Foundation komt het woord “natuurlijk” helemaal niet voor in verband met voedsel. Alleen wat industrieel kan worden geproduceerd en centraal op de markt kan worden gebracht, wordt hier als gezond voedsel beschouwd.

Dit alles is aangesloten op een systeem van gedigitaliseerde allocatie en monitoring. En iedereen die denkt dat dit allemaal een verre toekomstdroom is, moet het volgende te horen krijgen: digitale voedselrantsoenering wordt al ingevoerd in Iran. Noorwegen is inmiddels begonnen met het samenvoegen van betaalgegevens en digitale bonnen Hiermee kan de overheid het koop- en consumptiegedrag van haar burgers monitoren.

Voeg daarbij het digitale sociale puntensysteem en de digitale centralebankvaluta en het resultaat is een waarlijk dystopisch beeld van een volledig gecontroleerde bevolking die afhankelijk is van de goodwill van de feodale heren van Bill Gates-stijl, gestraft voor het minste wangedrag door rekeningen te bevriezen, het voedsel bevoorrading of het verlaten van het toegewezen appartement is verboden. China geeft ons daar alvast een voorproefje van.

Hoe moet je zo’n systeem noemen?

In principe kan niets gezegd worden tegen milieubescherming, noch tegen insecten als voedsel. In sommige delen van de wereld vormen ze een integraal onderdeel van het dieet. Maar wanneer mensen geen keuze hebben, wanneer hun een dieet wordt opgedrongen onder het voorwendsel van milieubescherming en ze afhankelijk worden gemaakt van bedrijven en oligarchen, dan rijst de vraag wat het eigenlijke doel is.

Een vraag die gemakkelijk te beantwoorden is: het is een poging om de mensheid in een nieuw, mondiaal feodalisme te duwen waarin de feodale heren alles kunnen regeren, van voedsel tot informatie tot geld. Dit is een systeem van totale afhankelijkheid zoals de mensheid nog nooit eerder heeft meegemaakt. Momenteel wordt dit afgedwongen door het opzettelijk vernietigen van de voedselvoorziening.

Het is een supranationale schokstrategie die is ontworpen om ons in een staat van wanhoop te storten waarin we uiteindelijk elke vorm van voedselvoorziening zouden accepteren onder alle voorwaarden. Daarom wordt de zelfvoorziening aangevallen onder het mom van verschillende ziekten of bescherming van het milieu. Omdat deze, samen met kleine boerenstructuren, mensen onafhankelijk zouden maken en hen vrijheid zouden geven die niet gewenst is.

De beoogde afhankelijkheid op het gebied van het voeden van baby’s is bijzonder wreed. Omdat, zoals Naomi Wolf , Amerikaanse schrijfster en activiste, meldt nadat ze de goedkeuringsdocumenten voor de door Pfizer aangeklaagde “vaccin”-stoffen samen met duizenden artsen en wetenschappers heeft doorgenomen, zorgen de geninjecties ervoor dat veel moeders hun baby’s geen borstvoeding kunnen geven .

Of ze stoppen helemaal met het produceren van melk, of de melk bevat de spike-eiwitten en cytokinen, die vervolgens naar de baby kunnen gaan en de dood kunnen veroorzaken. Moedermelk werd vaak groen of blauwachtig en bevatte het giftige PEG, een petroleumderivaat dat zo allergeen is dat zelfs de kleinste hoeveelheden bij veel mensen een anafylactische shock kunnen veroorzaken. Hoe meer jonge vrouwen de fooi krijgen, hoe minder ze hun baby’s in de toekomst zullen kunnen voeden. Hier springt een door onder meer Bill Gates gefinancierde start-up in de bres: Biomilq. Deze is gespecialiseerd in het produceren van moedermelk in het laboratorium met behulp van kunstmatige borstcellen.

De oligarchie creëert haar markten met al haar macht en drijft mensen opzettelijk tot afhankelijkheid. Het is daarom belangrijk om Corona, de crisis in Oekraïne en de voedselvoorziening in een context te plaatsen. Corona was slechts de eerste stap in een wereldwijde transformatie naar modern feodalisme. De oorlog in Oekraïne en de voedselcrisis zijn vervolgstappen en ook klimaat en milieu staan ​​op deze agenda.

Dit alles mag echter niet verhullen dat de geïndustrialiseerde landbouw in zijn huidige vorm enorme schade aan het milieu toebrengt. Dit is een omstandigheid die moet worden verholpen.

Maar in plaats van boeren failliet te laten gaan en hun bedrijven te vernietigen, moeten ze worden geholpen om de overstap naar biologische landbouw te maken.

Dat schrijft Vandana Shiva ook in een recent artikel . De subsidies van de conventionele landbouw moeten worden verschoven naar de biologische landbouw en de pesticiden- en kunstmestindustrie moet worden gevraagd mee te betalen. Dit is een verandering die jaren in beslag zal nemen, aangezien de door de landbouw verwoeste gronden eerst zorgvuldig moeten worden herbouwd voordat ze opbrengsten kunnen opleveren die vergelijkbaar zijn met of zelfs beter zijn dan die van vandaag.

Maar zo’n verandering is mogelijk. Het zou ook de idealen van gedecentraliseerde en lokale voorziening mogelijk maken, die het milieu beschermen en de toegang tot voedsel vergemakkelijken. Op deze manier zou de hele mensheid op een gedecentraliseerde en lokale manier kunnen worden bevoorraad, zonder afhankelijk te zijn van grote industrieën en internationale toeleveringsketens, die, zoals we momenteel zien, extreem kwetsbaar zijn voor crises.

Deze verandering kan echter alleen van onderaf komen, nadat regeringen en oligarchen duidelijk hebben gemaakt dat ze niet geïnteresseerd zijn in een dergelijke verandering. Omdat het een hoeksteen van hun macht zou vernietigen, mensen vrijheid en onafhankelijkheid zou geven en ze minder gemakkelijk controleerbaar zou maken. Laten we er daarom voor zorgen dat een dergelijke verandering tot stand komt.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings