Connect with us

Column

Rutte bepaalt de regels

Published

on

rutte

Rutte bepaalt de regels. Nederlandse bevolking stapsgewijs bij wet van haar ontwikkelingsmogelijkheden beroofd

En ik zie nog een gezin voor me. Direct na de oorlog. Man en vrouw, net getrouwd. Hij na een zware tijd in een Japans kamp als weduwnaar uit Indië teruggekomen met een paar jonge kinderen. Zij heeft de hongerwinter in Den Haag meegemaakt. Samen gaan ze terug naar Indië, Indonesië, om als gezin van de grond af aan een heel nieuw bestaan op te bouwen. In 1957 worden ze het land uitgegooid en gaan ze met alle kinderen weer terug naar Nederland om opnieuw vanaf een nulpunt te beginnen.

In dat gezin ben ik geboren en opgegroeid. Het is het verhaal van mijn ouders die tot twee keer toe helemaal opnieuw zijn begonnen. En dat deden ze, zoals zoveel mensen van hun generatie, zonder te zeuren. Op eigen kracht. Met veel doorzettingsvermogen en door hard te werken. 

Mijn ouders hebben door hun persoonlijke geschiedenis en overtuigingen een grote rol gespeeld in de politieke richting die ik uiteindelijk al vrij jong ben ingeslagen. Van mijn moeder kreeg ik haar optimisme mee. En van mijn vader de overtuiging dat het niet uitmaakt wat je in het leven doet, als je er binnen je mogelijkheden maar het beste van maakt. Dat geldt voor de professor, maar ook voor de vrachtwagenchauffeur. Van mijn ouders heb ik geleerd dat je eerst moet proberen om voor jezelf te zorgen, voordat je een beroep doet op de overheid.

En ook dat het belangrijk is om iedereen mee te nemen in wat je als samenleving wilt bereiken. Iedereen moet de kans krijgen om iets van zijn leven te maken omdat iedereen nodig is,” zo luidde een deel van de H.J. Schoolezing die Rutte op 2 september 2013 in Amsterdam hield.

Zijn vaders overtuiging om er het beste van te maken binnen je mogelijkheden… eerst dat zelf te proberen voordat je een beroep doet op de overheid. Mensen meenemen in wat je wilt bereiken en voor iedereen kansen omdat iedereen nodig is…

Wat Rutte zelf omschrijft als zijn zogenaamd ‘optimisme’ lijkt eerder op een gigantische blinde vlek. Na de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010 werd het eerste kabinet-Rutte geformeerd. Terwijl de VVD juist deregulering had bepleit, zijn sindsdien het aantal wetten, algemene maatregelen van bestuur, andere koninklijke besluiten en ministeriële regelingen exponentieel gegroeid. De omvang hiervan is met circa 20 procent gegroeid! Het aantal verdragen is daarbovenop met circa 11 procent toegenomen.

In een realiteit waarin de bewegingsruimte van mensen steeds verder wordt gereguleerd, worden de persoonlijke mogelijkheden van mensen bij wet in toenemende mate beperkt. ‘Het beste van maken’, ‘je mogelijkheden’, ‘eerst zelf proberen’ zijn dan valselijk gezwam. Het is het afwentelen van de gevolgen van wanbestuur door de overheid op het individu dat geen kans heeft om aan het opgelegde keurslijf te ontsnappen.

Want als bij wet steeds meer normaal menselijk gedrag zelfs strafbaar wordt gesteld, mag je nog zoveel mogelijkheden hebben, dan worden die pogingen in Nederland nu in bepaalde gevallen zelfs letterlijk hardhandig de kop in geslagen, terwijl je alleen maar iets ‘strafbaar’ doet, omdat de overheid het onrechtmatige besluit nam dat bepaald gezond en normaal menselijk gedrag nu als ‘fout’ bevonden wordt. In de periode vanaf de invoering van de eerste lockdown in Nederland op 16 maart 2020 tot heden was zelfs sprake van een regelgroei van circa 6,5 procent.

Zo is Nederland verworden tot een gevangenis met onzichtbare gevangenismuren. Een pervers rechtssysteem waarin de meest kwetsbaren het grootste risico lopen vermangeld te worden. ‘Kwetsbaar’ in de zin van zij die bij wet zijn uitgesloten. In een samenleving die tot op het bot is gereguleerd, gaat het dan om een heleboel mensen. Alleen als je voldoet aan de door de overheid bepaalde ‘standaard’ tel je nog mee.

Die uitsluiting reikt heel ver. Nederland mag dan ruimtelijk netjes geordend lijken, er speelt zich steeds meer leed achter de voordeuren af door maatschappelijke uitsluiting die bij wet is geborgd. Baby’s en peuters worden al in een mal gegoten via het consultatiebureau. Kinderen worden op school gemend aan de hand van een leerlingvolgsysteem. Wie afwijkt krijgt een stempel en wordt er over de rug van deze kinderen geld verdiend.

Of die stempel daadwerkelijk klopt en daarmee het kind echt geholpen is boeit niet. Zodra scholen, zorgverleners en de overheid zich kunnen verschuilen achter regels, hebben ze voldaan aan hun ‘zorgplicht’ en zal het hun een worst wezen of daarmee problemen voor het kind worden veroorzaakt en kinderen voor het leven uitgesloten en beschadigd worden. Het is wel heel opmerkelijk dat 25 tot 40 procent van de thuiszitters in Nederland bijvoorbeeld hoogbegaafd is, terwijl slechts 2 tot 3 procent van de bevolking hoogbegaafd is. Hoe valt te verklaren dat kinderen die de meeste aanleg hebben om cognitief te excelleren, uitvallen op school?

De plausibele verklaring hiervoor is dat bij wet is geregeld dat elk kind op dezelfde wijze door dezelfde hoepeltjes moet springen. Doet het kind dat niet, dan wordt het vroegtijdig opgegeven. Het voordeel van zo’n strakke kaders en allerlei behandelplannen binnen die kaders is dat juridisch de ‘aansprakelijkheid’ ook tot zover reikt. Buiten die kaders kunnen ze handelingsverlegenheid veinzen onder het mom van ‘te moeilijk’.

Door elk kind te trachten te kneden tot robotje met beperkte skills, is het niet verrassend dat het reken- en leesniveau van jongeren erbarmelijk is. Onder het mom van ‘gelijkheidsdenken’ worden vele kinderen gedwongen onder hun niveau te presteren en haken af. Voor de beoogde digitale wereld van ‘internet of bodies’ is het ook wel heel handig als al die kinderen even dom gemaakt worden. Slechts het menselijk lichaam is nog nodig als vehikel en de cognitieve capaciteiten worden wel geïmplanteerd door middel van artificiële intelligentie.

In zo’n wereld is een hoogbegaafde alleen maar een last: “Wees niet slimmer dan je meester die je moet gehoorzamen!” In bedrijven, overheidsinstellingen en NGO’s zie je dezelfde standaardisatie terug. Haast overal heerst het ‘regel-is-regel’-dogma en worden autonome denkers als lastig bevonden. Die zijn dan ook allang niet meer nodig in de pseudo-wetenschappelijke samenleving waarin we nu leven. 

Is er namelijk nog sprake van onafhankelijke wetenschap als wetenschappelijk onderzoek gefinancierd wordt door overheden, bedrijfsleven en NGO’s? Als overheden (via beleidstafels) worden geadviseerd door bedrijfsleven en NGO’s? Als die NGO’s veelal tegenwoordig worden opgericht door het bedrijfsleven? Op die wijze bepaalt het bedrijfsleven (in)direct de wetenschappelijke onderzoeksagenda. En als er een commercieel belang mee gemoeid is, is de kans zeer groot dat onwelgevallige onderzoeksuitkomsten in een bureaula verdwijnen. 

Als je op basis van een zeer twijfelachtige ‘wetenschappelijke consensus’ de wereld kan overtuigen dat er een correlatie is tussen klimaatverandering en CO2 heb je een lucratief verdienmodel te pakken. Op basis van schuldgevoelens aanpraten en de plicht dat iedereen de wereld moet redden, kan je mensen alles afnemen en via leasen mensen structureel laten consumeren tegen een hogere prijs.

Want als je consumeert, ben je immers fout en moet je boete doen, ook al wordt die consumptie je bij wet opgelegd. Als je zo iemand als Johan Vollenbroek van het MOB kan strikken als overheid (c.q. bedrijfsleven), die eerder in zijn loopbaan werkte als milieuadviseur bij Royal Haskoning en dus de ervaring heeft om alle hiaten in de Nederlandse milieuwetgeving haarfijn bloot te leggen, kan je via de rechter precedent faken dat boeren de oorzaak zijn van een stikstofprobleem en daarom weggesaneerd dienen te worden ten voordele van de voedingsindustrie die al klaar staat met synthetisch kweekvlees, ultrabewerkt vega en insecten.

In het licht van de klimaat armageddon kan je 8 miljard mensen wereldwijd verplichten tot dit ongezonde vulsel. Een afzetmarkt om van te dromen voor de Universiteit van Wageningen die Rutte bejubelde in zijn lezing. Hij noemt daarin de Nederlandse water en voedseltechnologie absoluut trendsettend in de wereld. Als je dan ook iedereen ter wereld kan overtuigen dat landen zich moeten beschermen tegen een zogenaamde wereldwijde zeespiegelstijging, verdien je nog meer geld in het buitenland. 

Dat je daarmee je eigen bevolking verarmt, ziek maakt en ook nog eens verdienmodellen ontwikkelt op basis van leugens, boeit blijkbaar niet. Anno 2022 is de VOC-mentaliteit in ere hersteld: parasiteren op en onderdrukken van de hardwerkende mens wereldwijd ten behoeve van exorbitante verrijking van enkele ‘happy few’. Ook de reden dat sinds 2020 ons zelfbeschikkingsrecht over onze gezondheid en lichaam dreigt ontnomen te worden? Alles voor woekerwinsten van de farmaceutische industrie? Tenslotte is Erasmus MC op mondiaal niveau ook toonaangevend in ‘gain-of-function’ onderzoek.

Vervolgens wordt in EU-verband nog even wat goedkope arbeid via mensenhandel onder het mom van ‘migranten in nood’ geronseld. Dat er niet genoeg huizen zijn, boeit ook niet, want dat zijn kosten en die maakt Nederland liever niet.

Als Nederland zo doorgaat, wordt het mogelijk de hoofdstad van Europa met 45 miljoen inwoners, waarbij in dit rijke Tristatecity de meerderheid van de mensen is gedegradeerd tot kooimensen, zoals in het rijke Hong Kong. Van al die in kooien levende mensen, ziek gemaakt door synthetisch ultrabewerkt voedsel, kan ook de Nederlandse zorgsector nog een financieel graantje meepikken. 

Een bedenkelijke manier van samenleven die Rutte faciliteert. Dat je geld moet verdienen als land om welvarend te blijven, snapt iedereen. Echter niet op basis van list en bedrog waarbij je de meerderheid van de mensen ook nog eens bij wet knecht. Dat is geen ondernemen meer, maar uitbuiten, misleiden, beroven, mishandelen en uiteindelijk een hele samenleving naar de afgrond brengen. Als zelfs de ondergrenzen van beschaving worden getart, kan Rutte zich niet langer verschuilen achter liberalisme. Er is namelijk helemaal niets ‘liberaal’ aan het parasiteren op anderen door ze bij wet te vermangelen.

‘En dat doen mensen, zoals zoveel mensen van nu, zonder te zeuren. Op eigen kracht. Met veel doorzettingsvermogen en door hard te werken’, zijn ze de bemoeizucht en betutteling van de overheid zat. Als ze echt hulp nodig hebben, geeft de overheid nooit thuis, maar sinds 2020 zijn we allen handelsonbekwaam verklaard door de Nederlandse Staat.

Deze overheid mag haar selectieve ‘hulp’ houden en hoeft in naam van de Nederlandse bevolking in het licht van pandemieën en natuurrampen geen macht over te dragen aan de ondemocratische Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind mei 2022. Om gezond te blijven, hebben mensen juist vooral zo min mogelijk overheid, bedrijfsleven en NGO’s nodig!

Daar hebben we die professionals voor,” zei Rutte in het debat over het toeslagenschandaal op 13 mei 2022. Die professionals die zonder onderbouwing bepaalden dat kinderen uit huis werden geplaatst, moeten nu bepalen of ze terug kunnen naar huis?! Het KNAW rapport was minder lovend over diezelfde professionals: “Ook heeft de persoonlijke mening van professionals een te groot aandeel in de besluitvorming over uithuisplaatsing…”.

Rutte blijft zich rustig verschuilen achter ‘liability’ om te voorkomen dat maar iets aan hem blijft kleven. Zolang hij maar regelt dat er voldoende wetten en regels zijn waarachter de overheid zich kan verschuilen, doet deze overheid formeel niks verkeerd. En waar de wet Rutte niet dient, schuift hij deze toch gewoon opzij.

Tenslotte kan de overheid altijd op kosten van de belastingbetaler terugvallen op de Landsadvocaat die processen eindeloos kan frustreren waardoor de tegenpartij, waarvan de belangen haaks staan op die van de overheid, in de meeste gevallen aan het kortste eind trekt. Tot zover het liberalisme van Rutte waarin mensen worden meegenomen in zijn plannen voor Nederland: “Rules for thee and not for me!

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun

Column

Is Mark Rutte een leugenaar?

Published

on

rutte

We horen het Geert Wilders, PVV, vaak zeggen: “Rutte is een leugenaar”. Heeft hij gelijk? Ik neem een aanloopje.

De Duits-Amerikaanse Joodse politiek filosoof Hannah Arend (1906-1975) toont in haar boek “Eichmann in Jerusalem”, 1963, aan dat gesloten systemen met sterke machtsverhoudingen hun eigen morele kompas ontwikkelen dat op hun beurt het individuele geweten van de leden vormt.

De voorbeelden dat dit correct is, zijn legio. In de katholieke kerk veelvuldig seksueel misbruik, in het bedrijfsleven, in de sport (turnen), in het verenigingsleven en vooral in de politiek, zoals Hannah Arend zo loupe zuiver blootlegde voor de misdrijven in de Tweede Wereldoorlog.

Wangedrag kan plaatsvinden gesanctioneerd door de groep. Dit verschijnsel doet zich ook in de Nederlandse politiek voor. De individuele leden van de groep, de politieke partijen, verschillen op diverse onderwerpen van mening, maar vormen een gesloten front in de richting van rechtse partijen, via een cordon sanitaire. Thierry Baudet noemt dit terecht “het Kartel”.

Rechtse partijen worden per definitie buitengesloten. Partijen binnen het gesloten systeem gaan liever met tegenzin akkoord over een politiek item, dan rechtse partijen mee te laten beslissen. Verketter ze, noem ze extreem rechts, racist en fascist, “wie zijn die mensen”. Vele kiezers blijven bij voortduring buiten spel staan. Geen wonder dat het vertrouwen tot een absoluut dieptepunt daalt. Het is bedroevend.

Ieder systeem dat deze gesloten kenmerken vertoont wordt op den duur een instituut in verval. Is de Nederlandse politiek een instituut in verval? Ja, weldegelijk. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek ligt op dertig procent. Dit is een dieptepunt waar we van weg móeten willen we democratie als systeem overeind houden.

Dat betekent dat we het gesloten systeem moeten doorbreken of we dat nu leuk vinden of niet. Dat impliceert allereerst een bredere inspraak hoe dan ook, via referenda en/of meer partijen ook ter rechterzijde laten meebeslissen.

Er was toch afgesproken pal voor de verkiezingen dat het politiek systeem op de schop zou gaan of bijgestuurd zou worden? Machtspoliticus Mark Rutte had ons beloofd dat hij met voorstellen zou komen het systeem transparanter te maken en te verbeteren. We horen er niets meer over. Het was dus alweer een leugen in de hele lange rij leugens die hij ons voorschotelt.

Geert Wilders heeft gelijk: Mark Rutte is een leugenaar. Hoe komt het dat hij daarmee telkens wegkomt? Dat komt omdat hij binnen het gesloten systeem van de Nederlandse politiek met sterke machtsverhoudingen, ongehinderd kan opereren. Het bestaande morele geweten van de leden is zo buigzaam als een tuinslang. Hij heeft ze aan een lijntje. Binnen dat systeem heeft Rutte complete grip, totdat hij zijn hand overspeelt of het systeem barst…

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Column

Boodschappen stijgen fors en Nederlandse gasprijzen hoogste EU: ‘Burgers verarmen, bedrijven recordwinsten’

Published

on

prijzen

Schrik jij iedere keer als je bij de kassa in de supermarkt staat? Nou, dat is dus blijkbaar niet zo gek. Want de prijzen voor boodschappen stijgen fors. Daarnaast blijken we in Nederland de hoogste gasprijzen van de Europese Unie (EU) te hebben. De inflatie is steeds meer voelbaar en volgens vakbond FNV en budgetvoorlichter Nibud moeten er echt dingen anders.

Bureau GfK deed onderzoek naar verschillende producten uit de supermarkt. En wat blijkt? Onze boodschappen stegen met 18,5 procent. Wat erop neerkomt dat ze een vijfde duurder zijn dan krap een jaar geleden, schrijft de NOS. Wel blijkt er prijsverschil tussen producten. Zo zijn producten als brood, pasta of keukenrollen fors gestegen, maar geldt dat voor schoonmaakartikelen, bananen en chocola niet.

Dure boodschappen en hoogste gasprijzen van EU

Een rekensommetje toont aan dat een gezin van vier personen zo’n 1500 euro meer aan boodschappen betaalt. Elf maanden geleden was boodschappen doen dus een flinke duit goedkoper. Maar de oorlog in Oekraïne, graantekorten en personeelstekorten zijn er nog steeds. Waardoor een boodschap doen, voorlopig, prijzig zal blijven.

Ook voor gas moeten we inmiddels flink in de buidel tasten. Afgelopen maand had Nederland namelijk de hoogste gasprijs in de Europese Unie. En ook hier toont een rekensommetje aan dat we behoorlijk wat geld betalen voor gas. In juli betaalden we 283 euro per megawattuur (MWh).

‘Burgers Nederland verarmen, bedrijven recordwinsten’

Dat blijkt twee keer zoveel als in andere Europese huishoudens, meldt Nieuwsuur. Want bij onze buren in België en Duitsland betaalden ze in juli de helft minder. Eerder in juni bleken de gasprijzen in Zweden nog het hoogst, maar we hebben de Scandinaviërs inmiddels ingehaald.

Door het duurdere leven pleit vakbond FNV voor een prijsplafond voor gas en zien zij graag loonsverhogingen voor de Nederlanders. „Er is een koopkrachtcrisis zoals we die in decennia niet hebben meegemaakt”, sprak FNV-voorzitter Tuur Elzinga tegen Nieuwsuur.

De lonen zouden omhoog moeten naar minimaal 14 euro per uur. „En daaraan gekoppeld een stijging van de uitkering en de AOW.” Maar er moet volgens hem meer gebeuren. Want er moet een maximumprijs voor boodschappen of energie volgen. „Wat we nu zien is dat door de inflatie de burgers verarmen, terwijl bedrijven recordwinsten maken. Er is geld zat, maar dat zit allemaal bij bedrijven.”

Energiecontract ook steeds duurder door inflatie

Ook stroom is tegenwoordig flink aan de prijs, met zo’n 419 euro per MWh in Nederland. Dat is inclusief heffingen én vermindering van de energiebelasting. Waarin wij in Nederland in de top-3 staan als het gaat om prijzige stroom, achter Denemarken en Italië.

Een energiecontract in Nederland kost tegenwoordig zo’n 3700 euro meer per jaar in vergelijking met vorig jaar. Budgetvoorlichter Nibud voorziet problemen. Zij verwachten moeilijkheden voor zeker één op de drie Nederlandse huishoudens.

Daarin is de eenmalige energietoeslag van 1300 euro volgens het Nibud en FNV niet genoeg. „Aan een tijdelijke toeslag heb je niet zoveel omdat de inflatie permanent is.” Eerder sprak ons Metro-panel al over de dreigende inflatie en voorspelden zij dat Jan Modaal steeds meer op de kleintjes moet letten.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Column

Corona nachtmerrie

Published

on

corona
Inhoud
  1. Corona - In 2020 fluisterde mijn charmante friseuse “Wir werden verarscht durch die Politiker” in mijn oor en beschermd door mijn met bacteriën gevulde mondkapje kon ik haar alleen maar gelijk geven.
  2. Kwalijke eigenwijsheid
  3. Gedeukt bestrijdingsproces
  4. Incompetentie
  5. Onbetrouwbaar

Corona – In 2020 fluisterde mijn charmante friseuse “Wir werden verarscht durch die Politiker” in mijn oor en beschermd door mijn met bacteriën gevulde mondkapje kon ik haar alleen maar gelijk geven.

We worden inderdaad verneukt. Iedere dag weer. Niet alleen door politici, ook door publieke en commerciële zenders en zich als experts profilerende personen. Vooral die laatsten zijn mij door hun met veel dedain uitgesproken contradicterende waarschuwingen en uitspraken een doorn in het oog. Tijdens het knippen dacht ik aan de adviezen en uitspraken van RIVM en regering in die eerste maanden dat het Covid-19 virus zijn intrede deed in Europa.

Kwalijke eigenwijsheid

In die eerste vier maanden van 2020 orakelde het RIVM het volgende: “de kans lijkt op dit moment klein dat het Wuhan virus in Nederland verschijnt(20 januari 202)..De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet zo heel besmettelijk (24 januari 2020)…  lijkt ook niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar te zijn….de kans is  daarom klein dat het zich hier verspreidt (28 januari 2020)….we zijn zeer goed voorbereid … allerlei maatregelen in werking die voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden (3 februari 2020)

Pas als mensen ziek worden, kunnen ze anderen besmetten (5 februari 2020)… Iemand zonder klachten verspreidt het virus niet (11 februari 2020)… het virus lijkt inderdaad een beetje op de gewone griep (25 februari 2020)… scholen sluiten?dat hoeft niet (6 april 2020) …, …mondkapjes schijnveiligheid, nergens voor nodig (16 pril 2020, Rutte en RIVM lachend, een maand later wordt de mondkapjes plicht afgekondigd per 1 juni 2020). Dat waren uitspraken en voorspellingen van RIVM en in hun spoor papegaaiende bewindslieden. Niet orakelen wel kakelen als kippen zonder kop.

Wanneer die adviezen en uitspraken van het RIVM aan een nadere beschouwing onderworpen worden, vraag je jezelf af welke ondeskundige knuppels een dwingende stem in die adviesclub hebben. Het RIVM kleunde niet een, niet twee, niet drie maar talloze keren mis en bij de boven opgesomde bloemlezing is het niet gebleven. Over de duur van de endemie werd Nederland verblijd met de mededeling dat de endemie maar een paar weken zou duren en dan alles weer normaal zou worden.

Die endemie duurde geen paar weken maar twee jaar en de samenleving mocht van de regering niet terugkeren naar het normale normaal van de precorona periode. In die twee jaar durende corona periode hersenspoelde en conditioneerde de regering door angst aan te jagen en treffen van dwang maatregelen de Nederlandse samenleving naar het nieuwe normaal. Maatregelen die mensenrechten schonden en inbreuken waren op de Grondwet. De grote massa onderging het allemaal lijdzaam, volgde en volgt gedwee maatregelen die waren gebaseerd op ongemakkelijke adviezen en op drijfzand gebaseerde waarschuwingen van OMT en RIVM.

Gedeukt bestrijdingsproces

De betreffende bewindslieden willen maar niet geloven dat de PCR-test als vertrekpunt en het vaccin regime als eindfase van het coronabeleid niet deugen, op drijfzand berusten. Binnen en buiten het regeringsgebouw wordt het klamme vasthouden aan de PCR-test stevig bekritiseerd. Volgens de ontdekker van de PCR-test zijn de resultaten die als besmettingen door Kabinet, politici en media worden geregistreerd, niets meer dan pure onzin. Hij is niet de enige, want in december 2020 verklaarden twee zeer gewaardeerde leden van OMT en RIVM, Koopmans en Van Dissel, dat de test geen onderscheid kan maken tussen een vermoedelijke besmetting met het Covid-19 virus of restjes van andere virussen die al wekenlang in het lichaam van de gecontroleerde personen bivakkeren. Het houdt niet op.

Volgens een peer review zitten in het protocol van Marion Koopmans en Drosten, waarop de PCR-test voor het SARS-CoV-2 virus is gebaseerd, 10 grote fouten. De conclusie? De beschreven procedure in het document is ongeschikt om het SARS-Cov-2 virus te detecteren[1]. Tenslotte het orgaan waarnaar RIVM, OMT en in hun spoor verantwoordelijke bewindslieden voortdurend wijzen als bevestiging van adviezen, uitspraken en maatregelen: de WHO. Die erkende in december 2020 dat de PCR-test vrijwel uitsluitend vals-positieven oplevert[2]. Desondanks blijft de regering zijn maatregelen op de registratie van de PCR-test, van vals-positieven, baseren. Wie is er nu een wappie, een nepberichten-postbode?

Over de haastig ontwikkelde vaccins kreeg het grote publiek ook een aantal sussende mededelingen te horen: “de vaccins zijn uit en te na onderzocht…beschermen tegen het COVID-19 virus….kennen geen bijwerkingen”. Het was begin 2021 al duidelijk dat over de kwaliteit van de ontwikkelde vaccins om Covid-19 te bestrijden driftig gelogen werd. Door fabrikanten (dat is niets nieuws), door moguls als Bill Gates (die slaan een slaatje uit ellende), door gesubsidieerde wetenschappers (om te voorkomen dat de subsidie stroom uit Den Haag zou opdrogen) en van de overheid afhankelijke experts (lekker een paar duizend euro per uitzending opstrijken, naamsbekendheid verhogen en leuke uitnodigingen genereren. Nooit weg).

De fabrikanten mochten hun eigen producten beoordelen en werden door RIVM, OMT en regering op hun woord geloofd. Die fabrikanten hebben een geschiedenis gevuld met rechtszaken wegens fraude, bedrog en misleiding, met torenhoge boetes en herstelbetalingen als gerechtelijke vonnissen. Dat tekent de naïviteit van een wereldvreemde leek. Vaccinfabrikanten hebben uiteindelijk eind 2021 zelf erkend dat de vaccins een beperkte beschermingsraad en tijdsduur hebben en ze in gebreke zijn gebleven om de geconstateerde bijwerkingen te rapporteren die tot het stopzetten van het testen hebben geleid.

De vaccins werken niet afdoende, meervoudig gevaccineerden belanden toch op de  IC en de relatie tussen vaccinatie en bijwerkingen (myocarditis, onvruchtbaarheid etc.) is in de praktijk bevestigd. Toch blijven mensen in niet bewezen onheilsboodschappen geloven en haasten zich om weer een prik te laten zetten zonder te beseffen wat de consequenties kunnen zijn.

Incompetentie

Ook een deel van het parlement kan en mag zijn handen niet in onschuld wassen. Is verantwoordelijk voor dit medische fiasco. De FVD vroeg op 29 januari 2020 een spoeddebat aan over het naderende corona onheil en werd weggelachen door de kartel partijen. Die namen hem niet serieus. Ook de Minister-president niet. Volgens regering en parlement had Nederland niets te vrezen. Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM, antwoordde op die dag desgevraagd: “het zal zo’n vaart niet lopen, we zijn goed voorbereid en we hoeven ons vooral geen zorgen te maken”. 

Toen de PVV in maart 2020 een motie indiende om een inreisverbod voor mensen uit corona risicogebieden in te voeren, vonden de kartelpartijen het niet nodig, omdat zo’n maatregel volgens het RIVM sterk overdreven en nogal bevoogdend was. Om de term discriminerend maar niet te gebruiken. De PVV diende ook een motie in om alle scholen te sluiten en de kartel partijen met o.m. Groen Links en PvdA stemden weer tegen. Een paar dagen later schreeuwden die twee partijen wel weer om sluiting van de scholen. De FVD diende een motie in om gesloten Ziekenhuizen om te vormen in specifieke corona ziekenhuizen. GL stemde opnieuw tegen, maar schreeuwde een paar dagen later om speciale corona Ziekenhuizen. Politiek is belangrijker dan de volksgezondheid.

De gekozen overheidsroute om het Covid-19 virus in de greep te krijgen kende een onjuist gekozen startpunt en een voor de volksgezondheid ineffectief einde. Tussen start en finish werden machtsmaatregelen zonder rechtsgeldigheid doorgedrukt. Regering en hun adviesorganen OMT en RIVM hebben onderbouwde onderzoeksresultaten en verzamelde data op het gebied van de volksgezondheid angstvallig buiten de deur gehouden.

Justitie weigert door 70.000 aangiftes tegen een Minister niet, en 20.000 aangiftes tegen een fractievoorzitter wel in behandeling te nemen. Liegende, frauderende en aan talrijke rechtszaken onderworpen fabrikanten en hun politieke sponsors zagen in het aan de man brengen van een onbetrouwbaar vaccin een prima verdienmodel. Zakken met belastinggeld werden door de verantwoordelijke bewindslieden voor hun deur gezet. Het coronabeleid had een discriminatoir karakter, bezat fascistische trekken en heeft niet geresulteerd in het beschermen van de volksgezondheid. In tegendeel zelfs.

Onbetrouwbaar

Inmiddels is uit overheidsdocumenten die middels de WOB-procedure wel moesten worden vrijgegeven (!), duidelijk geworden wat voor een boevenbende in die twee jaar bezig is geweest. Het is duidelijk geworden dat geen van de maatregelen kan bogen op een wettelijke argumentatie en andere factoren een rol hebben gespeeld bij het versterken van de greep op de Nederlandse samenleving. Rutte c.s. hebben zich met handen en voeten verbonden aan het uitvoeren van VN Agenda-21 (/2030), die binnen de in januari 2022 op het World Economic Forum in Davos afgesproken Grote (Groene) Reset, een cruciale stap is naar een communistische werelddictatuur.

Nederlandse politici (en zeker de Minister-president en zijn trouwe marionet de minister van VSM, maar zij niet alleen) genieten zichtbaar van de dictatoriale macht die ze zichzelf over onze samenleving hebben aangepraat. Gezien de benadering van de energietransitie, boerencrisis en antiRusland sancties willen bewindslieden dat despotische gedrag niet meer opgeven. De kosten van hun dictatoriale opstelling worden afgewenteld op de schouders van de Nederlandse samenleving.

Inderdaad, wij zijn bij de beer genomen, door incompetente bewindslieden, naar de mond van de regering pratende adviesinstanties en experts, door propaganda media, nepnieuws verspreidende radio – en TV zendgemachtigden en ook nog door een selectief optredend justitieel apparaat. Het gevoerde coronabeleid is twee jaar lang een geworstel geweest met een Corona spook. Het was en is een nachtmerrie waaruit we dankzij de regering nog steeds niet mogen ontwaken.

De leeuw brult wel, maar hapt nog niet toe.


[1] Zie Retraction paper van o.m. Savalle dat bij Euro Surveillance is ingediend

[2] Zie artikel https://www.zerohedge.com/medical/who-finally-admits-pcr-tests-create-false-positives )

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Trending

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings