Connect with us

Politiek Buitenland

Fase twee gascrisis Duitsland

Published

on

gascrisis

Duitsland kondigde donderdagmorgen de tweede alarmfase van de gascrisis af. De teruggevallen toevoer van gas vanuit Rusland maakt dat er nu formeel sprake is van ‘een storing in de gasvoorziening’ en ‘gas een schaars goed is geworden’.

Dat zei minister Robert Habeck voor Energie en Klimaat donderdag tijdens een persconferentie. De tweede van drie alarmfases in het Duitse crisisplan houdt in dat het land een groot risico ziet op gastekorten op langere termijn.

Daarom is nu een bedrag van 15 miljard euro beschikbaar gesteld om de Duitse gasopslagen versneld te kunnen vullen. Officieel betekent het ook dat Duitse energiebedrijven hogere energiekosten direct in rekening mogen brengen bij klanten om zo energiebesparing en alternatieve energiebronnen te stimuleren.

Die doorberekening is echter nog niet helemaal geregeld, melden bronnen aan persbureau Reuters. Daarvoor moeten eerst nog de nodige procedures worden doorlopen in de deelstaten.

Escalatieladder

Duitsland, dat voor de invasie van Oekraïne voor 50 procent afhankelijk was van Russisch gas, kondigde begin maart al de eerste fase van een gascrisis af. De industrie- en energiesector drong er de afgelopen week al op aan om de volgend sport op de escalatieladder te betreden. Dit nadat de gasstroom door de Nord Stream pijplijn terugliep van 167 miljoen kubieke meter per dag naar ongeveer 67 miljoen kubieke meter per dag.

De Russen zeggen dat dit gebeurt omdat een essentiële compressor van het Duitse Siemens wegens sancties niet geleverd kan worden. Maar in Europa wordt het terugbrengen algemeen geïnterpreteerd als een politieke actie van Poetin om de gasprijs op te drijven en Europa in de problemen te brengen. Dat opdrijven van de prijs is in ieder geval behoorlijk gelukt: gas werd vorige week met 50 procent duurder.

Minister Habeck legde donderdagochtend uit dat hij in de afgelopen dagen heeft laten doorrekenen in hoeverre de verminderde gastoevoer ook echt direct een groot probleem is voor Duitsland. De gasopslagen in het land zijn op dit moment al bijna 60 procent vol en ondanks de zwaar verminderde toevoer vanuit Rusland neemt dat percentage nog altijd toe, mede dankzij de sterk verhoogde import van vloeibaar aardgas, lng.

Extreme scenario’s

De Europese eis dat alle gasopslagen dit najaar voor minimaal 80 procent gevuld moeten zijn, is daardoor zeker nog haalbaar. ‘Er is ook absoluut geen acuut gastekort in Duitsland, maar we moeten rekeninghouden met extreme scenario’s die daar verandering in kunnen brengen’, aldus Habeck.

Volgens Habeck is daarom nu ‘alle creativiteit nodig’ om ervoor te zorgen dat de gasafhankelijkheid van Rusland zo snel mogelijk omlaag gaat. En hogere prijzen voor burgers en bedrijven hebben daar een heel belangrijke rol in, legde hij uit. ‘Dat zeg ik terwijl ik zeker besef dat dit pijn doet en dat we de mensen die daar heel zwaar onder lijden moeten ondersteunen.’ Maar hogere energieprijzen maken volgens Habeck wel voor iedereen duidelijk dat er echt iets aan de hand is en dat we met zijn allen iets moeten veranderen.

Door de oorlog in Oekraïne komt de Nederlandse gasvoorraad in gevaar. Daarom hebben minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) maandag het eerste niveau van een gascrisis afgekondigd. Hiermee treedt het Bescherm- en Herstelplan Gas uit 2019 in werking. Wat houdt dit plan in en welke maatregelen kan het kabinet nu treffen?

Nederland zit op het eerste niveau van een gascrisis: wat betekent dit?

Het kabinet kan maatregelen nemen bij een (dreigend) tekort aan aardgas. Dit is vastgelegd in het Bescherm- en Herstelplan Gas. In het plan zijn drie crisisniveaus opgesteld: vroegtijdige waarschuwing, alarm en noodsituatie.

Jetten kondigde maandag dus de ‘vroegtijdige waarschuwing’ aan, omdat er een reële dreiging is dat er problemen kunnen ontstaan met de gaslevering. De oorlog in Oekraïne is volgens Jetten de reden voor het afkondigen van het eerste waarschuwingsniveau. Sinds deze maand levert Rusland namelijk gedeeltelijk geen gas meer aan Nederland. Ook andere Europese landen zijn inmiddels (voor een deel) afgesloten van hun gastoevoer, waardoor het kabinet steeds ongeruster begint te worden.

Het eerste waarschuwingsniveau houdt concreet in dat gasbedrijven nu dagelijks aanvullende details moeten geven over actuele gasleveringen en -voorraden. Als dit te laag wordt, kan het kabinet besluiten of er verder moet worden ingegrepen.

Hoe streng die maatregelen zijn, hangt af van hoe nijpend de situatie wordt. In het Bescherm- en Herstelplan Gas is daarvoor een maatregelenladder opgesteld. Dit zijn maatregelen die zwaarder worden naarmate er grotere tekorten dreigen te ontstaan.

In de beschermladder wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten afnemers van gas. In de eerste categorie staan de ‘grootverbruikers’: de grote bedrijven en industrieën. Zij worden gevolgd door het mkb en elektriciteitscentrales in categorie 2. Huishoudens, de gezondheidszorg en mkb dat niet kan omschakelen op andere brandstoffen dan gas, vallen in categorie 3.

Het plan is erop gericht om huishoudens en de gezondheidszorg te ontzien. Die twee behoren in de maatregelenladder tot de lagere categorieën. Het doel is die categorieën het minst of helemaal niet te raken. Zij zouden er dus pas als allerlaatste iets van moeten merken.

Dit zijn de elf maatregelen die het kabinet (in volgorde) kan nemen

 • 1. Een overheidscampagne om Nederlanders en bedrijven te vragen om minder gas te gebruiken. Dit gebeurt inmiddels met de campagne Zet ook de knop om
 • 2. Buurlanden worden op vrijwillige basis gevraagd om minder gas af te nemen van Nederland
 • 3. Nederlandse bedrijven worden verzocht om hun gasafname te minderen
 • 4. Een extra heffing op aardgas voor bedrijven en industrieën
 • 5. Industrieën dwingen om over te schakelen naar  een ander soort brandstof
 • 6. Energiecentrales verplichten tot een brandstofomschakeling
 • 7. Niet-beschermde afnemers (industrieën en grote bedrijven) afsluiten van het gas
 • 8. Niet door solidariteit beschermde afnemers (mkb, cruciale elektriciteitsproductie) afsluiten van het gas
 • 9. Andere EU-landen om hulp vragen
 • 10. Door solidariteit beschermde afnemers, zoals zorginstellingen, afsluiten van het gas
 • 11. Volledige regio’s in Nederland afsluiten van het gas en de totale export van gas stoppen

Ondertussen treft het kabinet nu al voorbereidingen om een eventueel gastekort voor te zijn. Zo werd maandag de productiebeperking van kolencentrales opgeheven. Daarmee hopen minister Jetten en staatssecretaris Vijlbrief dat er deze winter voldoende energie is voor het hele land. Door meer energie op te wekken met kolencentrales, is er namelijk minder gas nodig. Op die manier zijn straks de gasopslagen beter gevuld.

Als deze maatregel onvoldoende helpt, dan kan het kabinet opschalen naar het tweede niveau van een gascrisis: alarmering. Dit houdt in dat er opnieuw maatregelen worden getroffen. Buurlanden kunnen gevraagd worden om vrijwillig extra gas te leveren of minder gas uit Nederland af te nemen.

Wanneer ook dit niet helpt, dan zijn er extremere maatregelen nodig om huizen en ziekenhuizen te kunnen blijven verwarmen. Het derde en laatste niveau uit het Bescherm- en Herstelplan Gas treedt dan in werking. In dat geval is er sprake van een gascrisis of noodsituatie. Onder de zware maatregelen die hierbij horen, vallen het verplicht afsluiten van grootverbruikers of het dwingen van energiecentrales en industrieën om andere brandstoffen te gebruiken dan gas.

Zover is het nog niet, benadrukten Jetten en Vijlbrief maandag. Het kabinet wil de komende tijd nog meer gaan inzetten op besparing. Zo willen ze grootverbruikers financieel helpen om minder gas te verbruiken. Een andere mogelijkheid is om de gaswinning in Groningen weer op te voeren, maar dat zal volgens Vijlbrief pas als “allerlaatste redmiddel” worden gebruikt.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Politiek Binnenland

Universeel basisinkomen UBI is het antwoord op de ongelijkheden die worden blootgelegd door COVID-19

Published

on

ubi

UBI Regel nummer één van crisisbeheersing: stop eerst met graven als u zich in een gat bevindt.

Ubi In de uitbraak van de COVID-19-uitbraak overwegen verschillende landen enorme fiscale stimuleringspakketten en het drukken van geld om de gelijktijdige crises die gaande zijn af te zwakken: de pandemie en de ontrafelende economische depressie.

Deze plannen zijn essentieel, maar ze moeten strategisch en duurzaam zijn. Omdat we bij het aanpakken van de huidige crises moeten voorkomen dat we nieuwe zaden zaaien, omdat de inzet ongelooflijk hoog is.

Het is tijd om een ​​nieuw element toe te voegen aan de beleidspakketten die regeringen introduceren, een element dat we kennen maar hebben verlaten: het universele basisinkomen (UBI). Het is nodig als onderdeel van het pakket dat ons zal helpen om uit deze gapende put te komen.

De nee-zeggers, en er zijn er genoeg, zullen erop wijzen dat het niet zal werken omdat geen enkel land het zich kan veroorloven om regelmatig geld uit te delen aan elke burger. Ze zullen beweren dat we onhoudbare tekorten zullen hebben, die niet gefinancierd kunnen worden.

Dit is een terechte zorg. Maar het alternatief – de gevolgen van COVID-19 niet sterk aanpakken – zal resulteren in een grotere toename van ongelijkheid, toenemende sociale spanningen die regeringen nog meer zouden kosten en landen blootstellen aan een verhoogd risico op maatschappelijke conflicten.

De pandemie die in China begon, woedde in Azië en daarbuiten, en legde de ongelijkheden en kwetsbaarheden van enorme bevolkingsgroepen in de regio bloot. Dit omvat informele arbeiders – geschat op 1,3 miljard mensen of tweederde van de beroepsbevolking in Azië-Pacific – evenals migranten, met bijna 100 miljoen ontwrichte mensen, alleen al in India. Als een groot deel van een hele generatie zijn levensonderhoud verliest, zonder sociaal vangnet om het op te vangen, zullen de maatschappelijke kosten ondraaglijk hoog zijn. Economische instabiliteit zal volgen op het oplaaien van sociale spanningen.

In deze tijden, waarin we sputterende economieën een kickstart moeten geven, zou de uitbetaling van sociale stabiliteit enorm zijn, wat een nog krachtiger argument voor het ubi zou zijn.

Er moet dus uit deze crisis een nieuw sociaal contract komen dat de diepe ongelijkheden die in alle samenlevingen heersen, weer in evenwicht brengt. Om het bot te zeggen: de vraag zou niet langer moeten zijn of middelen voor effectieve sociale bescherming te vinden zijn, maar hoe ze kunnen worden gevonden. UBI belooft een nuttig onderdeel van een dergelijk raamwerk te zijn.

Landen als de Verenigde Staten en Canada maken al dergelijke plannen. Alaska doet in feite al tientallen jaren jaarlijkse betalingen van het UBI-type aan elke ingezetene van de staat. De Canadese premier Justin Trudeau beloofde de komende vier maanden CAD $ 2.000 per maand aan werknemers die hun inkomen hebben verloren als gevolg van de pandemie – een vorm van ubi voor de korte termijn. Nu moeten we het uitbreiden en het op de lange termijn laten werken, en dat kan.

We moeten het anders aanpakken dan in het verleden. We moeten het niet zien als een hand-out, noch als een pleisteroplossing om toe te voegen aan reeds bestaande systemen. In plaats daarvan zouden we de huidige dubbele crisis moeten gebruiken om opnieuw te evalueren waar we “nog steeds aan het graven zijn”.

Om UBI te laten vliegen, hebben we eerlijke belastingen nodig. Landen zullen moeten samenwerken, gegevens over de grenzen heen uitwisselen, om te voorkomen dat mensen en bedrijven belasting ontduiken. Simpel gezegd, we moeten allemaal ons eerlijke deel betalen. Met een goed geweten kunnen we winst niet langer privatiseren en verlies socialiseren.

Stop dan met de subsidies, met name subsidies voor fossiele brandstoffen, die de weg naar het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling belemmeren, met name de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering. Dit zou ons allemaal ten goede komen, terwijl het niet alleen financiële middelen genereert voor het ubi, maar ook om de getroffen fossiele-brandstofbedrijven te ondersteunen.

Warren Buffet en Bill Gates, een van de rijkste mensen ter wereld, hebben er allebei voor gepleit dat de rijken meer belasting betalen, en het gebrek daaraan heeft geleid tot een groeiende en enorme ongelijkheid. Volgens het Global Wealth Report 2018 van Credit Suisse bezit 10% van de rijksten ter wereld 85% van hun vermogen.

Ook multinationals betalen hun deel niet. Apple, Amazon, Google en Walmart, om er maar een paar te noemen, genereren verbijsterende winsten en betalen beperkte bedragen aan belastingen, nadat ze hebben geprofiteerd van alle rimpels in belastingstelsels. Als de top 1.000 bedrijven ter wereld eerlijk zouden worden belast, zou een bescheiden ubi strak en redelijk kunnen worden verdeeld in landen over de hele wereld.

Er is gewoon iets mis en kapot wanneer regeringen worden beroofd van middelen die ze terecht zouden moeten hebben om een ​​betere staat op te bouwen.

Opdat de nee-zeggers denken dat dit een theorie van links is, is het idee van belastingconcurrentie jarenlang aangeroerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Tot de leden behoren de VS, Canada en West-Europese landen.

Dit is wat haar experts op het gebied van fiscaal beleid zeggen: “Om effectief te kunnen werken, heeft een wereldeconomie enkele aanvaardbare basisregels nodig om regeringen en bedrijven te leiden. Een dergelijk kader kan bedrijven helpen om kapitaal te verplaatsen naar locaties waar het zijn rendement kan optimaliseren, zonder het doel van nationale regeringen om te voldoen aan de legitieme verwachtingen van hun burgers voor een eerlijk aandeel in de voordelen en kosten van globalisering te belemmeren.”

Om tot “aanvaardbare basisregels” en “een billijk aandeel in de baten en kosten” te komen, is wereldwijde coördinatie vereist; want als een land op deze manier belasting gaat heffen, zal zeer mobiel kapitaal vluchten naar landen die dat niet doen.

Het lijdt geen twijfel dat het UBI moeilijk op gang zal komen. Het is belangrijk om onpartijdig de voor- en nadelen af ​​te wegen, de redenen waarom het tot nu toe niet op grote schaal is geïmplementeerd en welke modaliteiten het werkbaar zouden maken.

Een belangrijke complicerende factor bij het implementeren van ubi – naast de fiscale kosten – is dat het niet in een vacuüm terecht zou komen. Het zou moeten passen in en een aanvulling vormen op de bestaande reeks sociale programma’s, zowel op verzekeringen als op behoeften gebaseerd. En er zouden regels nodig zijn om double-dipping van uitkeringen te voorkomen.

Overstappen op een dergelijk systeem zou ervoor moeten zorgen dat de prikkels om een ​​baan te hebben intact blijven. Dat is relatief eenvoudig te doen: een ubi zou voldoende moeten zijn om een ​​persoon met een bescheiden minimum te onderhouden en voldoende prikkels te laten om te werken, sparen en investeren.

Ten slotte kunnen goede argumenten worden aangevoerd voor het hebben van zeer selectieve voorwaarden, bijvoorbeeld sommige die betrekking hebben op publieke goederen, zoals het vaccineren van alle kinderen en ervoor zorgen dat ze naar school gaan. Dergelijke selectieve voorwaarden zouden het hoofddoel van het uitbannen van armoede niet ondermijnen en zouden mensen met een laag inkomen niet in staat stellen berekende risico’s te nemen om te proberen zichzelf uit de armoede te halen.

Het alternatief voor het niet hebben van een ubi is erger: de toenemende kans op sociale onrust, conflicten, onbeheersbare massamigratie en de proliferatie van extremistische groepen die kapitaliseren en gisten op sociale teleurstelling. Het is tegen deze achtergrond dat we serieus moeten overwegen om een ​​goed ontworpen UBI te implementeren, dus schokken kunnen toeslaan, maar ze zullen niet vernietigen.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Politiek Buitenland

Nu wordt het absurd: Soros valt ex-kanselier Merkel aan bij het WEF in Davos vanwege de oorlog in Oekraïne

Published

on

soros

Langzaam lijkt alles een grote soap – alleen dat het helaas de realiteit is waarin mensen sterven en miljoenen worden bedreigd met verarming en verarming. Volgens George Soros, gevierde filantroop van de mainstream media en “godseibeiuns” van zijn tegenstanders, zou Angela Merkel verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingen. Het feit dat de oorlog in Oekraïne al tientallen jaren door het Westen was gepland, wordt niet vermeld.

Hoe heet deze enorm slechte goedkope serie waar we allemaal in zitten? “NWO met Klaus?” ‘Rijk en mooi als George Soros?’ In ieder geval hebben de elites die aanwezig waren op het World Economic Forum heftig geagiteerd tegen ex-kanselier Merkel. Medeplichtigheid aan de oorlog zou de Russische koers van de afgelopen jaren zijn. Ze vertrouwden op zakendoen met Rusland uit hebzucht.

Geïnteresseerde partijen moeten zelf onderzoeken dat “het Westen” sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie werkt aan de overname van Oekraïne en een proxy-oorlog tegen Rusland. Dergelijke informatie zal niet worden verkregen in Davos en ook niet worden gelezen in de mainstream media.

Vermeende medeplichtigheid van Merkel

George Soros, geciteerd in BILD , zei dat het Rusland-beleid van Merkel Kremlin-baas Vladimir Poetin (69) een steekpass gaf voor zijn aanval op Oekraïne. De afhankelijkheid van Europa van de Russische energievoorziening is ‘grotendeels te wijten aan het mercantilistische beleid van voormalig bondskanselier Angela Merkel ‘ .

“Poetins aanval op Oekraïne is daarom ook Merkels oorlog”, verklaarde Bill Browder, een andere superrijken die aanwezig was. Soros daarentegen is misschien wel de belangrijkste begunstigde van alle ontwikkelingen in Oekraïne tot nu toe. Hij heeft te maken met investeringen voor een bedrag van 500 miljard US dollar ( George Soros interventies in Oekraïne: 500 miljard investeringen in gevaar ). Soros geloofde waarschijnlijk dat hij het hele land kon kopen – Poetin verijdelde zijn plannen.

Soros fantaseert over de Derde Wereldoorlog

De multimiljardair legde verder uit dat “de Russische invasie” het begin zou kunnen zijn van de Derde Wereldoorlog, die onze beschaving misschien niet zal overleven. In ieder geval moeten alle westerse politieke marionetten goed luisteren en begrijpen wat er zojuist in Davos is gezegd. Als hun ambtstermijn afloopt, betekenen ze niets meer voor de schaduwelite en worden ze zonder aarzelen opgeofferd. Het is waarschijnlijk volkomen irrelevant hoe trouw ze deze mensen eerder hebben gediend en hoeveel ze hun land en hun volk hebben verkocht.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Politiek Buitenland

Mallorca Spaans resort pakt ‘dronken toerisme’ aan door voetbalshirts te verbieden

Published

on

Mallorca

Een van de populairste feestdistricten van Mallorca verbiedt mensen die voetbalshirts dragen om restaurants binnen te gaan.

Mallorca Ondanks dat het vakantieseizoen nog maar net is begonnen, hebben de ondernemers van Playa de Palma al genoeg van dronken toeristen. Ze zijn samengekomen om een ​​dresscode te creëren waaraan bezoekers zich moeten houden of die de toegang tot bepaalde bars en restaurants worden geweigerd.

De lijst met verboden kleding omvat zwemkleding, voetbaltenues en alle accessoires die zijn gekocht bij straatverkopers, zoals gouden kettingen of parapluhoeden. Je kunt je uitrusting ook niet zomaar verwijderen, want mensen zonder shirt worden ook geweigerd.

Elf restaurants in Playa de Palma, Spanje , handhaven tot nu toe het verbod, met QR-codes bij hun ingangen zodat mensen kunnen controleren wat ze wel en niet mogen dragen.

Hoewel er overdag enige flexibiliteit zal zijn, zeggen ze dat er ’s nachts geen tolerantie zal zijn wanneer het slechte gedrag het ergst is.

Feestbestemmingen pakken dronken toeristen aan

Sinds 2020 treden de Balearen op tegen dronken reizigers  met een aantal maatregelen om te proberen meer waardevolle bezoekers aan te moedigen.

Dit zogenaamde ‘excessbesluit’ is van toepassing op resorts in Magaluf, Playa de Palma en San Antonio op Ibiza . Deze populaire feestbestemmingen hebben all-you-can-drink-deals, kroegentochten en happy hours verboden, naast andere maatregelen om overmatig alcoholgebruik te beteugelen.

Balaeric Islands President Francina Armengol zei dat overmatig toerisme “niet welkom” is in de regio.

“Het is niet het soort toerisme dat we willen en ook niet wat de bewoners verdienen”, zei ze eerder dit jaar voordat het zomerseizoen begon.

Maar ondernemers in Playa de Palma geloven niet dat de inspanningen van de Balearen om dronken toeristen te beperken werken.

Pedro Marín en Juan Miguel Ferrer, manager en chief executive van Playa de Palma, vertelden lokale media dat er sinds 10 mei grote groepen toeristen zijn die dronken willen worden.

Ze boeken niet veel van tevoren, blijven maar een paar nachten en geven over het algemeen rond de € 40 per dag uit, “over het algemeen aan alcohol en blikjes bier die ze consumeren, drinkend op straat.”

De beschikbaarheid van alcohol in all-inclusive hotels is misschien onder controle, maar het probleem ligt op straat.

Bedrijfseigenaren
Playa de Palma

Als de toeristen in de vroege ochtenduren weer bij hun hotel aankomen, zijn ze zo dronken dat ze niet meer kunnen lopen, zeggen de ondernemers. Vaak liggen ze alleen op de stoep.

“De beschikbaarheid van alcohol in all-inclusive hotels is misschien onder controle, maar het probleem ligt op straat”, zeiden ze.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Trending

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings