Connect with us

Politiek Binnenland

Geweld, religie, Wilders en Pakistan

Published

on

geweld

Let op: De uitgesproken uitlatingen in dit stuk richten zich uitsluitend tot al die mensen die namens hun religie geweld, vooroordelen, onderdrukking en bedreigingen gebruiken om andere mensen naar hun hand te zetten.

Het stuk is niet gericht aan mensen en bevolkingsgroepen die hun religie alleen maar gebruiken om goed te leven en de medemens te waarderen en te respecteren, ongeacht de afkomst, soort religie, levenswijze of levensstijl. Ieder mens is gelijk en ieder mens hoort te worden gewaardeerd. Geweld, dreigementen, vernielingen, mensonterende vooroordelen en zelfverheerlijking is nooit goed en geen enkele religie staat boven het welzijn van elk leven op aarde. Als er iets almachtig en waardevol is, dan is dat wel het leven zelf. Daar kan geen enkele geloofsvorm tegenop. Dat heeft de geschiedenis ons bewezen.

Geweld, brandbommen, vernielingen en dreigementen. U mag 1 keer raden welke groepering daar achterzit. Omdat Christenen in Maleisië hun God ook Allah noemen, is het voor de Moslims weer reden genoeg om hun bloedhondengedrag er op los te laten. Eindelijk hebben ze weer een reden om zich als een stelletje ongelovige imbecielen te gedragen in de naam van hun goedheiligman. Zijn het nou de Moslims die van hun geloof een gevaarlijk en gewelddadig geloof maken, of is nou het geloof zelf dat van oudsher al een gevaarlijk en gewelddadig geloof is. In ieder geval is er helemaal niks gelovigs aan geweld, bloedvergieten en uw naaste niet lief te hebben en niet te waarderen. Die simpele kuddedieren lopen zeker met een flinke dosis minderwaardigheid en ongeloof rond. De meesten kunnen totaal niet met anderen dan alleen hunzelf opschieten en ze kunnen al helemaal niet met andere religies samen leven. Dat gaat alleen goed zolang iedereen met elkaar om slijmt en met de handen in de lucht die slijmerigheid aan hun almachtige “Hij die er eigenlijk helemaal niet is” proberen te tonen om vervolgens weer met frisse moed alles en iedereen weer te beterroriseren met hun haatgevoelens tegen iedereen die niet met hun mee holt over de wegen van de Almachtige “Hij die de ogen altijd gesloten heeft”. Want wanneer er iets gebeurd wat onze bloedorstigste bevolkingsgroep aller tijden niet aan staat, dan trekken ze alle gelovige gewelddadigheden uit hun broek om anderen te molesteren, te bedreigen en alles te vernielen inclusief het zwaar beledigen van hun eigen herder door zijn scheppingen niet serieus te nemen. Volgens de Indiase regering zaten ze destijds ook achter de bomaanslagen in Hyderaba, waarbij meer dan 30 doden zijn gevallen en tientallen gewonden. De spanningen tussen de Moslims en de Hindoes lopen in India vaker tot geweld op. Waarschijnlijk zijn die extremistische Moslims jaloers op de Hindoes die volgens hun geloof alles wat leeft moet respecteren. En dat doen ze dan ook. Het Hindoeïsme en ook het Boeddhisme zijn de meest vredelievende religies die er bestaan en dat is een doorn in het oog van die godlasterende, humorloze, gevaarlijke en extremistische Moslim kliek, die met een zak over de kop overal maar aanslagen denken te moeten plegen en de wereldorde regelmatig lopen te verzieken om helemaal niks. Ze durven hun kop niet eens te laten zien. En dat is meteen al een teken dat ze verdomt goed weten dat hun profeet dit echt niet had gewild. Of juist wel??

Overigens is het Christendom in de westerse wereld nu heel gewoon, maar dat was een aantal eeuwen terug wel anders. Zoals de extremistische Moslims nu met de Koran onder hun armen een spoor van bloedvergieten en ellende achterlaten, zo hebben de Christenen met de bijbel onder hun armen op een nog gewelddadiger wijze de westerse wereld veroverd. De brandstapels waren niet aan te slepen om alle ongelovigen in rook te doen opgaan. Wanneer je terug kijkt in de geschiedenis, zijn er tot op heden hele bevolkingsgroepen uitgemoord en afgeslacht dankzij een religie. En helaas overwint de dwangmatige gelovige machtswellust ook nu nog steeds het gezonde verstand en moorden gelovigen er maar op los wanneer iemand hen tegenspreekt of beledigd. En die extremistische Moslims spannen daarin weer de kroon. Want tegenspraak en humor richting hun geloof zien deze licht ontvlambare Koran verkrachters als een belediging en eigenen ze zich weer een reden toe om andere mensen te bedreigen of af te slachten. Het lukt hen maar niet om de scheppingen van god te waarderen. En juist dat hadden de goden zo graag gewild. Over de hele wereld lopen er nogal wat van die zogenaamde gelovigen rond. Ze zijn een schande voor de ware Moslims en maken hun geloof meer dan belachelijk. Het wordt tijd dat ze eens overstappen naar een ander geloof zoals het Hindoeïsme of liever helemaal geen geloof. Of ze moeten de Koran eens wat beter gaan lezen. Misschien dat ze dan alles wat leeft durven te gaan waarderen. Misschien zien ze dan gelijk eens in dat er geen één religie bestaat die geweld aanspoort, hoewel ze wel eens van die uit de tijd geraakte vooroordelen in de prullenbak moesten gooien. Maar dat beseffen ze hoogstwaarschijnlijk helemaal niet, want je kunt niet zomaar generaties lange gewelddadig ingebakken gedachtegangen wegpoetsen. Deze mensen zijn geboren en getogen om hun geloof belachelijk te maken en de vrede van hun medemens te verzieken door hun vooroordelen op te dringen.

Dan is er nog een Geert Wilders die regelmatig loopt te verkondigen dat de Islamitische cultuur achterlijk is. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Wat hem betreft mogen een aantal ongure Moslims zo Nederland uit worden gedonderd. Daar bedoeld hij dan alleen die mensen mee die de Nederlandse cultuur niet kunnen waarderen en zich afzetten tegen de Nederlandse verworvenheden. Wat dat betreft heeft Wilders enigszins gelijk. En dat geldt trouwens niet alleen voor Moslims, maar zou voor iedereen moeten gelden die Nederland loopt te verzieken. Eigenlijk ook voor Nederlanders met extremistische ideeën. Maar dat kan dan volgens de wet weer niet. Overigens formuleert Wilders zijn opmerkingen soms niet erg handig. Dat hij de Islamitische cultuur achterlijk vind, bedoeld hij hopelijk in vergelijking met de westerse cultuur. En zeker ten opzichte van de zeer vrije Nederlandse cultuur. Vanuit dat oogpunt bekeken zullen heel wat Nederlanders het met hem eens zijn. Dat betekend natuurlijk niet dat er van verschillende bevolkingsgroepen wordt verwacht dat ze hun geloof en cultuur maar aan de kant moeten gooien. Natuurlijk niet. Maar wel dat ze die standpunten die ze vanuit hun geloof moeten handhaven en die loodrecht op de Nederlandse vrijheden staan, niet de Nederlandse cultuur in moeten slingeren en daarmee alles wat Nederland ooit heeft opgebouwd af gaan breken en terroristisch gaan verknoeien. Het is te idioot voor woorden dat de Nederlander nu op zijn woorden moet passen omdat er een groep is die zich dan aangevallen zou voelen wanneer er weer eens iets wordt gezegd wat ze niet bevalt. Zo werkt het natuurlijk niet. Wel kun je in een gesprek je mening uiten, maar niet doormiddel van opstokerij en simpele, maar gevaarlijke agressie en geweld. Vandaar dat Wilders het liefst de Koran zou willen verbieden. Maar dan zou je meer van dat soort geloofshandboeken van verschillende religies moeten verbieden waarin vooroordelen staan vermeld. Ook de bijbel staat vol met vooroordelen, haat en bloeddorstigheid richting andere bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld het stenigen van mensen die niet volgens de regels leven en nog meer van dat soort uit de tijd geraakte zaken die vermeld staan in dat behoorlijk over datum geraakte avonturenspektakel. Het is natuurlijk prima dat er mensen zijn die denken te moeten leven naar de regels en wetten die in dat soort eeuwenoude en vaak filosofisch bedoelde boeken staan vermeld. Maar dan moeten ze daar niet anderen mee gaan lastig gaan vallen en zouden ze andermans waarden en normen boven dat soort geloofshandboeken moeten leren waarderen.

De Nederlander is tolerant genoeg en laat iedereen in hun waarde, zolang zij ook in hun waarde worden gelaten. Dus iedereen die in Nederland woonachtig is zal homoseksualiteit, prostitutie, drugsgebruik, vrijheid van meningsuiting, topless lopende vrouwen, emancipatie, de Nederlandse humor enz. enz. moeten waarderen en er mee moeten leren leven. Want dat is wat Nederland zo Nederlands maakt. Hoewel het zo over komt, is Geert Wilders is geen rassenhater en discrimineert ook niet. Daarentegen gooit hij wel een grote groep op 1 hoop. Alle Moslims zijn niet zo extreem als die imbecielen die het Moslim geloof verzieken met hun overdreven extremistische ideeën. Wilders probeert 1 ding duidelijk te maken, en dat is dat hij alleen maar wil dat Nederland zijn Nederlandse grondbeginselen behoudt en dat iedereen die waardeert. En dat kun je naar Nederlandse begrippen nou eenmaal niet zachtjes uit gaan drukken, want dan wordt je niet gehoord. Helaas moet je dat met harde woorden naar voren brengen, anders komt er geen discussie op gang. Dat hij wel eens wat te eenzijdig zijn verhaal maakt, is met woorden te bestrijden.

Een multiculturele samenleving is geweldig. Dat maakt Nederland wat het is. Zo is Nederland ook opgebouwd. Maar dan zal iedereen elkaar moeten kunnen waarderen en vooroordelen en extreme niet Nederlandse ideeën uit het hoofd moeten zetten. We leven niet meer in de middeleeuwen toen je nog achterlijk met elkaar om ging en alles en iedereen volgens de principes van het een of ander geloof moest leven. En wil je dat wel. Prima, daar heeft de Nederlander ook geen problemen mee. Maar dan wel in je eigen huis of in je eigen geloofshonk. Maar niet buiten op straat. En dat geldt niet alleen voor het Islamitische geloof, dat geldt voor iedere religie. Want vergeet niet dat de meeste ellende in de wereld hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een geloofsovertuiging. Want al die verschillende religies zullen het nooit met elkaar eens worden en de bijbehorende vooroordelen en principes uit een tijd dat ieder geloof de grootste moest zijn en dat daardoor miljarden doden moesten vallen, past echt niet meer in een cultuur als Nederland die dat soort ellende gelukkig allang heeft overwonnen. Maar helaas zakt die status langzamerhand heel diep weg. En het lijkt er op dat Geert Wilders de enige is die dat door heeft. Bijvoorbeeld al die commotie rond een onschuldige cartoon was een tijd geleden ook weer eens de aanleiding om wereldwijd herrie te schoppen. Het is net of die extremistische Moslims er op zitten te wachten tot ze weer eens ruzie kunnen maken. Kunnen ze eigenlijk wel zonder?? Daaruit blijkt maar weer dat een hele grote groep onder hen niet kunnen samenleven met de rest van de wereld en zeker niet de moeite doen om waardering op te brengen voor mensen die geen Moslim zijn. En waar gaat het eigenlijk om?? Wereldwijd worden er grappen gemaakt over geloofsvormen, mensen, goden, vorstenhuizen, geaardheid enz. En niemand die zich daar druk om maakt, behalve een grote groep overdreven gelovige Moslims. Wanneer er ook maar één verkeerd woord wordt gezegd of een grap wordt gemaakt over hun zeer geliefde profeet, dan moet dat alweer een reden zijn tot zinloos geweld, dreigementen, vernielingen en bloedvergieten. Erg zielig. De humor is heel ver te zoeken bij deze mensen en ze kunnen en willen zich totaal niet verplaatsen in de beleveniswereld van anderen. Ze voelen zich zomaar beledigd en respecteren alleen hun eigen ego met de daarbij behorende geloofsobsessies. En op dat geloof is uiteraard weinig op tegen, maar hoe ze er mee om gaan is allerbelabberdst en vreselijk overdreven. En wanneer we het over beledigen hebben, dan staat het merendeel van de overdreven gelovige Moslims op dat punt voorop. Ze nemen mensen die geen Moslim zijn niet serieus. Ze verafschuwen alles wat de westerse wereld op sociaal en democratisch vlak heeft bereikt, maken homoseksuelen af, gebruiken allerlei geweld en bedreigingen wanneer ze iets niet aan staat, benemen de vrijheid van vrouwen (tenzij de vrouwen dat zelf heel erg leuk en doodnormaal vinden), doen geen enkele moeite om de waarden en normen en de gewoontes van anderen te respecteren, zijn niet voor rede vatbaar en als het even kan schelden en moorden ze er maar op los wanneer ze vinden dat ze op de één of andere manier weer eens worden beledigd. En dan is de humor niet meer ver te zoeken, die is dan compleet verdwenen. In iedere geval doen ze ook geen enkele moeite om de onschuldige Westerse humor te begrijpen. Dat mensen denken ergens in te moeten geloven en daar naar te gaan leven, dat is dan ieders eigen zaak en dat respecteert iedereen dan ook. Maar dring die ideeën niet op aan mensen die er andere meningen op na houden. Je ziet toch ook geen wereldwijde gewelduitbarstingen van mensen die geen Moslim zijn wanneer de Moslimgemeenschap een aantal aspecten van de Westerse wereld beledigd, bespot, bespuugd en niet serieus neemt? Ze denken alles te kunnen oplossen met geweld, terwijl een goed gesprek meer uitkomsten kan bieden.

Neem bijvoorbeeld het citaat van Paus Benedictus. De arme man probeerde een tijd geleden diverse groepen samen te brengen en brengt daarbij een citaat naar voren van iemand die al eeuwen geleden is overleden om aan te geven dat geweld in de wereld niets oplost. Maar de Moslims zien daarmee de bui alweer hangen en zijn waarschijnlijk bang dat ze straks geen geweld meer kunnen gebruiken. Dus dan maar weer bedreigingen uiten, stenen gooien, vernielingen aanrichten en de Paus met de dood bedreigen. Erg gelovig allemaal. Is dat het enige wat ze te bieden hebben? Dat is dan wel heel erg simpel en naïef. En die sukkel van een Paus heeft zijn verontschuldigingen ook nog aangeboden en heeft aan diverse Moslimleiders ‘tig keer moeten laten weten dat hij het niet zo heeft bedoeld. Maar toch blijft het merendeel van de Moslims daar geen genoegen mee nemen. Wat willen ze dan? Alleen maar bloed zien? Daaruit blijkt maar weer dat bij deze mensen agressie en geweld voorop staat en waarschijnlijk niet anders willen of kunnen. Dat komt niet erg Goddelijk over…., toch? Wanneer ze hun geloof serieus zouden nemen, dan zouden ze er alles aan moeten doen om elke vorm van geweld te voorkomen. Bijvoorbeeld door te praten en samen onenigheden op te lossen. Maar dat stukje goddelijke wetenschap hebben ze waarschijnlijk nooit mee gekregen. Kortom: geweld gaat tegen elke vorm van geloof in zoals het bij de vorming er van was bedoeld. Er is geen enkele bijbel, koran of wat voor geloofshandboek dan ook die geweld aanspoort, hoewel je bij sommige kreten behoorlijk begint te twijfelen. De gelovigen zelf interpreteren hun levenshandleiding zoals ze dat het beste uitkomt. En wanneer bepaalde gewelddadige groepen gelovigen daarmee op pad gaan, zal de wereldvrede en een fatsoenlijke samenleving er nooit komen. Bovendien zijn deze mensen een schande voor hun eigen geloofsgemeenschap en beledigen ze daarbij hun eigen goden, profeten en andere wereldverbeteraars uit de oudheid en nemen ze hun scheppingen niet serieus. Het is een schande en ze moesten zich diep en diep schamen. Daarentegen moeten we de weinige moslims waarderen die hun eigen geloof en de ideeën van anderen wel respecteren en elke vorm van geweld verachten. Zij zijn de echte Moslims en hun geloof waardig. Zij zijn degene die kunnen samenleven met andere waarden en normen. En zij zijn degenen die samen met de overige vredelievende wereldbevolking een vredige toekomst zonder geweld kunnen opbouwen. En dat is wat we met zijn allen toch willen????

Geen enkel respect is op te brengen voor die sukkelige extremisten die met een zak over de kop en een wapen in de handen voor een camera gaan staan te dreigen en te schreeuwen dat ze weer iemand de kop er af willen halen. Dit zijn gevaarlijke dwangmatige sukkels met een minderwaardigheidscomplex die niet te evenaren is en zijn slechts zielige domme en respectloze Godslasteraars. Trek een zak over de kop, ga demonstratief met een wapen staan te slingeringen, ga wat drammerig en onlogisch staan te schreeuwen en ga dan vervolgens in de naam van de een of andere god je medemens met de dood bedreigen en je hebt tijdelijk wat macht. Ze hebben niet eens het lef hun gezicht te laten zien, want waarschijnlijk beschermd hun geloof niet hun achterlijke machtswellust en hun goddelijke doordrammerigheid. Of hebben ze zoveel puistjes op de kop dat ze zich er voor schamen?? Zielige figuren zijn het en ze zijn gevaarlijk lachwekkend. Wat zouden ze eigenlijk zijn zonder die zak over hun kop en zonder die wapens?? Waarschijnlijk aaibare hondjes die achter een dwangmatig principe aan hollen waarbij ze hun zin niet kunnen krijgen. Ze weten alleen maar macht te krijgen door met wapens te gaan zwaaien, dreigementen te uiten, moordaanslagen te plegen en hun mede goddelijke schepselen af te slachten. Ze zijn hun geloof niet waardig en met die zak over de kop denken ze de wereld te kunnen bemachtigen. Die zak is een teken dat ze verdomd goed weten dat ze tegen alle geloofsvormen in de macht proberen te krijgen op een manier die niet meer van deze tijd is en zeker niet de wil van welke god dan ook is. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ze daar boven worden herkend en niet als martelaar in het paradijs terecht kunnen komen. Maar die zak over de kop zal zeker hun goddelijke schepper niet in verwarring brengen. God is toch almachtig?? Die weet dan ook heus wel welke gevaarlijke amateur Hitler er onder die zweterige hoofdzak zit. Ha ha. Ga toch terug naar het jaar nul. Misschien valt daar nog iets te terroriseren.

Je moet overigens wel medelijden hebben met al die goden. Al eeuwen vallen er slachtoffers in de naam van de een of andere god. Tja. Dat is gemakkelijk. Geef een fictief persoon de schuld die zich toch niet kan verdedigen, nergens te vinden is en geen enkel weerwoord kan hebben en de hele wereld holt er maar weer zielig als een hond achter aan. Een beetje vent doet alles in zijn eigen naam en verschuilt zich niet achter het ongrijpbare en het onaanspreekbare, en verstopt zeker zijn kop niet onder een zak. Neem een voorbeeld aan de vorige president Bush. Die durfde zonder een zak over de kop zijn eigen “jongens” een hoogstwaarschijnlijke dood in te jagen voor een maandsalaris waar de meesten niet eens wat aan hebben gehad. Zelf maakt hij zijn handen niet vuil. Maar…..het is wel een vredesmissie. Een vredesmissie met wapens en vele onschuldige doden. En hij stuurt ze op pad met de zekerheid dat god hen wel zal beschermen. Nou, dan heeft diezelfde god er heel wat over het hoofd gezien, want er zijn nogal wat van die vredesmissionarissen levenloos terug gekomen. En waar gaat het eigenlijk allemaal om???? Vrede???? Wat voor vrede?? Wie zijn vrede?? Als iedereen echt vrede wil hebben, dan zouden alle volken de handen ineen moeten slaan en zorgden ze er voor dat grenzen (dierlijke territoriums) tot een minimum worden terug gebracht en dat wapens tot het verleden gaan horen. Daarnaast zouden ze het door hun goden gecreëerde leven eens moeten gaan waarderen en maakten ze van de wereld een gezellige leefbare en vreedzame planeet zonder honger, geweld en ellende. Maar wat zullen ze dan verzinnen om hun verveling en hun macht kenbaar te maken? En wat moet je nou zonder wapens?? En waarom zou je al dat geld, wat aan de fabricage van wapens wordt besteed aan het oplossen van de wereldwijde hongersnood besteden?? Dat is toch zonde van al dat geld? Afbreken is toch veel gemakkelijker dan iets opbouwen?? Bovendien is “oorlogje spelen” toch veel leuker en gemakkelijker dan “landje opbouwen”? Nee, een totale wereldvrede is een hoop die nooit zal worden vervult zolang de mens nog elke vorm van religie in stand probeert te houden en nog niet voldoende is geëvolueerd in een verstandig en geweldloos wezen wat een dier als de mens zo herkenbaar zou moeten maken. Op dat gebied hebben de goden nog heel wat te doen. Of liever gezegd; heeft de mens nog de kans om heel wat te doen. Maar ja, mensen blijven natuurlijk altijd nog dieren die op sommige punten boven de andere dieren uitsteken. Maar op vele andere punten delven ze het onderspit. Dieren doden tenminste nog om te overleven. Mensen doden om te overheersen. Ze kunnen gewoon niet zonder geweld en ellende. En bovendien is vrede hebben voor velen behoorlijk saai en blijft geld en macht de overhand hebben. Er gaat meer geld op aan de wapenhandel dan aan menselijke hulp. Maar…..zo hou je de bevolkingsgroei wel mooi op pijl. Dus blijf maar lekker met een zak over de kop, een geweer in je klauwen en onder het mom van vredesmissies de wereld onveilig maken met een koran, een bijbel of wat dan ook voor een geloofsboekje onder je arm lekker de kinderen van al die bezorgde vaders en moeders de dodelijke oorlog in jagen voor een aannemelijk bedragje (want mensen doen alles voor geld). Zo blijven we tenminste onthouden wat ellende, verdriet, honger en eenzaamheid is.

Dan nog even terug naar PVV-leider Geert Wilders. Dankzij zijn film Fitna was er voor de extremistische Moslims destijds weer reden genoeg om zich alvast klaar te maken om over te gaan tot lekker veel bloedvergieten, schelpartijen en bedreigingen. “Mocht het na de uitzending van de Koranfilm van Geert Wilders komen tot rellen, bloedvergieten en geweld, dan is Wilders daarvoor verantwoordelijk” heeft Grootmoefti, Ahmad Badr El Din El Hassoun toen laten weten in het Europees Parlement, waar hij op uitnodiging van de fractievoorzitters een toespraak hield. Hij zei “Als Wilders in zijn film de Koran verscheurt of verbrandt, dan betekent dat simpelweg dat hij aanzet tot oorlogen en bloedvergieten. Dan is hij daarvoor verantwoordelijk”. Daar gaan we weer. Zij zouden op het oorlogspad gaan en geven natuurlijk weer een ander de schuld. Maar goed. Die oorlogszuchtige, gewelddadige, ongelovige bloedhonden zouden eindelijk weer een bloederig feestje in het verschiet hebben. En het zou natuurlijk allemaal weer Allah’s wil zijn. Als die grootmoefti de geboefti in het vervolg nou gewoon zorgt dat iedereen zijn handen thuis houdt en niet iedereen tegen elkaar op zet, dan hoeft er helemaal niks te gebeuren. Bovendien is het niet zo dat Geert Wilders zorgt voor een eventuele bloedvergieten, maar die moordlustige idioten die het niet kunnen hebben dat andere mensen totaal anders denken dan zij, en dat ze geloofshandboeken nodig moeten hebben om te weten hoe ze moeten leven. En dat is wel heel erg zielig. Daar komt nog bij dat zulke uitspraken nou precies de reden van Wilders was om zo’n film te gaan maken. Mensen als een grootmoefti hebben helemaal niets te zeggen in een vrij land als Nederland. En wanneer wij hier in Nederland wat te vertellen hebben wat niet in grootmoefti zijn gelovige straatje voor komt, kan hij twee dingen doen. De zaken in de wereld nemen zoals ze zijn, of zorgen dat hij zo snel mogelijk zijn goden gezelschap gaat houden. En dan vond die grootmoefti El Hassoun ook nog dat het de taak van het Nederlandse volk zou moeten zijn om Wilders ervan te weerhouden die film te maken. Deze dreigende woorden waren toen helemaal reden genoeg om achter het maken van die film te gaan staan. Nederlanders laten zich namelijk niet de les lezen door mensen die nog leven in de prehistorie en alles maar aanpakken om andere mensen de harses in te slaan. Dat vinden wij Nederlanders namelijk niet erg gelovig, en zeker niet menslievend. Sterker nog. De Nederlander vind dat een teken van verachting van elk geloof. En dat is precies wat Wilders duidelijk wou maken in zijn film. Laten ze er maar eens voor zorgen dat er geen reden hoeft te zijn om zulke films te maken. Dat soort gewelddadige geloofsvormen moeten de wereld uit worden geholpen en de mensen die achter die mensonterende uitspraken en gewelddadigheden staan moeten nodig worden bekeerd tot het ongeloof. Dan weten ze tenminste wat het leven echt inhoud en dat een mensenleven ontelbaar meer waard is dan welke vorm van religie dan ook. Religies die uiteindelijk ooit door de mens zelf zijn verzonnen om de overhand te hebben op het welzijn van hun medemens. Het is alleen zo jammer dat de meeste geloofsvormen zo heerlijk gewelddadig verkracht zijn door imbecielen die niet weten hoe ze op een fatsoenlijke en menselijke manier met elkaar om horen te gaan. En dan ook nog gaan staan te liegen en bedriegen en de door “God” geschapen schepselen uitmoorden over de rug van hun goden en profeten. En dat allemaal alleen maar om hun dwangmatige zin te krijgen. Ziekelijk zijn dat soort mensen. En dan willen een aantal mensen Geert Wilders aanklagen vanwege haat zaaien en nog meer van die flauwekul. Wie moet volgens u worden aangeklaagd? Wilders die opkomt voor zijn land met al zijn verworvenheden en vrijheden? Of die groeperingen die van alle Nederlandse vrijheden en verworvenheden af willen? Wel moet duidelijk worden gezegd dat het jammer is dat Wilders alle Moslims over 1 kam scheert. Maar is dat ook niet een beetje logisch? Over het algemeen stellen de meeste Moslims hun geloof boven alles en zijn niet van plan om ruimte bieden voor puur Nederlandse verworvenheden, vrijheden en levenswijzen. En dat komt de Nederlandse democratie niet ten goede. Sterker nog; de Nederlandse vrijheid en democratie komt daarmee in gevaar, gezien de agressieve houding die de Koran uitdraagt richting ongelovigen, homo’s, andersgelovigen en alles en iedereen die niet de Islam aanhangt. Daarentegen zal er ook heus wel Moslim groep zijn die helemaal niet achter al dat extremistische gedoe staat en net als iedere andere Nederlander in alle vrijheid en vrede in ons land wil leven.

En dan nog even over al die imbecielen die maar in het wilde weg gebouwen en dorpen neer knallen, waardoor gewone mensen het slachtoffer worden. Het is te walgelijk voor woorden. Je zou ze allemaal op een rij moeten zetten en een week lang heel langzaam een smerige vieze gemene en zeer pijnlijke dood moeten laten sterven en vervolgens, voordat ze echt dood zijn levend aan de haaien voeren. Als je die beelden alleen al ziet van bebloede weerloze kinderen in de armen van hun radeloze ouders, dan zou je graag voor eens en voor altijd een einde willen maken aan al die idioten die van generatie op generatie andere mensen het leven dodelijk zuur maken. En dan al die vieze smerige, meestal gelovige volwassenen die kinderen wapens in de handen drukken zodat ze mee kunnen vechten. Die stumpers van kinderen kunnen niet eens kind zijn. Het zijn verplichte slaafjes van hun eigen volk. Ze moesten zich dood schamen en smoren in hun eigen geloof. Je wordt er kots, maar dan ook kost misselijk van. Als je dat allemaal ziet, dan schaam je er gewoon voor om een mens te zijn. En wat nog walgelijker is, is dat wapenfabrikanten over de hele wereld er mede schuldig aan zijn, alsmede al die regeringen die het zogenaamd vreselijk vinden. Maar intussen verdienen die er dik aan. Er daar hoort ook Nederland bij. Nederlandse militairen vechten tegen wapens die onder andere van Nederlands fabrikaat zijn. Huichelaars, viezeriken en hypocrieten zijn alle mensen die wapens hebben, verkopen of verhandelen. Ziekelijke idioten die geen enkele waarde hechten aan een mensenleven. Geld, geld en nog meer geld. Macht, macht en nog meer macht. Daar denken ze alleen maar aan. En als ze niet om geld en macht vechten, dan vechten ze wel om het een of ander simpel dom onintelligent achterlijk geloof, die door de eeuwen heen al meer dan miljarden slachtoffers heeft geëist. En waarvoor?? Omdat het eeuwen geleden toevallig door simpele zielen in die domme ouderwetse boeken is vermeld? En dat houden ze nu nog in ere. In wat voor achterlijke tijd leven we eigenlijk? Ik zou zo zeggen: “Ga terug naar je eigen tijd. Kun je lekker als een imbeciel gaan bloedvergieten met het geloof in je broek”. Overigens; Als je het over gelovige en machthebbende imbecielen hebt, dan heb je het uiteraard over gelovigen en machthebbers die achter geweld, vooroordelen en verachting namens het geloof staan, of juist het geloof misbruiken om hun doel te bereiken. Die deugen niet en zijn het menszijn onwaardig. Gelovigen, machthebbers en leidinggevenden die ieder mens durven te waarderen, te respecteren en waardering voor hun medemens kunnen op brengen en respecteren hoe ze zijn en hoe ze leven, zijn helden. Kortom; die net zo denken als ongelovige, machteloze en normaal denkende mensen. Dat zijn de mensen waar je een toekomst mee kunt opbouwen. Maar helaas zijn die behoorlijk in de minderheid. Mensen uitmoorden, mensen belagen, mensen verplichten, mensen regels opleggen, voor mensen beslissen, mensen opjagen, mensen bedreigen, mensen slaan, mensen pijn laten lijden, mensen verdriet doen, mensen honger laten lijden, enz. enz. En dat allemaal hoofdzakelijk veroorzaakt door doorgedraaide gelovigen, stinkend rijke egoïsten, zelfverrijkende machthebbers en nog meer van dat soort ongedierte. Beesten gedragen zich niet eens zo. Zou de mens ooit eens veranderen in een intelligent wezen die respect heeft voor al het leven op aarde, inclusief hun medemens? Nee. Want dan is het geen mens meer!

Tot slot wil ik persoonlijk even kwijt dat ik alle culturen, religies en fatsoenlijke waarden en normen van over de gehele wereld erg waardeer. Wat ik beslist niet waardeer is dat mensen elkaar niet nemen zoals ze zijn, dat bijvoorbeeld een bepaalde groep binnen de Islam zich totaal niet kan verplaatsen in de ideeën, leefwijze, waarden en normen van andere bevolkingsgroepen. Natuurlijk hoeft niet iedereen het met elkaar eens te zijn, maar voor elkaar respect opbrengen is het minste wat je voor elkaar kunt doen. Dat Geert Wilders op het ogenblik wordt verketterd door bepaalde, misschien wat ongelukkig uitgekozen uitspraken is beslist niet op zijn plaats. Hij ziet iets in de Nederlandse samenleving gebeuren wat anderen in de politiek waarschijnlijk niet (willen) zien, waar vele welwillende Nederlanders van wat voor afkomst dan ook straks de dupe van zijn. En waarom juist richting de Islam?? Omdat een bepaalde radicale groep binnen deze gemeenschap net zo haatzaaiend is als er van Wilders wordt gezegd. Dus lieve bewoner van Nederland of van wat voor cultuur, religie, afkomst, ras of kleur dan ook; Leef met elkaar en waardeer elkaar. Vergeet niet dat God volgens het geloof de mens heeft geschapen naar zijn eigen evenbeeld. Als je respect wilt hebben voor je overtuiging, dan zul je eerst respect moeten hebben voor alles wat leeft en hoe het leeft. Alleen dan ben je het waard om je overtuiging na te leven en toon je respect voor je schepper of waar je dan ook maar in denkt te moeten geloven. Met elkaar kun je de hele wereld aan. Maar ben je tegen elkaar, dan is vrede, respect en liefde nog heel ver bij je vandaan en zal de mens ook de komende eeuwen elkaar blijven afslachten om redenen die het niet waard zijn om mensen van het leven te beroven of een samenleving te verwoesten. Heb respect voor elkaar. Alleen dan mag je jezelf intelligent noemen. En spoel al die achterlijke domme religies nou toch eens door de WC. Want de afgelopen duizenden jaren hebben bewezen dat de meeste gelovigen tot op heden nog steeds niet weten waarvoor een religie eigenlijk is bedacht, behalve het te misbruiken voor allerlei misdadige handelingen, uitbuitingen, vooroordelen en onmenselijkheden. Het is

om er kotsmisselijk van te worden!

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook

Indignatie

Planden de VS het einde van Europa?

Het Zweedse dagblad “Nya Dagbladet” bericht over een krant van de RAND-corporatie, waaruit zou blijken dat de huidige crisis is begonnen door de vijandige staten van Amerika om Europa en… [...]

Nord Stream 2 America’s Grand Masters Schaakmat de Baltische Zee

Het netto resultaat van deze terroristische aanslagen is om achterhaalde Duitse populaire eisen om Nord Stream 2 te openen, schrijft Declan Hayes. Nord Stream 2 De terroristische aanval van de… [...]

Macron’s nieuwe EU 2.0 zal hem en Frankrijk weer groot maken terwijl hij de NAVO vervreemdt

Het nieuwe gedurfde plan van Macron om een ​​’gemeenschap’ van EU-landen plus niet-EU-leden te creëren om een ​​nieuwe ‘super-EU’ te vormen, zal Macron alles geven waar hij ooit van heeft… [...]

Moeten Europeanen de Amerikanen ‘bedanken’ voor het vernietigen van Nord Stream?

Nord Stream – Europa had het advies van Henry Kissinger moeten opvolgen: “Een vijand van de VS zijn is gevaarlijk, maar een vriend zijn is fataal.” Met een lopend onderzoek… [...]

Iedereen die ertoe doet in de wereld, weet dat Nordstream I en II zijn opgeblazen door de NAVO

Nordstream Als u dat niet weet, is de enige conclusie dat u er niet toe doet. Sommige mensen die het weten doen echter of hun neus bloed, omdat ze anders… [...]

SDB

RSS Error: A feed could not be found at `https://www.stopdebankiers.com/feed/`; the status code is `503` and content-type is `text/html`

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings