Connect with us

Politiek Binnenland

Stapelgek zijn ze in den Haag vleesexport maakt boer rijk, is niet eerlijk en wij worden gestraft

Published

on

bbb

Voor de vleesexport zijn veel extra producten nodig, zoals mais en tarwe voor veevoerder. Daarnaast heeft de sector ruwe palmolie uit Indonesië en Maleisië nodig, net als Braziliaanse en Amerikaanse sojabonen. De aanleg van sojaplantages in Brazilië gaat veelal ten koste van tropisch regenwoord. Palmolie uit Indonesië en Maleisië is om dezelfde reden omstreden.

Vleesexport Binnen de Europese Unie is Nederland al jaren de grootste exporteur van vlees en dat was in 2020 weer zo. Aan varkensvlees werd het meest verdiend. Maar rund, kalf en pluimvee werd ook veel in het buitenland verkocht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Handel buitenland

De vleesindustrie draagt steeds meer bij aan de economie door hun waar te verkopen in binnen- en buitenland. In 2019 droeg de sector 8,7 miljard euro bij aan de economie. In 2015 was dat nog 7 miljard euro. De export speelt daarin een steeds grotere rol. Ongeveer twee derde van wat in Nederland wordt verdiend aan vlees, komt door handel met het buitenland, vooral Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China.

Om zulke hoeveelheden vlees te exporteren, importeert de sector ook veel. Dat gaat bijvoorbeeld om levende dieren, nog te bewerken vlees of veevoedergrondstoffen. Zo importeerde Nederland in 2019 voor 240 miljoen euro aan pluimvee, vooral uit Duitsland.

Ja er worden miljarden verdient aan de export maar de politiek heeft schijt en ja ik zeg, SCHIJT aan de burger, wij moeten het doen met regels, regels en regels. Jongeren moeten wachten omdat door de stikstof die boeren produceren jaren op de wachtlijst staan, want veel stikstof betekend geen bouw van nieuwe huizen. Maar dit hoor je niemand in dat stapelgekke den Haag zeggen en de boeren houden ook hun mond want de export maakt de Nederlandse boer rijk. O o wat zijn we zielig!!!!

Brabant

Afgelopen zaterdag fietste ik weer eens door Brabant. Een lentezonnetje en langs de wegen en paden bloeiende stinzenplanten onder de nog kale bomen. Heerlijk. Totdat je langs een stal komt.

En dat wil in Brabant nogal eens het geval zijn. Dan walmt de stank je tegemoet en slaat de lucht je op de longen. Brabant, en dan vooral Oost-Brabant, is één grote veefabriek. Een fabriek die niet alleen voor Nederland produceert, maar vooral ook voor de export.

De Raad voor de Leefomgeving, een adviesorgaan van het kabinet, kwam vorige week met het advies Duurzaam en gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem. De eindconclusie van de raad is dat de veestapel fors kleiner moet. Anders zal die veestapel in z’n eentje in 2050 alle CO2 uitstoten die Nederland in dat jaar volgens internationale afspraken mag uitstoten. Dat zou stapelgek zijn.

Maar het gaat de raad niet alleen om duurzaamheid. In de titel van het advies staat heel bewust ook het woord gezond. Wat je ruikt in Brabant is niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook slecht voor de omwonenden. De uitstoot van fijnstof van de vee-industrie en de ammoniak in de gigantische hoeveelheden mest die al die varkens, koeien, geiten en kippen produceren tasten de longen aan.

Ook is er het risico van een uitbraak van Q-koorts of vogelpest. De uitbraak van Q-koorts van een tiental jaren geleden had ten minste 26 sterfgevallen en vierduizend ziektegevallen tot gevolg. Volgens de databases van de ziekenhuizen waren het echter waarschijnlijk 76 doden. Het is een wrange vergelijking, maar de aardbevingen in Groningen zijn – gelukkig – tot nu toe minder gevaarlijk.

De reacties op het advies waren voorspelbaar. De Land- en Tuinbouworganisatie LTO, de landbouwlobby, liet weten het niet eens te zijn met de conclusie. Die trompetterde: kijk eens wat we al doen, we spelen al in op de maatschappelijke vraag naar duurzamer vlees en we gebruiken al de schone energie van windmolens en zonnepanelen.

In de wandelgang van de Tweede Kamer hoor je dat een oppositiepartij als GroenLinks verheugd is met het advies. De conclusies van de raad voelen voor de GroenLinksers als een steun in de rug. Maar uit de hoek van de partijen die veel agrariërs in hun achterban hebben, uitgerekend de regeringspartijen CDA, D66 en VVD, komen geluiden dat de wetenschappers van de raad buiten de werkelijkheid staan.

Omdat het regeerakkoord al aanstuurt op wat met een mooi woord een warme sanering van de veestapel heet. Omdat als Nederland saneert de vee-industrie in het buitenland zal groeien en daar is die industrie nog vervuilender dan hier. Omdat wanneer als gevolg van de inkrimping van de veestapel het vlees duurder wordt de lagere inkomensgroepen geen vlees meer kunnen eten.

Laat het nou juist de bedoeling zijn dat we veel minder vlees gaan eten

Om met dat laatste te beginnen. Laat het nou volgens het advies van de raad juist de bedoeling zijn dat we veel minder vlees gaan eten. Met z’n allen, dus ook de hogere inkomensgroepen. Dat zij zich dan vaker een duurder geworden biefstuk kunnen veroorloven dan lagere inkomensgroepen is nu ook al zo. Het lijkt me geen valide argument om de veestapel niet forser te saneren dan in het regeerakkoord is afgesproken.

Waarom moet een Nederlander minder vlees eten terwijl 60 procent van het Nederlandse vlees naar het buitenland gaat, laat die boer daar zelf zijn vervuilende vee houden zodat de boer in ons land ons kan bedienen met een eerlijk stuk vlees in plaats met door water geïmpregneerde varkenshaasje duur stukje varken.  Als de staat minder vlees exporteert  kan de boer voor een beter stuk vlees meer vragen (zonder water) hebben wij minder stikstof door megastallen en meer ruimte om huizen te bouwen voor onze burger die nu jaren moeten wachten, bedankt politiek en boer!!!!

Erich Brink, slager te Utrecht

Het tegenargument dat de productie zich dan zal verplaatsen naar een minder efficiënt producerend buitenland zag de raad aankomen. Ze voorspelt in haar advies dat de klimaatdoelstellingen in dat buitenland dan zullen gaan knellen en er daar dan ook ingegrepen moet worden. Bovendien denkt de raad dat de productie daar zal worden overgenomen door de meest efficiënte, lees schone, bedrijven.

Ik denk dat een bijkomend positief effect van de verplaatsing naar het buitenland kan zijn dat er minder – vervuilend – transport van vee en vlees nodig is. Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector was in 2016 driekwart van het in Nederland geproduceerde varkensvlees bestemd voor het buitenland. Ook van de kalfsvleesproducten ging het grootste deel de grens over.

De negatieve reacties op het advies vertonen een bekend Haags patroon. Het is verzet tegen veranderingen die onontkoombaar zijn. Gevolg is dat pas wordt ingegrepen als het water aan de lippen staat. Vergelijk het met de verhoging van de AOW-leeftijd. Ook die was gezien de demografische ontwikkelingen onontkoombaar, maar werd decennialang tegengehouden, zodat die verhoging relatief bruut moest worden ingevoerd. Daardoor konden vooral de ouderen onder de werkenden zich er minder goed op voorbereiden.

Ook nu dreigt gevaar als inkrimping van de veestapel niet voortvarender wordt aangepakt. Ten eerste het gevaar dat de LTO juist wil voorkomen: een chaotische, koude sanering van veestapel en bedrijven. Fietsend door Brabant vraag je je af wat er in al die stallen gaat gebeuren als de varkens, kalveren en kippen daaruit dan zonder uitgedacht plan verdwenen zijn. Komen daar dan geiten in? Dat is een groeisector, waarin veehouders momenteel het meest verdienen, mede omdat voor geiten geen quota gelden. Maar stallen met geiten lossen de klimaat- en gezondheidsproblemen niet op.

Of worden die leegkomende stallen illegale drugsfabrieken, een plaag waar Brabant nu al onder gebukt gaat? Dan zou niet tijdig en niet gecontroleerd ingrijpen in de veestapel uiteindelijk gevolgen kunnen hebben voor de toch al dreigende ondermijning van de democratie en de rechtsstaat. Nu al proberen criminelen met drugsgeld invloed in de bovenwereld te kopen en schuwen daarbij bedreiging en geweld niet. Ook dat gevolg van een koude sanering van de veestapel moet worden voorkomen.

Dit zijn de agrarische multimiljonairs

De bekende Quote 500-lijst is weer gepubliceerd. De meeste agrarisch ondernemers zijn gezakt op de lijst. Al is het niet zo dat deze ondernemers massaal minder rijk zijn geworden, ze zijn voorbijgestreefd door nog rijkere personen. Uitzonderingen zijn onder anderen Marc en Addy van Rooi. Zij zagen hun vermogen met 30% stijgen naar €390 miljoen. En het vermogen van Jan Anker, grootaandeelhouder van A-ware, neemt met een vijfde toe naar €145 miljoen. Zij stijgen daarmee een plek of dertig op de lijst.

Wijnand Pon is wederom de hoogstgeplaatste uit de agrarische sector. Hij staat op nummer 15. Hoewel zijn vermogen met 10% groeit naar €2,2 miljard, zakt hij twee plekken. Hij is ook niet puur agrarisch ondernemer. Het grootste deel van zijn vermogen vergaarde Pon in de autoindustrie. “De handel in stierensperma en aanverwante zaken voor de vee-industrie is opgegaan in de mobilititsmoloch”, stelt Quote in deze editie.

Ook de volgende ondernemers zijn oude bekenden: de zussen Alicia en Tannetta Fentener van Vlissingen van SHV, het moederbedrijf van onder meer diervoerderfabrikant Nutreco. Zij zakken elf plekken naar plaats 56 en 57. Ook zij zijn niet armer geworden. Hun vermogen groeide met 1,9% naar €810 miljoen. Harold Fentener van Vlissingen staat op nummer 85 (was 74) met €545 miljoen (+0,9%). Als laatste drie bij SVH betrokken familieleden staan Annemiek en Cisca Fentener van Vlissingen en Marthe Fock op nummer 91, 92 en 93 (dat was tien plekken hoger). Van alle drie is het vermogen 495 miljoen (+1%).

Diek Parlevliet en zakenpartner Jan van der Plas van Parlevliet & Van der Plas (visserij) zakken van plek 60 en 61 naar nummer 73 en 74. Hun beider vermogen groeit 2,5% naar €615 miljoen. De volgende op de lijst komt tevens uit de visserij: Annerieke Vrolijk (firma Cornelis Vrolijk) zakt met tien plekken naar 83, met een vermogen van €550 miljoen.

Op plek 88 (was 85) staat Piet Mazereeuw van zaadveredelaar Enza Zaden. Hij is 4,2% meer waard met 500 miljoen. Sebastiaan en Alexander Tesink (diergeneesmiddelen) gaan van 104 naar 95. Hun vermogen is bijna 23% gegroeid. Bert van den Brink uit de pluimveebranche zakt van plek 91 naar 100. Zijn vermogen blijft met 450 miljoen stabiel. De kinderen van Van den Brink: Rik, Willeke en Jolanda, staan gezamenlijk op plek 111 (was 98). Hun vermogen blijft gelijk met samen €400 miljoen. Kees Meijer van Meijer Patato staat met hetzelfde vermogen (maar wel 2,3% gegroeid) op plek 101 (was 96). Erik van Loon van de Brabantse vleeshandel Van Loon Groep staat op plek 103 (was 100) met 435 miljoen (+8,8%).

Marc en Addy van Rooi zijn gestegen, van plek 143 naar 116. Zij wisten hun vermogen in het coronajaar met 30% te verhogen naar €390 miljoen. Ook Andries Verder (mechanisatie) stijgt van plek 134 naar 118 op de lijst, met een vermogen van €385 miljoen. Piet van der Slikke (voeding) maakt een flinke stap naar boven van 169 naar 125, met een vermogen van €355 miljoen.

Ingrid Pon (rundvlees) staat op plek 139 (was 133). Joel en Danny Wyler (graanhandel) staan op nummer 160 (was 146) met een vermogen van €300 miljoen. Wim van der Laar van onder meer conservenfabriek Larco beweegt niet op de lijst en blijft op 163. Zijn vermogen groeide 11% naar €295 miljoen.

Tweelingbroers Iwan en Mark van der Knaap van bloemenveredelaar Anthura zakken van 166 naar 177. Hun vermogen groeit 3,8% naar 270 miljoen. Anton van Doornmalen en Ben Tax van zaadveredelingsbedrijf Rijk Zwaan staan op plek 182 en 183 (was 170 en 176). Van beiden is het vermogen 260 miljoen (+4%). Tax is de afsluiter van de 25 grootste multimiljonairs van de agrarische sector op de Quote-lijst. Vlak daarachter, op plek 185 (was 168), staat Jaap Vreugdenhil van Vreugdenhil Dairy Foods. Zijn vermogen is ook €260 miljoen, maar bleef dit jaar gelijk.

Nieuwkomers
Nieuw op de lijst is Jack Hazenbroek, oprichter van fabrikant van slachtmachines Foodmate dat dit jaar door Duravant werd overgenomen. Hij komt meteen binnen op nummer 188 met een vermogen van €250 miljoen. Ook op plek 365 staat een nieuwe naam: Bart van der Meer, CEO en aandeelhouder van Ausnutria Dairy. Zijn door Quote geschatte vermogen is €150 miljoen. Tevens nieuw op de lijst: Jan en Arend Hardeman, op plek 324 (vermogen 165 miljoen). Zij hebben hun vermogen vergaard met onder meer isolatie en zonnepanelen, maar ook pluimvee en kalveren.

Stijgers
Verder vallen op de lijst nog een aantal stijgers op. Frank van Stipdonk (Interfood) gaat tien plaatsen omhoog naar 222. Lara Timmerman en Arwin Vriend (Pop Vriend Seeds) stijgen iets op de lijst naar 231 en 232. Bas en Frank Barenburg (graszaden) gaan van 346 naar 319. Peter en Paul Koppert (gewasbescherming) stijgen van 485 naar plek 437.

Plaats
in 2021
Naam Sector Vermogen
in miljoen
Plaats
in 2020
15 Wijnand Pon Melkvee & veefokkerij € 2200,0 13
56 Alicia Fentener van Vlissingen Diervoeder € 810,0 45
57 Tanetta Fentener van Vlissingen Diervoeder € 810,0 46
73 Diek Parlevliet Visserij € 615,0 60
74 Jan van der Plas Visserij € 615,0 61
83 Annerieke Vrolijk Visserij € 550,0 73
85 Harold Fentener van Vlissingen Diervoeder € 545,0 72
88 Piet Mazereeuw Groentezaden € 500,0 85
91 Annemiek Fentener van Vlissingen Diervoeder € 495,0 81
92 Cisca Fentener van Vlissingen Diervoeder € 495,0 82
93 Marthe Fock Diervoeder € 495,0 83
95 Sebastiaan en Alexander Tesink Diergeneesmiddelen € 485,0 104
100 Bert den Brink Pluimvee € 450,0 91
101 Kees Meijer Aardappelen € 400,0 96
103 Erik van Loon Vlees € 435,0 100
111 Rik, Willeke, Jolanda van den Brink Pluimvee € 400,0 98
116 Marc en Addy van Rooi Vlees € 390,0 143
118 Andries Verder Mechanisatie € 385,0 134
125 Piet van der Slikke Voeding € 355,0 169
139 Ingrid Pon Rundvlees € 335,0 133
160 Joel en Danny Wyler Graanhandel € 300,0 146
163 Wim van der Laar Voeding € 295,0 163
177 Iwan en Mark van der Knaap Tuinbouw € 270,0 166
182 Anton van Doornmalen Groentezaden € 260,0 170
183 Ben Tax Groentezaden € 260,0 176
185 Jaap Vreugdenhil Melkpoeders € 260,0 168
188 Jack Hazenbroek Mechanisatie € 250,0 Nieuw
198 Marco en Jaco van Zijverden Bloemen € 250,0 188
208 Gerard, Ad en Mathieu Zijerveld Kaas € 240,0 187
210 Gerrit en Peter Barnhoorn Bloemen € 230,0 192
213 Piet en Frans Kramer Voeding € 230,0 203
222 Frank van Stipdonk Zuivel € 200,0 232
231 Lara Timmerman Zaadveredeling € 220,0 235
232 Arwin Vriend Zaadveredeling € 220,0 238
241 Lex van Hessen Voeding € 210,0 210
249 Joop van Loon Eieren € 205,0 259
267 Huib van de Vecht Pluimvee € 200,0 269
271 Annie en Margriet Beekenkamp Planten € 195,0 255
278 Aldo van der Laan Vlees € 190,0 245
284 Piet de Bruijne Friet € 185,0 242
287 Jos Koster Koffie € 185,0 252
291 Jack Aartsen Fruit € 180,0 288
302 Eddie Perdok Groothandel € 175,0 304
319 Bas en Frank Barenburg Graszaden € 165,0 346
324 Jan en Arend Hardeman (Pluim)vee € 165,0 Nieuw
326 Gerard Kroef Aardappelen € 165,0 286
329 Harrie, Guus en Mark Schippers Groothandel € 165,0 305
331 Arend Smilde Voeding € 165,0 296
340 Simon Groot Zaadveredeling € 160,0 311
343 Rien en Pierre Leeyen Nertsenhouderij € 160,0 312
365 Bart van der Meer Zuivel € 150,0 Nieuw
367 Gerjhan Roerink Zuivel € 150,0 341
369 Jan Anker Zuivel € 120,0 392
377 Piet Brokking Veevoer € 125,0 235
398 Jan van den Heuvel Voeding € 135,0 349
401 Kees, Robert en Suzanne Liet Agrarische Machinebouw € 135,0 369
427 Ronald Boers Tuinbouw € 125,0 377
437 Peter en Paul Koppert Gewasbescherming € 97,0 485
489 Piet Bakker Agrarische groothandel € 110,0 448
491 Hans Buys Veevoer € 110,0 428
496 John van der Klugt Planten € 110,0 453
Families top 50
Plaats in 2021
Naam Sector Vermogen
in miljoen
Plaats
in 2020
5 De Heus Veevoer € 1600,0 5
10 Van Drie Kalfsvlees € 1200,0 10
15 Kloosterboer Koelopslag € 900,0 Nieuw
24 Van der Lely Landbouwmachines € 650,0 28
25 De Ruiter Zaadveredeling € 600,0 21
33 Hoogwegt Zuivel € 500,0 30
41 Van der Zwan Visserij € 410,0 36
48 Beemsterboer Zaadveredeling € 300,0 47

 

Nederland grootste vleesexporteur van de EU

Nederland exporteerde in 2020 voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste exporteur van vlees in de EU. 60 procent van de totale Nederlandse verdiensten aan vleesafzet wordt verdiend met vleesexport en 40 procent met binnenlandse vleesafzet. Dat meldt het CBS in de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor.

Na Nederland zijn Spanje, Duitsland, Polen en Denemarken de grootste exporteurs van vlees in de EU. Nederland is daarbij de grootste exporteur van rund- en kalfsvlees, de tweede exporteur van pluimveevlees (na Polen) en de vierde exporteur van varkensvlees (na Spanje, Duitsland en Denemarken). De belangrijkste bestemmingen van de Nederlandse vleesexport zijn Duitsland (vooral kalfs- en rundvlees), Verenigd Koninkrijk (vooral pluimveevlees) en China (voor het overgrote deel varkensvlees).

Van de totale vleesexport van 8,8 miljard euro is 85 procent export van in Nederland geproduceerd of verwerkt vlees en 15 procent wederuitvoer of doorvoer.

Ook in exportgewicht is Nederland de grootste exporteur. In 2020 werd 3,6 miljard kilogram vlees geëxporteerd. Nederland is al decennia een grote vleesexporteur. Zo was Nederland al in 2000 de grootste exporteur van de EU, met een export van 2,4 miljard kilogram vlees (5 miljard euro).

Grootste vleesexporteurs in de EU, 2020
  Rund en kalf (mld euro) Varken (mld euro) Pluimvee (mld euro) Overig (mld euro)
Nederland 2,5 2,6 2,3 1,5
Spanje 0,8 5,7 0,3 1,9
Duitsland 1,0 4,2 0,8 1,3
Polen 1,4 0,8 2,3 0,4
Denemarken 0,3 2,7 0,1 0,5
Bron: CBS, Eurostat

60 procent Nederlandse vleesverdiensten uit export

De productie van en handel in vlees levert toegevoegde waarde op voor de Nederlandse economie. In 2019 verdiende de Nederlandse economie 8,7 miljard euro aan de totale afzet van vlees, waarvan 5,2 miljard euro aan export en 3,5 miljard euro aan binnenlandse afzet. De totale Nederlandse vleesketen is met 8,7 miljard euro goed voor 1,1 procent van het Nederlandse bbp en 1,3 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland (omgerekend 98 duizend voltijdbanen).

Sinds 2015 is Nederland meer gaan verdienen aan de productie van, en handel in vlees. In 2015 ging het om 7 miljard euro (1,0 procent van het bbp). Het aandeel van de export in de totale verdiensten aan vlees is gestaag toegenomen van 57 procent in 2015 tot 60 procent in 2019.

Toegevoegde waarde binnenlandse afzet en export van vlees
  Export (mld euro) Binnenlandse afzet (mld euro)
2015 4,0 3,0
2016 4,4 3,1
2017 4,7 3,3
2018 4,7 3,4
2019 5,2 3,5

Import van levende dieren en veevoedergrondstoffen nodig voor de vleesexport

Voor de Nederlandse vleesexport is import nodig, zoals levende dieren, nog te bewerken vlees of veevoedergrondstoffen. Levend pluimvee is de grootste importcategorie (240 miljoen euro in 2019, vooral uit Duitsland), gevolgd door maïs en tarwe. Maïs (grotendeels uit Oekraïne) en tarwe (met name uit Frankrijk) leveren als veevoedergrondstoffen een indirecte bijdrage aan de Nederlandse vleesexport. Andere veevoedergrondstoffen zijn ruwe palmolie (met name uit Indonesië en Maleisië) en sojabonen (met name uit Brazilië en de Verenigde Staten).

Top-10 invoergoederen voor de vleesexport, 2019
  EU (mln euro) Niet EU (mln euro)
Levend pluimvee 240 0
Maïs 21 54
Tarwe en mengkoren 61 2
Rundvlees zonder been 27 35
Levende kalveren tot 80 kg 60 0
Karkassen van runderen 54 0
Ruwe palmolie 3 47
Sojabonen 2 43
Vlees van wild varken 40 0
Overig varkensvlees 32 0

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun

Politiek Binnenland

Wilders: “De Tweede Kamer moet terugkomen van reces voor een spoeddebat over de verminderde koopkracht!”

Published

on

wilders

Veel realistische partijen maken zich ernstige zorgen om de verminderde koopkracht van de Nederlander. Geert Wilders maakt zich zoveel zorgen dat hij vindt dat de Tweede Kamer terug moet komen van reces. De PVV wil in een debat afdwingen dat er extra inkomensondersteunde maatregelen voor de Nederlander komen.

Geert Wilders ziet net als iedereen dat boodschappen en energie duurder wordt. Alles wordt duurder doordat de inflatie stijgt. Miljoenen mensen zitten daardoor in enorme financiële problemen. Het leidt tot grote zorgen en onaanvaardbare excessen bij gewone mensen van modaal tot minima en gepensioneerden. Er is werk aan de winkel voor de Tweede Kamer om dit recht te trekken. Wilders wil dat de Tweede Kamer volgende week terugkomt van reces en in een debat extra inkomensondersteunde maatregelen voor gewone mensen afdwingt.

Onze boodschappen zijn €1500 duurder geworden. De Nederlander betaald €6500 voor energiekosten per jaar, de kosten van het water en de ziektekosten omhoog gaan. En ondertussen gooien Kaag en Rutte miljarden euro’s weg aan asiel, Oekraïne, Afrika enz. Dit zijn zieke keuzes van foute politici volgens Wilders. Het is inderdaad potsierlijk dat Rutte en Kaag de grote weldoeners uithangen in het buitenland met ons belastinggeld.

Wilders is net als veel lezers van het AD zich vanmorgen kapot geschrokken van het bovenstaande artikel. Een Huisarts: “Onlangs reed ik in Rotterdam een visite bij een vrouw van 80, die het allemaal niet meer kan betalen, afgesloten is van stroom en gas en kookt op waxinelichtjes. Schrijnend!” Dit is zeker schaamteloos asociaal en crimineel beleid van Rutte (VVD) en Kaag (D66).

Degene die deze aanvraag tot een spoeddebat van Wilders weigeren mag je bestempelen als harteloos. Ouderen mogen in een welvarend land als Nederland nooit creperen. Helaas gebeurt dit nu wel omdat de prioriteiten van Rutte en Kaag elders liggen.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Politiek Binnenland

Columniste Radio1 veegt de vloer aan met de boeren: ‘Acties bewijzen hun overbodigheid’

Published

on

boeren
Inhoud
  1. Columniste Janneke de Bijl heeft op NPO Radio 1 flink uitgehaald naar de boeren. Wat De Bijl betreft zijn boeren overbodig en bewijzen zij dat zelf met de huidige acties tegen het stifstofbeleid in het land. Zij las de column gisteren voor, maar tot aan vandaag toe levert dat – op Twitter uiteraard – reacties op. Tegenreacties vooral.
  2. Boeren: ‘Had dat dan gezegd…’
  3. Schappen liggen nog precies even vol
  4. Veel reacties op column over de boeren

Columniste Janneke de Bijl heeft op NPO Radio 1 flink uitgehaald naar de boeren. Wat De Bijl betreft zijn boeren overbodig en bewijzen zij dat zelf met de huidige acties tegen het stifstofbeleid in het land. Zij las de column gisteren voor, maar tot aan vandaag toe levert dat – op Twitter uiteraard – reacties op. Tegenreacties vooral.

Janneke de Bijl, in het dagelijks leven cabaretier, schuift regelmatig als ‘Druktemaker’ aan in het Radio 1-programma Spraakmakers. Dat je haar teksten misschien als ‘wat over de top’ moet nemen, blijkt wel uit de beginwoorden van haar laatste column.

Die ging dus over de acties van de boeren en de eerste bespreking van de agrariërs en veehouders met leden van het kabinet. „Aangezien het aantal doodsbedreigingen na mijn column over de boeren van vorige week een beetje tegenviel, heb ik besloten er vandaag nog eentje aan ze te wijden.”

Boeren: ‘Had dat dan gezegd…’

„Het overleg met Johan Remkes van afgelopen vrijdag liep natuurlijk op niets uit”, blikt Janneke de Bijl terug. „Niemand had ook verwacht dat de boeren rustig naar de uitleg van het kabinet zouden luisteren en daarna zouden zeggen ‘Ah, maar nu begrijpen we het. Nee, maar wij hadden helemaal niet door hoor dat door die stikstof de grond verzuurt. Dat mensen er ademhalingsproblemen door krijgen en dat de biodiversiteit er zelfs door afneemt, waardoor het voortbestaan van alle soorten inclusief de mens in gevaar komt. Had dat gewoon meteen gezegd, dan waren wij direct gaan afschalen’.”

Nadat De Bijl even heeft geconstateerd dat bij acties van de boeren bijna weer niemand is gearresteerd, En dat ‘het strijden voor je eigen conservatieve hagje’ tijdens de Canal Pride nergens op slaat, gaat zij verder. „Geen boer, geen voer, stond daar op een spandoek in helder A-A-rijmschema. Het bekt misschien lekker, maar dat maakt het nog niet waar. Ze bewijzen het eigenlijk zelf al met hun manieren van actievoeren. Een logische manier van protesteren zou zijn: het werk neerleggen. Zoals de bagage-afhandelaars in april op Schiphol deden. ‘Hé’, merkte iedereen toen ineens, ‘zonder bagagepersoneel loopt alles in de soep. Ze zijn hartstikke belangrijk. Misschien moeten we ze wat meer waarderen’. Precies het doel van de staking.”

Hakenkruis
Boeren hebben tijdens een protestactie langs de A50 mest neergegooid en hooibalen in brand gestoken. Foto: ANP

Schappen liggen nog precies even vol

„Maar als de boeren hun werk grotendeels neerleggen, merken we precies niks. 70 procent van wat zij verbouwen – en met verbouwen bedoel ik in dit geval ook vetmesten, leegmelken en afslachten – wordt naar het buitenland geëxporteerd. Dus als de meeste boeren hun werk neerleggen, liggen de schappen nog precies even vol. Daarom bedenken ze ook steeds acties die helemaal niets met hun werk te maken hebben. Dagenlang zijn ze aan het verzinnen en verzamelen wat ze nu weer op de snelweg kunnen dumpen. Urenlang rijden ze met hun tractoren op de openbare weg in plaats van dat ze ermee aan het werk zijn. En we hebben nog altijd geen honger.”

Zo bewijzen de boeren wat Janneke de Bijl betreft hun eigen overbodigheid. „Boeren kleuren onze wereld niet. Ze maken de gewassen eenzijdig, de grond arm, de droogte erger en de dieren dood. Dus laten we de spandoeken alsjeblief herschrijven. ‘Farmers don’t colour your world’. ‘Minder boer, genoeg voer’. ‘Onterecht trots op de boeren’. En natuurlijk deze, speciaal voor de Gay Pride van volgend jaar: ‘Voor diversiteit, tegen biodiversiteit’.”

Veel reacties op column over de boeren

Wie zulke woorden spreekt, roept in deze tijd veel reacties op. En dat gebeurde na de column ook en voor Janneke de Bijl is er niet veel ‘lovends aan’. „Dat ga je toch lekker bakstenen eten?”, reageert Sander op Twitter. Eric meldt: „Janneke is ervaringsdeskundige bij uitstek met betrekking tot overbodig zijn, dus hooggekwalificeerd om daarover een mening te hebben.” En Nicolas: „Knap van Janneke de Bijl dat ze van de lucht kan leven. De rest van de mensheid heeft voedsel nodig, en dus boeren.”

Er is ook genoeg bijval, want de protesten van de boeren vallen bij lang niet alle Nederlanders goed. Sjoerd bijvoorbeeld: „De manier van boeren moet anders. We zijn onze schaarse grond en lucht en natuur aan het overbelasten door zoveel voor het buitenland te produceren.” En Pieter: „Ik zit tussen de boeren. Hier is de natuur naar de klote. Fiets ik een stukje dan zie ik vrijwel uitsluitend een muur van voedermaïs. En het meurt hier vreselijk. Het mag heel wat minder.”

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Politiek Binnenland

Nieuw plan stikstofaanpak zonder veestapelkrimp zet D66 in haar hemd

Published

on

stikstof

Gisteren is er een nieuw plan om de stikstofcrisis aan te pakken gepresenteerd. Zonder de veestapel in te krimpen is een drastische verlaging van de stikstofuitstoot mogelijk. De overheid moet daarvoor wel bereid om te investeren in innovatie van landbouwtechnologieën.

De initiatiefnemers zijn twee oude bekenden voor D66, de stikstofprofessoren Han Lindeboom en Johan Sanders. Zij maakten deel uit van de oorspronkelijk aan D66 gelieerde Focusgroep Stikstof. Gisteren heeft Lindeboom zijn plannen onder andere aan de tassendrager Sophie Hermans en het VVD-Tweede Kamerlid Thom van Campen gepresenteerd.

„Zonder moeite kunnen we achter het doel van het kabinet staan om 39.000 ton stikstof emissiereductie te bereiken voor 2034. Dat kan door met veel minder stikstof uit kunstmest en geïmporteerd veevoer toch dezelfde landbouwopbrengsten te halen, zowel in de veehouderij als de akkerbouw’, zegt emeritus hoogleraar Sanders in de Telegraaf.

In het rapport staan negen innovatieve manieren om de stikstofuitstoot te reduceren. Meer essentiële aminozuren toevoegen aan het voer voor varkens en kippen zal het stikstofgehalte in de mest flink verlagen. Bietenloof gebruiken als veevoer helpt winst te boeken en als gras met vlinderbloemigen wordt geteeld, is minder kunstmest nodig voor eiwitrijk voer. „Dat is in Ierland al aangetoond”, aldus Sanders. Het aanpassen van het voer zal dus stikstof schelen.

Meer dan de helft van de technologieën zijn direct toe te passen in de agrarische sector. Voor andere innovatieve middelen is er meer onderzoek nodig. Het Rijk moet hier wel 100 miljoen euro beschikbaar voor stellen. Na onderzoek kunnen deze technieken in 3 tot 5 jaar breed worden uitgerold. „Zo creëer je strategische waarde. Want andere landen in de wereld zullen ons willen kopiëren.” Zie hier onze landbouw als export product.

Wat moet dit een slecht nieuws zijn voor D66. Tjeerd de Groot wilde niet naar deze twee zeer deskundige D66 professoren luisteren en staat nu grotesk voor aap voor de gehele natie. Keihard afgeserveerd! Het plan om van Nederland een postzegelland te maken om het klimaat te redden kan van tafel. Als het kabinet toch blijft volharden om D66 haar zin te geven. Dan weten we dat het kabinet het tristatecity-plan uitvoert.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Trending

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings