Connect with us

Koningshuis

Koningshuis, Troostmeisjes, pedofielen en Macht

Published

on

koningshuis

Koningshuis: “Padvindersclub voor grote mensen”

koningshuis Koning Willem-Alexander steunt zwaar op zijn stroman, minister-president Mark Rutte, door velen al het Duracell-konijntje genoemd. Het Nederlandse volk is aan de financiële ketting gelegd maar de Oranjes blijven, gesteund door het Duracell-konijntje, fanatiek doorgaan om de duurste vakanties vieren, op uw kosten.

Mensen willen graag ergens bij horen. Hoor je nergens bij, dan ben je een buitenbeentje. Je vereenzaamt en blijft hulpeloos achter en je wordt vertrapt door de maatschappij. Mensen willen dat niet, zelfs als je bepaalde principes moet verloochenen. Mensen zoeken een soort van bescherming door erkenning.

Je kunt dan lid worden van een voetbalclub, van een zangkoortje of van een genootschap. De definitie van een genootschap is veelzeggend: “Het is een vereniging wiens leden (eed)genoten genoemd worden. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotgenoten aan het wel en wee van de vereniging. Een synoniem is gezelschap.” De Vrijmetselarij is zo’n eedgenootschap. Het belangrijkste kenmerk is een combinatie van geheime rituelen, sociale pikorde en grensoverschrijdende saamhorigheid.

Deze wereldwijde organisatie profileert zich als vredelievend en filantropisch aan de basis, maar door de gradatie en rangorde concentreert zich de echte wetenschap naar de top. Van wie de top de orders aanpakt zal later duidelijk worden. Een ander kenmerk is, dat de vrijmetselarij steeds leden uit de hoogste maatschappelijke kringen aantrekt en kan beïnvloeden c.q. aansturen.

In 1717 werd in Londen de eerste zogenoemde loge opgericht, hoewel de Schotten claimen dat de oudste loge die van Edinburgh is, daterend uit 1599. Ze schoten als paddenstoelen uit de grond, de belangrijkste eerste loges. Na Engeland achtereenvolgens de satelliet-loges van Ierland (1725), Frankrijk (1728), Brits Amerika (1730) en Schotland (1736). De eerste loge in Duitstalig gebied werd in Hamburg, in 1740 ook onder auspiciën van de loge in Londen opgericht.

Frederik de Grote, koning van Pruisen zou de grote stimulator van de vrijmetselarij in Duitsland worden. In 1754 waren in het Duitstalige gebied 19 loges actief. Vandaag zijn dat er 500 met 16.000 leden, ondanks de grote moeite die de Nazi’s hebben gedaan om de vrijmetselarij uit te roeien. Adolf Hitler c.s. was beducht voor hun grensoverschrijdende netwerk, zijn tegenstanders Roosevelt, Truman en Churchill waren immers ook vrijmetselaars…..

koningshuis

In Nederland werd in Den Haag in 1734 door een Franse chef-kok de eerste loge opgericht. Leden waren voornamelijk gerekruteerd uit de elitaire hofkringen rond Stadhouder Willem IV.

In België waren het ook Britten en Fransen die het loge netwerk hebben opgezet. Uiteindelijk was het koning Leopold die er structuur in aan heeft gebracht. In het ultra-katholieke België hadden de vrijmetselaren de bijnaam “papenvreters”.

Aldus breidde het netwerk zich wereldwijd, ook via de koloniën langzaam maar zeker uit. In Nederlands Indië werden op het hoogtepunt meer dan 30 loges in stand gehouden. Na de onafhankelijkheid vaardigde president Soekarno een verbod uit, omdat hij meende, dat dit soort genootschappen hun loyaliteit en oorsprong in het buitenland hebben en daarmee de natiestaat ondermijnen. Dat decreet is bewaard gebleven. {Presidentieel decreet van Sukarno, houdende een verbod van de Vrijmetselarij, de Morele Herbewapening en de Rozenkruizersbeweging; met bijlage. 1961.}

Een ander voorbeeld is Egypte, waar de moslim Broederschap is ontsproten uit de vrijmetselarij. De vrouw onvriendelijkheid schept een band.

Niet alleen in oude Britse en Nederlandse koloniën kwam deze genootschap tot grote bloei. Ook in een nieuwe kolonie als Israël na 1948 zijn inmiddels 50 loges met een internationaal ledenbestand actief. Lokale bladen steken niet onder stoelen of banken dat dit genootschap fantastisch functioneert in de onwettige zionisten enclave. Het wordt afgedaan als een “padvindersclub voor grote mensen” en dat het “geen occulte club is, maar een vereniging met geheimpjes”. Meer niet….. Klik op de link hieronder en trek uw conclusies waarom de voormalige Tempeliers zo aanwezig zijn in de nepstaat tussen Dode Zee en Méditerranée.

De Derde Tempel in aanbouw

In 1773 is de vrijmetselarij geïnfiltreerd door de sekte der Jezuïeten, die dat jaar door de paus is verboden. De bakens werden verzet en alles werd in het werk gesteld om Rome onder controle van de werkelijke macht te brengen. In de vrijmetselarij is de 33e graad het hoogst bereikbare, doch er zijn goede redenen om aan te nemen dat er nog een graadje extra is. Die wordt sinds 1773 ingenomen door de zwarte paus. De Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie en het Bataafsche Experiment waren de eerste voorbeelden van de gecontroleerde machtsovername ten koste van het papisme zoals wij dat niet meer kennen. De Nieuwe Wereld Orde komt er niet, die is er al.

Onderwereld en bovenwereld sluiten naadloos op elkaar aan. Die wereldorde bestaat uit overkoepelende netwerken, gecontroleerd door de uiteindelijke macht. Oude bloedlijnen bedienen zich van die netwerken om de zaak onder controle te houden. Alle verzamelde goud van de wereld is als het “Albestuurend Opperwezen” van “Lucifer’s netwerk” benoemd. Dat Opperwezen is zelfs in de Bataafsche Grondwet genoemd als lichtend voorbeeld.

Mocht u zich soms wel eens afvragen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, dan moet u zich realiseren, dat het mensdom zeer geraffineerd in een virtuele comateuze toestand is gemanipuleerd. Alles wat we horen en zien is anders, dat wat we niet zintuiglijk ervaren is de realiteit. Bewijsvoering is onnodig als het geloof overtuigend is. De hybride mens is omgebouwd tot werktuig van de macht, volledig eigendom van het netwerk. Alles moet volgens plan, wij hebben dus altijd informatie achterstand. In alle hoeken en gaten, kieren en naden heerst een ijzige tocht, we ontkomen er niet aan. Daarom denken velen: “Laat ik maar meedoen, het wordt mij te koud.”

Meedoen, desnoods ten koste van gezin of medemens. Vrijmetselaren, de Jezuïetensekte, de Rozenkruizers, de Rotary clubs, de Padvinderij, de Orde van Malta, die van de Kouseband, die van het Gulden Vlies, Bilderberg, Trilaterals, alles onderdeel van een grensoverschrijdend occult netwerk om het mensdom in het gareel te houden. Soekarno had gelijk. Maar…. in 2000 is zijn decreet door een van zijn opvolgers onwettig verklaard en vernietigd. Vanwege de mensenrechten of iets dergelijks.

Dat de colonne meelopers onder aanvoering van politiek Den Haag plotseling de ene na de andere (volgens Rutte lucratieve) crisis over ons heen gooien is geen toeval. Ook hebben ze dat zelf niet bedacht. Er is een agenda en die ligt vast. Als ze een millimeter empathie voor slachtoffers tonen, liggen ze er uit en wordt er een betere slijmbal ingevlogen. Onder toeziend oog van de stadhouder, die vast ook overal lid van is, maar dat moet vooral geheim blijven wegens privacy en zo. Wij willen met deze onderklasse niets te maken hebben.

koningshuis
Hier samen met de erkende pedoprinz Andrew de Laatste Von Saksen-Coburg von Gotha
  • Willem Alexander is geboren op de 117e dag van het jaar. Omdat het een keizersnee was, kan het een bewust gekozen datum zijn. 117 is zo’n datum.
  • Velen hebben reeds opgemerkt, dat het oranje WA-logo van de troonswisseling, verdacht veel lijkt op de “passer en winkelhaak” van de Vrijmetselaars.
  • Ook  – “De W van Willem… Drie vingers in de lucht” – doet denken aan het handgebaar voor de M van de Freemasons. Het is een omgekeerde M.
  • De drie prinsesjes hebben een naam beginnend met een A. AAA.
  • De trouwdag van Willem-Alexander en Maxima was op 2-2-2002. Dat is 222.
  • Hij koos als specialisatie “Watermanagement”. Vrijmetselaars hebben veel met water. Het bekende schaakbord-patroon verwijst naar bewegend water. Willem-Alexander heeft zelfs de indeling van de zitplaatsen tijdens het Bevrijdingsconcert op de Amstel dusdanig veranderd, dat hij op een tribune boven de sluizen in de Amstel zit. Dat is Watermanagement.
  • De link Oranjehuis- Vrijmetselarij is er al in de 18e eeuw, als orangisten ruim vertegenwoordigd zijn in de eerste loges in Nederland. In de 19e eeuw waren meerdere leden van het Huis van Oranje lid van een vrijmetselaarsloge en maakten zodoende deel uit van de Orde van Vrijmetselaren. Koning Willem I schoof bewust twee zonen van hem naar voren binnen de Vrijmetselarij. Twee prinsen uit het huis van Oranje hebben in de negentiende eeuw de functie van grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren bekleed: Prins Frederik (de jongere broer van Koning Willem II, die zelf ook vrijmetselaar was) gedurende 65 jaar (!), van 1816-1881, en Prins Alexander (de jongste zoon van Koning Willem III, die destijds kroonprins was) van 1882 tot zijn vroege dood in 1884. Willem-Alexander zelf is vernoemd naar deze Willem III (de vader van Wilhelmina, die ook Willem Alexander heette). Wilhelmina was dus de halfzus van prins Alexander. Prins Alexander werd op 17 juli 1884 bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft. Ook 17 juli is een occulte datum. Het bijzetten in het graf is een bewust gekozen datum, omdat na de dood van prins Alexander (21 juni!) er wekenlang gewacht is met de bijzetting.
  • De occulte monarchvlinder is vernoemd naar Willem III vanwege de oranje kleur. En Willem-Alexander is ook weer vernoemd naar Willem III.
  • Het Oranje Koningshuis was zeer actief in de Vrijmetselarij in de generaties Willem 1 tot Willem III. Dat is niet zo vreemd, want het Duitse huis zal banden hebben gehad met de in Bavaria (Duitsland) opgerichte Illuminatie. Na Willem III, zijn er in Nederland alleen Koninginnen met dochters geweest, tot Willem-Alexander in 2013 Beatrix opvolgde. De verbondenheid met de Vrijmetselaars is mogelijk om die reden niet sterk openlijk geweest de afgelopen eeuw.
  • Het huis van Oranje speelt een prominente rol in de wereldpolitiek, o.a. door oprichting van de Bilderberg (door prins Bernard).

Symbolen zeggen niet alles, maar altijd iets.

Koningshuis rijkdom door slavernij en oorlogs-troostmeisjes

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook

Indignatie

Het kabinet houdt ons in de wurggreep

Deze week vergaderde de Tweede Kamer over maatregelen om burgers te helpen die verder de crisis in worden gezogen. Om te voorkomen dat hele volksstammen straks op waxinelichtjes moeten koken.… [...]

Xi Jinping: Klopt het dat er een staatsgreep aan de gang is in China?

Volgens wilde geruchten op het internet zou Chinees president Xi Jinping in Peking gearresteerd zijn na zijn reis naar Kazachstan. Op 14 september zakte de Chinese leider Xi Jinping voor… [...]

EU-dictatuur: toelating tot Oekraïne via de achterdeur en machteloosheid van de staten

EU-leider Ursula von der Leyen wil de EU nu met aangepaste verdragen “serieuze hervormingen” geven en alle middelen aanwenden om de leden zover te krijgen dat ze ermee instemmen. Belangrijkste focus… [...]

West-Europa vervalt in totalitarisme

Europa – QR-codes werden gebruikt om burgers uit te sluiten, de éne na de andere mediapersoonlijkheid wordt gecanceld vanwege gevoelige uitspraken, bij de grote banken spreekt men inmiddels openlijk over… [...]

Italië slaat terug: dreigt Von der Leyen met een motie van wantrouwen

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft Italië gedreigd dat het gestraft zal worden als het afwijkt van democratische principes. Aanleiding voor haar toespraak was de… [...]

SDB

RSS Error: A feed could not be found at `https://www.stopdebankiers.com/feed/`; the status code is `503` and content-type is `text/html`

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings