antisemitisme

Antisemitisme Leids onderzoek dat een antisemitisch Twitterpatroon onder FVD-leden blootlegde, leidde tot weinig ophef. Is er sprake van gewenning?

Antisemitisme Politici van Forum voor Democratie retweeten regelmatig antisemitische accounts. Door die retweets weven en verstevigen FVD-politici een netwerk waarin het normaal is om te beweren dat de Rothschilds de wereld beheersen en dat George Soros achter het coronavirus en migratie naar Europa zit. Een netwerk waarin ook nog extremere haatberichten worden getolereerd, zoals dat Joden kinderbloed drinken en proberen de wereldbevolking te vergiftigen.

Ook zonder dat ze zelf antisemitische berichten retweeten, vergroten FVDpolitici het bereik en de status van antisemitische accounts. Ze onderscheiden zich daarin van politici van andere partijen, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwscheckers en Textgain.

Samenvatting
● Anders dan politici van BIJ1, D66, DENK, GL, PVV en SGP retweeten FVDpolitici structureel accounts die antisemitische berichten verspreiden.
● Dit blijkt uit een onderzoek gebaseerd op kwalitatieve analyse van retweets door FVD-politici (jan. 2021 t/m medio mei 2022) en op kwantitatieve analyse van met name 100.000 tweets, retweets en likes direct geplaatst door politici van FVD, BIJ1, D66, DENK, GL, PVV en SGP (begin dec. 2021-eind feb. 2022) en meer dan 25 miljoen willekeurig verzamelde tweets uit dezelfde periode. (In een eerdere fase van het onderzoek werden ook grotere datasets geanalyseerd.)
● Hoewel FVD-politici zeer zelden de antisemitische berichten van antisemitische accounts retweeten, verhogen ze door hun retweets wel de viraliteit van de accounts: ze maken ze zichtbaarder en verhogen de verspreiding.
● De twee belangrijkste categorieën in de antisemitische tweets zijn hardcore en diffuus antisemitisme. De eerste soort richt zich expliciet tegen Joden en maakt deel uit van de kernboodschap van de accounts. De tweede kenmerkt zich door antisemitische stereotypen en verhaalmotieven, maar is verweven met andere complottheorieën zoals QAnon en de Great Reset.
● Meer dan 10 procent van de Twitter-activiteit van de onderzochte FVD-politici bestond uit het liken en retweeten van ‘diffuus antisemitische’ accounts. Voor de PVV ligt dit getal op 2 procent, voor de willekeurige steekproef op iets minder dan 1 procent en voor alle andere partijen op 0.
● Na FVD-politici, gevolgd door PVV-politici, bleken Twitter-accounts uit de willekeurige steekproef het meeste antisemitisme te verspreiden.
● Het is mogelijk om met een hoge mate van zekerheid tweets met antisemitische inhoud automatisch te detecteren.
● Blijkens de hoeveelheid antisemitische berichten die (vaak al jarenlang) aanwezig zijn op Twitter, handhaaft Twitter de eigen richtlijnen tegen haatdragend gedrag niet afdoende.

Op 7 december 2021 tweet @RechtseTokkie: „Het is heel rot wat er met de joden gebeurd is in WOII, maar helaas ga ik ook steeds duidelijker zien waarom men toen zo’n tyfushekel aan dat volk had.” Een maand later, 11 januari, tweet hetzelfde account: „Islam is het kankergezwel van de wereld en daar is maar één adequaat middel tegen. #bestraling” – bijgevoegd is een foto van een atoombom. Twee maanden later, 6 maart, re-tweet de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, een ander bericht van dit account.

FVD-leden liken en retweeten stelselmatig antisemitische accounts, bleek vorige week uit een data-analyse van de Universiteit Leiden. 10 procent van alle Twitteractiviteit van Forumleden is een re-tweet of like van een zogenaamd ‘diffuus antisemitisch’ account – een account dat complottheorieën verspreidt die zijn verweven met antisemitisme, zoals ‘QAnon’ (dat veronderstelt dat de wereld wordt geleid door een satanistische pedofiele elite) of ‘The Great Reset’ (het idee dat een elitegroep corona inzet voor radicale veranderingen).

Bij PVV-leden is dit 2 procent, bij alle andere onderzochte partijen 0 procent. Verder waren gemiddeld 33 per 5.000 retweets en likes van accounts die ‘hardcore antisemitisme’ verspreidden afkomstig van FVD-leden. Het gaat om accounts die het coronavaccin ‘jewbrew’ noemen en Joodse karikaturen plaatsen. Bij de PVV was dit 1 op 5.000, bij andere partijen nul.

FVD is de enige politieke partij waar een antisemitisch Twitterpatroon aangetoond is. Toch zijn de Leidse wetenschappers voorzichtig met conclusies. Onderzoeker Peter Burger: „Als wetenschapper kan ik niet aantonen wat de intentie achter de berichten is. Of het onbewust accounts van antisemieten boost, of dat het bedoeld is als ‘hondenfluitje’ voor extreem-rechtse kiezers. Maar we kunnen wel concluderen dat er een overlap is tussen de denkbeelden van antisemieten en Forum voor Democratie.”

Het verbaast hem niet, die overlap. Het past volgens Burger binnen een patroon. Een onderzoek van The Jewish Agency en The Institute for National Security Studies vond antisemitische retoriek bij politici in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland en Spanje, net als in Nederland, ook voornamelijk politici aan de rechts-radicale flank.

Bijna tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog lijkt Jodenhaat weer terug in het publieke en politieke domein. Hoe is dat mogelijk? Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, is al jaren bezig met die vraag. In 2019 waarschuwde hij dat antisemitisme langzaam weer mainstream werd – dat was één jaar voor het nieuws over racistische en antisemitische berichten in appgroepen van de JFVD, de jongerenafdeling van FVD.

„Vanaf de jaren zestig was antisemitisme not done, zwaar taboe”, zegt hij. „Aan borreltafels zullen er vast anti-Joodse opmerkingen gemaakt zijn, maar publiekelijk was het onzichtbaar. Vanaf het jaar 2000 veranderde dat.” Het internet werd breed beschikbaar – de onderbuik draaide zich naar boven. Antisemieten konden elkaar nu online vinden. „Eerst was dat anoniem, maar hoe meer het antisemitisme zich op internet verspreidde, hoe geaccepteerder het werd. Nu zie je dat mensen online onder hun eigen naam antisemitisme verspreiden.”

Politieke factoren droegen ook bij aan de normalisering van antisemitisme. Het politieke midden krimpt al jaren. In 2002 haalden middenpartijen nog 138 van de 150 zetels in de Tweede Kamer, in 2021 waren dat er nog maar 95. Dit, gepaard met groeiende polarisatie en politieke versplintering, heeft geleid tot electorale groei van de politieke flanken. In deze politieke realiteit lonen opzienbarende meningen.

Wallet: „Ook de opkomst van populisme gaf ‘de onderbuik’ een legitieme plek. Een onderdeel van populisme is namelijk: ‘lucht je hart’, ‘zeg wat je op je lever hebt’. Dat zorgt voor een klimaat waarin anti-Joodse gevoelens naar boven kunnen drijven.” Verder, vervolgt Wallet, stelt populisme de strijd van ‘het volk’ tegen ‘de elite’ centraal. En er zijn talloze eeuwenoude complottheorieën waarin ‘de Joden’ een elitebestuur achter de schermen vormen.

Bloedsprookje

Antisemitisme komt niet op beide flanken van het politieke spectrum evenveel voor. Onderzoekers van de Utrecht Data School bestudeerden, in opdracht van het Centraal Joods Overleg, tweehonderdduizend uitingen van antisemitisme op verschillende online platforms. Verreweg de meeste van deze uitingen op Twitter komen uit rechts-conservatieve hoek – zeven keer vaker dan uit andere groepen. Op YouTube was er opvallend veel antisemitisme (916 reacties).

Het hoogste aantal was te vinden onder video’s van het officiële kanaal van FVD. En ook op internetforum Reddit waren er veel antisemitische uitingen te vinden in een onofficiële FVD-subreddit. Een gebruiker schrijft: „Als ik zou zeggen dat Joden al meer dan 2000 jaar overal vijanden creëren en de sympathie van hun buren zelden kan winnen, is dat dan anti Semitisch? Ik vind van niet, het is overigens wel waar. Je zou je verbazen hoe vaak Joden verbannen en vermoord zijn in Europa, dit heeft vaak met geld te maken.”

Peter Burger: „Er is de laatste jaren een ontwikkeling waarbij parlementair radicaal-rechts en buitenparlementair extreem-rechts naar elkaar toe groeien. Je hebt bijvoorbeeld de omvolkingstheorie, die claimt dat de witte bevolking langzaam vervangen wordt door immigranten, vaak moslims, als deel van een vooropgezet plan. Die theorie wordt door PVV-Kamerleden gebruikt, en speelt ook bij extreem-rechts, alleen vindt de PVV dat de EU erachter zit, terwijl extreem-rechts denkt dat het een plan van een Joodse elite is.”

Bart Wallet: „Er zijn ook linkse tradities van anti-Joodse typering. Maar in de rechts-radicale hoek zitten transnationale netwerken. Die hele opleving van antisemitisme in Europa wordt gevoed door wereldwijde alt-rightdenkers. Het is cynisch, maar het kan dat politici deze ideeën overnemen omdat er veel stemmers zijn die ze geloven. Of geloven ze ze écht?”

Het Utrechtse onderzoek vond ook dat veruit het meeste antisemitisme te maken heeft met complottheorieën. De haat tegen miljardair George Soros wordt gevoed door antisemitisme. De eeuwenoude theorie dat Joden in een ‘cabal’ zitten, een elite-organisatie die de wereld stiekem achter de schermen leidt.

Zelfs de QAnon-theorie, die (onder andere) veronderstelt dat er een Hollywoodelite is die kinderen ontdoet van hun levensbloed om zelf jong te blijven, volgt het ‘sjabloon’ van het bloedsprookje – een antisemitische complottheorie die teruggaat tot de Middeleeuwen en in het verleden tot pogroms heeft geleid. Als je alle lagen van een complottheorie afpelt, alle ringen van satanisme, pedofilie en caballen weghaalt, dan vind je een kern van Jodenhaat.

Volgens Bart Wallet is ook dát geen verrassing. „Antisemitisme komt altijd terug. Dit soort theorieën leven op als mensen hun greep op de realiteit verliezen. Bij de economische crisis, van 2008, begrepen mensen het niet meer. Ze verloren grip, en ze zochten makkelijke ‘goed-tegenover-fout-verklaringen’ om dat terug te krijgen. Theorieën over Joden, vrijmetselaars, jezuïeten… die spelen op omdat ze in het cultureel archief zitten. En omdat ze eeuwenoud zijn, lijken ze plausibel. Dit gebeurde ook bij de vluchtelingencrisis, de coronacrisis, en nu bij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.”

Pro-Israël

Het is cognitief een moeilijk koord om te bewandelen: anti-Joodse uitspraken doen, en tegelijkertijd pro-Israël zijn. Het is een laatste opmerkelijk kenmerk van hedendaags antisemitisme in Nederland, en het komt in beide onderzoeken voor. Een beschuldiger van George Soros heeft regelmatig het blauw-wit vlaggetje in de bio.

Er zijn vier redenen voor. Ten eerste, veel antisemieten zien Israël als een westers bastion in het Midden-Oosten, zegt Bart Wallet. „Het opmerkelijke is dat Joden dáár als vertegenwoordigers van het Westen worden gezien, terwijl Joden ín het Westen worden gezien als vertegenwoordigers van het Oosten.

Dat is een cognitieve ontkoppeling.” Een tweede reden is dat Israël wordt gezien als een land ‘voor en door’ Joden. De extreem-rechtse denker Jared Taylor zei in 2017 tegen NRC: „Als zij streven naar een monocultuur, moeten wij dat steunen.” De implicatie daarvan is wel dat ‘wij’ dan ook naar een ‘etnostaat’ moeten streven. Een andere reden is simpelweg dat Jodenhaat vaak samen gaat met islamofobie. Vanuit dat perspectief is de strijd tussen Israël en Palestina een win-win-situatie.

De laatste – en meest verwarrende – reden is dat veel complotdenkers geloven dat er ‘goede’ en ‘slechte’ Joden zijn. Je hebt de Joodse elite, ook wel de ‘Khazaarse maffia’ genoemd, die de banken, politici, Hollywood en pedonetwerken besturen. En je hebt het gewone Joodse volk, dat ook onder die elite gebukt gaat.

FVD lag vaker onder vuur wegens vermeend antisemitisme. In 2020 kwam, na onderzoek van HP/De Tijd, naar buiten dat er racistische en antisemitische berichten in appgroepen van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie stonden. De organisatie royeerde de klokkenluiders. Later dat jaar werd FVD-lijsttrekker Thierry Baudet er door diverse Forumleden van beticht dat hij, tijdens een teambuildingsetentje, antisemitische uitspraken had gedaan: „Bijna iedereen die ik ken is antisemiet”, en: „Corona is bedacht door George Soros”.

In 2021 organiseerde de JFVD het Joelfeest – een vakantiedag die volgens sommigen (onder wie voormalig FVD-lid Theo Hiddema) zou verwijzen naar het Kerstfeest dat de nazi’s vierden. Diezelfde december stelde Baudet Kamervragen over de rol van de Rothschild-familie in ‘onze’ overheid – de bankiersfamilie speelt een grote rol in antisemitische complottheorieën. Ook in die maand werd Baudet gesommeerd tweets te verwijderen waarin hij de coronamaatregelen vergeleek met de Holocaust. Volgens de rechter zou Baudet de Holocaust „impliciet gebagatelliseerd” hebben.

Geen mediarel

Waar berichten over antisemitisme bij de jongerenvereniging van FVD in 2020 tot een weeklange mediarel leidden, was het onderzoek van afgelopen week binnen enkele uren zo goed als verdwenen uit de nieuwscyclus. Waarom?

Wallet: „Deze onderzoeken bevestigen vooral wat we allemaal al weten. Het flirten met complottheorieën en antisemitisch gedachtegoed gebeurt zo consistent en openlijk dat iedereen die FVD-accounts volgt al snel tot vergelijkbare conclusies komt. Hierdoor treedt een zekere gewenning op. Kennelijk schrikken we er als samenleving niet meer van hoezeer dit soort ideeën wortel hebben geschoten.”

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings