Connect with us

Politiek Binnenland

Eurogendfor Europese politie – de nieuwe Gestapo

Published

on

Eurogendfor

Eurogendfor is de nieuwe gestapo, maar misschien begrepen ze niet dat we met velen zijn en als er een revolutie uitbreekt, zal deze de geschiedenis ingaan.

Eurogendfor Het is een verdrag dat unaniem is ondertekend met slechts één onthouding.

“personeelsleden van EUROGENDFOR zullen niet worden onderworpen aan enige procedure met betrekking tot de tenuitvoerlegging van een vonnis dat tegen hen is uitgesproken in het gastland of in de ontvangende staat voor een zaak die verband houdt met de uitvoering van hun dienst”. Mannen van een gewapende macht zijn niet langer onderworpen aan de tenuitvoerlegging van vonnissen door de rechterlijke macht van de landen.

Een militaire macht die kan ingrijpen tussen Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en Portugal.
Het permanente hoofdkantoor is gevestigd in Vicenza (Italië)
3. EUROGENDFOR kan worden gebruikt om:

 • a) het uitvoeren van veiligheids- en openbare-ordemissies;
 • b) toezicht houden op, adviseren, begeleiden en toezicht houden op de lokale politiediensten bij de uitvoering van hun gewone taken, met inbegrip van strafrechtelijke onderzoeksactiviteiten;
 • c) openbare bewakings-, verkeersbeheer-, grenscontrole- en algemene inlichtingentaken uitvoeren;
 • d) het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten op strafrechtelijk gebied, het identificeren van misdrijven, het opsporen van de schuldigen en het vertalen ervan voor de bevoegde gerechtelijke autoriteiten; e) mensen en eigendommen te beschermen en de orde te handhaven bij openbare onrust; f) het opleiden van politieagenten volgens internationale normen;

Artikel 21 van het Verdrag van Velsen:
Onschendbaarheid van gebouwen, gebouwen en archieven

 • 1. De gebouwen en gebouwen van EUROGENDFOR zullen onschendbaar zijn op het grondgebied van de Partijen.
 • 2. De autoriteiten van de partijen mogen de gebouwen en gebouwen niet betreden zonder voorafgaande toestemming van de EFG-commandant.
 • 3. De archieven van EUROGENDFOR zijn onschendbaar. De onschendbaarheid van de archieven strekt zich uit tot alle akten, correspondentie, manuscripten, foto’s, films, opnames, documenten, computergegevens, computerbestanden of enig ander gegevensopslagmedium dat toebehoort aan of in het bezit is van EUROGENDFOR, ongeacht waar deze zich op het grondgebied van de Partijen bevinden

Nooit van gehoord? Het zijn in principe huursoldaten die op bevel van de EU in de lidstaten kunnen worden ingezet – en uit voorzorg nooit in hun eigen land, zodat er voor overheden geen scrupules zullen zijn wat betreft het afranselen en -schieten van “eigen burgers”.

Er zijn van die artikelen waarvan je na het lezen zegt: “Dat is niet mogelijk, ik stel mezelf regelmatig op de hoogte en meestal denk ik dat ik op de hoogte ben, maar waarom weet ik hier niets van af?”

Herinner je de doden door schoten van politie in Rotterdam ?

https://youtu.be/diFxJTZCwgY

Dit is zo’n artikel.

In Spanje viel het voor het eerst goed op, bij de demonstraties in Catalonië van burgers die meer zelfstandigheid eisten, en we zagen het onlangs, op 8 december 2018, duidelijk bij de demonstraties van de gele hesjes, in Frankrijk. In de EU wordt de woede van de burgers steeds groter. Overal neemt de onvrede toe en zoeken de mensen steun bij protesten, waarvan je zou denken dat die in een democratische rechtsstaat behoren bij de fundamentele mensenrechten. Maar politici zijn zich hiervan niet bewust, hebben het contact met de samenleving al jaren verloren en zijn bang voor burgeroorlogachtige omstandigheden, die niet alleen zijn veroorzaakt door de crisis maar vooral door het doen en vooral nalaten van de “democratisch” “gekozen” volksvertegenwoordigers.

Dit is ook bekend in Brussel, Berlijn en Parijs en men heeft al langere tijd geleden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

Regelmatig (en steeds vaker) wordt er een particulier EU-leger ingezet om ergens in lidstaten op te treden. Bijna geen enkele Europeaan kent dit geheime leger, die luistert naar de naam EUROGENDFOR.

De voormalige Franse minister van Defensie, Alliot-Marie, drong al in 2003 (!) aan op de vorming van deze troepenmacht, nadat rellen van allochtone moslimjongeren in toenemende mate straatgevechten en plundering in Frankrijk tot gevolg hadden. EUROGENDFOR is alles: politie, strafrechtelijk onderzoek, leger en inlichtingendienst. De competenties van dit zooitje ongeregeld zijn vrijwel onbeperkt. Het moet zorgen voor “veiligheid in Europese crisisgebieden”, in nauwe samenwerking met Europese militairen. De taak is vooral om opstanden de kop in te drukken. Steeds meer EU-landen treden toe tot Eurogendfor.

Politici die toestaan dat bruut geweld gebruikt wordt tegen burgers. Ook dit heeft de EU tot het fascistische Vierde Rijk gemaakt.

Eurogendfor

Europese regeringen weten precies wat ze kunnen verwachten. Om hun eigen leger niet tegen de burgers van het land in te hoeven zetten, werd in het geheim deze paramilitaire politietroep van de EU opgericht. De Europese Gendarmerie Force kan en wordt ingezet overal waar de EU een crisis ziet. Dat staat er in het Verdrag van Velsen, dat de activiteiten van EUROGENDFOR regelt.

Hun motto in het wapen luidt: “Lex paciferat” – vertaald is dat: “De wet zal vrede brengen” en het benadrukt “het principe van de strikte relatie tussen de handhaving van de rechtsstaat en het herstel van een veilige omgeving”.

De inzetstrategie wordt bepaald door een “oorlogsraad” in de vorm van het ministerieel comité, dat is samengesteld uit de ministers van Defensie en Veiligheid van de deelnemende EU-lidstaten. Eurogendfor kan op verzoek en bij besluit van de EU worden ingezet.

Artikel 4 van het oprichtingsverdrag lezen we over zijn missie: “Bescherming van de bevolking en goederen en handhaving van de openbare orde in geval van openbare verstoringen”. De soldaten van deze paramilitaire EU-troepenmacht moeten zich eerst houden aan de wet van de staat waarin ze worden ingezet, maar: alle gebouwen en terreinen die door troepen worden bezet krijgen immuniteit en zijn zelfs voor autoriteiten van de staat waarin die zich bevinden, niet toegankelijk. Zo kan Brussel dus eenvoudig de nationale wetgeving “in noodgevallen” buiten werking stellen.

Maar het is nog alles. Eurogendfor geniet volledige immuniteit: naast onschendbare gebouwen, bezittingen en archieven (artikelen 21 en 22); communicatie die niet kan worden onderschept (artikel 23); schade aan eigendommen of personen wordt nietn vergoed (artikel 28); de strijdkrachten kunnen niet door een rechter van de “gastlanden” worden veroordeeld (artikel 29).
Het is duidelijk dat o.a. onze regering een reeks privileges toekent aan een (buitenlands) huurlingenleger dat ondenkbaar is in een democratische rechtsstaat.

Eurogendfor is een snel in te zetten paramilitaire en geheimzinnige politiemacht. Het brengt alle militaire, politie- en inlichtingenbevoegdheden samen en betekent dat het, onder een mandaat van ministerieel crisispersoneel, overal kan optreden om burgerlijke onrust, opstanden en politieke demonstraties te bestrijden in samenwerking met nationale politie- en legerdiensten.
Uit beelden blijkt dat de Franse president Jupiter Macron op 8 december vorig jaar deze troepen heeft ingezet tegen de eigen bevolking, getuige onderstaande foto:

Eurogendfor

De troepenmacht is eerder actief ingezet in Bosnië en Herzegovina in 2007 en 2010, Afghanistan in 2009, Haïti in 2010, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali in 2014, en Oekraïne in 2016.

Eurogendfor is bij burgers vrijwel onbekend en verborgen. Dat zal niet zo blijven. Hoe meer mensen in ellende worden gedreven door de wanhopige en mislukte crisisbeheersing van de politiek, des te vaker zal deze groep moeten “optreden” met zijn volledig onbeperkte bevoegdheden. De Europese staatshoofden zullen dan dankbaar erkennen dat zij hun eigen politie en militaire strijdkrachten niet tegen hun burgers hebben ingezet.

Leden zijn deze troepenmacht zijn, behalve ons land, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, Roemenië, Litouwen en Polen. Eurogendfor werd in 2006 volledig operationeel verklaard en heeft zijn hoofdkantoor in Vicenza, Italië. Het aantal troepen bedraagt ongeveer 3.000 man.De inzet van Eurogendfor-troepen kan behalve door de EU, ook door de VN of de NAVO worden opgeëist. Zelfs de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zou die inzet kunnen aanvragen.

eurogendfor

Het vreemde is dat op de website van Eurogendfor een kaartje is te zien waarop Turkije als deelnemend land is weergegeven (terwijl dat nergens genoemd wordt):

eurogendfor

Turkije werkt wel degelijk samen met Eurogendfor: het heeft een aparte status (Jandarma).

Het verontrustende is dat Eurogendfor niet onderworpen is aan enige parlementaire controle. Het moet de respectieve wetten van het land respecteren, maar zoals gezegd worden alle bezette gebouwen en terreinen van Eurogendfor (bijvoorbeeld in een verklaard crisisgebied)  als immuun beschouwd (omdat ze niet toegankelijk zijn). Zelfs niet voor de autoriteiten van de staat, waar de acties van Eurogendfor plaatsvinden.

Zij hebben in de praktijk niets te maken met het rechtsstelsel van het land waar zij actief zijn. Dus als deze troepenmacht in ons land zou worden ingezet, zou alle Nederlandse wetgeving op haar niet van toepassing zijn, inclusief de grondwet, die de onschendbaarheid van het leven en de menselijke waardigheid garandeert. Geregeld is dat Eurogendfor zelfs kan overgaan tot het executeren van (vermeende) opstandelingen, dissidenten, of plunderaars.

Los van dit alles is het de vraag wat wordt gedefinieerd als “sociale onrust”, vooral met het oog op toenemende sociale protesten en stakingen, b.v. in Spanje, Griekenland, Portugal of Italië, of de protesten van de gele hesjes in Frankrijk (en andere EU-lidstaten).

We zien in ieder geval één lichtpunt: de oprichting van een Europese Gendarmerie zonder scrupules kunnen we in de bredere context beschouwen als een organisatie van huurlingen. Het positieve is dat we kunnen zeggen dat, toen de Oude Romeinen meer en meer gebruik gingen maken van huurlingen, dit het begin van het einde van hun Rijk was…

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
1 Comment

1 Comment

 1. b.klop

  23 mei 2022 at 16:32

  ned moet uit de EU .en dat gaat gebeuren met de volgende verkiezingen DE EU krijgt te veel praatjes en het kost ons te veel geld dus er uit.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Politiek Binnenland

#boerenprotest Boeren blokkeren diverse snelwegen met trekkers

Published

on

boeren

Op verschillende plekken in het land worden wegen geblokkeerd door boeren met tractoren. Dat leidt tot kilometerslange files.

Een van de boeren blokkades is bij Best op de A2 richting Den Bosch. Daar zijn volgens de politie ongeveer vijftien trekkers aanwezig. Er liggen ook hooibalen op de weg. De weg is dicht richting Den Bosch tussen knooppunt Ekkersweijer en Best-West, meldt de ANWB op Twitter. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer erlangs kan via de af- en oprit, maar dat de file wel groeit.

Ook op de A28 van Hoogeveen naar Assen rijden tientallen boeren met tractoren en op de A67 in Noord-Brabant blokkeren trekkers de weg. Ter hoogte van de afrit Liessel, tussen Eindhoven en Venlo, is de weg afgesloten. De ANWB adviseert mensen die richting Venlo willen om de richting van Maastricht te volgen.

Op de A2 en A67 is de politie aanwezig. Die laat weten dat de eerste stap is om te vragen of de boeren de weg willen vrijmaken. Doen ze dat niet, dan worden er boetes uitgedeeld. Een vervolgstap is het wegslepen van de landbouwvoertuigen, zegt de politie. Een rijstrook van de A67 wordt nu vrijgemaakt op verzoek van de politie.

Verder lieten boeren tractoren achter op de N324 om de weg tussen Schaijk en Oss te blokkeren. Omroep Brabant schrijft dat een deel van deze boeren onderweg is om de A50 te blokkeren.

Duitse grens

In Winterswijk, in de buurt van de Duitse grens, is een andere protestactie bezig. Omroep Gelderland meldt dat boeren daar een grenspaal hebben neergezet in het Korenburgerveen en het hebben uitgeroepen tot Duitsland.

“Daarmee willen de boeren benadrukken dat er in Duitsland andere regels gelden rondom stikstofuitstoot”, schrijft de regionale omroep. Duitsland heeft ruimere normen voor stikstof.

Boeren kondigden eerder nieuwe acties aan tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe groot de acties worden is nog onduidelijk. Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) zei gisteren dat vandaag vanaf 12.00 uur “alles gaat rollen wat kan rollen”.

“Die dikke demonstratie in Stroe heeft helemaal niks uitgehaald. De roep in de achterban is groot om er de beuk in te gooien”, zei Van den Oever in een video. Toch zei hij ook dat FDF de acties niet coördineert. “Wij als FDF hebben besloten ons daar niet aan te verbinden en ons terug te trekken uit de strijd en ook niks te coördineren. Dat hebben we eerder meegemaakt dus jullie weten wat jullie te doen staat.”

In de video riep de FDF-voorman op om burgers zoveel mogelijk te ontzien bij de protesten. “Dat zal misschien niet altijd lukken, maar hopelijk hebben de burgers wel de gedachte ondertussen gekregen waarom wij zo opstandig zijn.”

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Politiek Binnenland

Boeren of migranten woningen

Published

on

boeren

Boeren Het lijkt erop dat we eindelijk een kabinet hebben dat de stikstofcrisis op wil lossen. Aangezien de landbouw, en met name de veeteelt, verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de stikstof-emissie in Nederland kan dat niet zonder de veestapel in Nederland drastisch te verkleinen.

Boeren – Dat weten we al decennia en er wordt ook al decennia over gediscussieerd. Het lijkt er nu eindelijk van te komen. Er is een flink budget om veehouders uit te kopen of te helpen verhuizen en om de Nederlandse landbouw te helpen verduurzamen. Als het echt niet anders kan zal een beperkt aantal veehouderijen op onvrijwillige basis moeten verdwijnen.

Dat kan in bepaalde omstandigheden zeer ingrijpend zijn en daar moeten we oog voor hebben. Het is zaak boerenbedrijven (vaak ook familiebedrijven) ruimhartig te vergoeden en te steunen met alternatieven. Helaas heeft een stevige aanpak te lang op zich laten wachten en zijn de gevolgen onnodig groter geworden. Dat komt vooral door het jarenlang pappen en nathouden van CDA-bestuurders en in het bijzonder door het sloopwerk van Henk Bleker tijdens Rutte I.

Je kunt verwachten dat het een hete zomer wordt vol trekkers op het Malieveld en opportunistische populisten die het vuurtje mogen opstoken in de dagelijkse talkshows. Ongetwijfeld met een hoofdrol voor Caroline van der Plas, die tegenwoordig als woordvoerder van Big Agro in de Tweede Kamer zit. Het ziet er niet naar uit dat de intensieve veeteelt op korte termijn bereid is mee te werken aan aan constructieve oplossingen, dus Van der Plas en de agrarische lobby zullen eerst de emoties nog even aanwakkeren.

De vertegenwoordigers van de intensieve veeteelt hebben alleen een probleem. Hun argumenten zijn op. De meeste mensen zien wel in dat het obsceen is dat we in Nederland miljoenen dieren fokken voor de export. Hiervoor importeren we miljarden kilo’s soja uit Brazilië. Ons kikkerlandje is de grootste exporteur van vlees in de EU. De mest en de daarbij behorende stikstofproblematiek mogen we houden.

Landbouwgrond is meestal geen natuur, maar dode grond. Insecten hebben het beter in een Vinex-wijk dan op het platteland. Dus ook de rol van boeren als vermeende hoeders van de natuur gaat niet op als argument. Onze natuurgebieden zijn nog door de enorme neerslag van stikstof kwetsbaarder dan ooit. Zeker als ze grenzen aan grote industriegebieden (want dat zijn het) vol varkens en koeien. Al met al is het moeilijk om nog sympathie op te brengen voor grootschalige intensieve veeteelt in Nederland.

Daar kun je aan toevoegen dat die veeteelt een risico vormt voor de volksgezondheid en dat het niet wenselijk om zo met dieren om te gaan. En dan is er ook nog de nadelige invloed op het klimaat. Doordat we veel te veel stikstof uitstoten zit het land inmiddels op slot, we kunnen niet meer bouwen. Dat komt niet alleen door de landbouw, maar wel voor een heel groot gedeelte. De sector probeert het rekenmodel verdacht te maken, maar ook dat argument gaat niet op. Tom-Jan Meeus schreef in de NRC een goed stuk over de gebruikte methodiek in Nederland.

En, je zou het bijna vergeten, Nederland is een rechtstaat. Door de overdadige uitstoot verbiedt de rechtbank overal in het land woningbouwprojecten. Het komt erop neer dat we al die broodnodige huizen pas kunnen bouwen als we onze stikstofhuishouding op orde hebben. En dat kan eenvoudigweg niet zonder de intensieve veeteelt te saneren. Je kunt nog zoveel snelwegen blokkeren met je trekker (helpt ook niet, trouwens), maar ook de Nederlandse overheid moet zich gewoon aan de wet houden.

Op 10 juni jongstleden twitterde Caroline van der Plas: Het gaat dus inderdaad niet om natuur. Het gaat om goedkoop landbouwgrond opkopen voor huizen voor die miljoenen mensen die nog in NL gepropt moeten worden.”

Als al je argumenten op zijn kun je altijd nog teruggrijpen naar de oudste truc uit het handboek voor populisten: vreemdelingen de schuld geven. Het is om meerdere redenen een vals argument. Ten eerste legt Van der Plas zo (niet als eerste of enige) een suggestief verband tussen migratie en landbouwbeleid. Er moeten nog ‘miljoenen mensen in Nederland gepropt worden’. Zelfs als het waar zou zijn (dat is het niet, en het suggereert een intentie), is het overduidelijke misleiding om dat te linken aan het stikstofbeleid.

Ruimtelijk gezien past de gemeente Amsterdam (met bijna een miljoen inwoners) ruim twee keer in de Noordoostpolder. Dat is nog geen tweeënhalf procent van alle landbouwgrond in Nederland. Als we alle landbouwgrond in Nederland stedelijk willen bebouwen hebben we ruim 80 miljoen immigranten nodig om al die huizen te vullen. De suggestie dat het zou gaan om goedkope bouwgrond is dus kletspraat. Maar ondertussen kunnen we wel lekker de schuld geven aan migratie, terwijl deze situatie gewoon het gevolg is van decennia aan wanbeleid. Daar komt bij dat de plekken waar mogelijk bedrijven moeten verdwijnen grenzen aan natuurgebieden. Het is onlogisch te denken dat daar gebouwd zou gaan worden, het ligt juist voor de hand om die gronden toe te voegen aan de natuur.

Caroline van der Plas en de veeteeltlobby gebruiken valse argumenten om de hoogstnoodzakelijke oplossing van de stikstofcrisis te traineren. Bij gebrek aan legitieme argumenten wordt het probleem gekoppeld aan migratie, terwijl er feitelijk geen enkel verband bestaat.

Caroline van der Plas wordt altijd een beetje pissig als ze geassocieerd wordt met extreemrechts, maar lokt datzelfde extreemrechts op deze manier doelbewust in haar kamp.

Misleide boeren, wappies en identitair Nederland zullen straks samen optrekken tegen het algemeen belang en de natuur. Op trekkers met een domme omgekeerde vlag. Ongetwijfeld slepen ze ook nog het World Economic Forum, omvolking en ‘The Great Reset’ erbij. Het gevolg is dat het alleen maar langer duurt tot de crisis wordt opgelost en de sfeer in het land verder verhardt. Uiteindelijk heeft helemaal niemand daar belang bij, behalve de lobbyclub (BBB) van Caroline van der Plas. Want dat goedkope populisme doet het wel lekker in de peilingen.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Politiek Binnenland

Politici en trekkerterreur

Published

on

politici

In de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid werd vandaag gesproken over de vraag of het intimideren van politici ook strafbaar gesteld moet worden. Mag je een minister, of welke politicus dan ook, wiens beleid je niet bevalt, bij zijn woonhuis tot een gesprek ‘uitnodigen’ door ze te belagen met trekkers? Of met hooivorken?

Op dit moment mag dat. Je kunt gewoon bij politici aanbellen en ze min of meer dwingen om met jou in gesprek te gaan. Er is geen juridische titel om dit te voorkomen of te bestraffen. Bedreigen is tot op zekere hoogte strafbaar, maar intimideren niet. Alleeen …wanneer gaat intimideren over in bedreigen?

Ja, je kunt iemand die zich al eens openlijk bedreigend heeft geuit voor de deur van een politicus aanklagen en daarna eventueel een straatverbod opleggen. Maar wat te doen in de diffuse fase daarvoor? De bedreigers kunnen subtiel de grezen opzoeken. Gewoon iemand bang maken en dan beweren dat je het aardig bedoelt.

Een meerderheid van de Kamer vindt intimiderend gedrag bij de woonhuizen van politici weliswaar moreel verwerpelijk, maar twijfelt nog of het ook juridisch aangepakt moet kunnen worden. Want, waar leg je de grens en hoe handhaaf je het? De ene politicus zal, als zijn erf bezet wordt door een stuk of twintig grote trekkers en vloekende boeren, dat hooguit intimiderend vinden, maar er niet echt bang van worden, terwijl de ander zo’n situatie, mede vanwege b.v. aanwezige kinderen, als zeer bedreigend ervaart.

Die voorzichtigheid van Kamerleden komt op mij toch over als juridische scherpslijperij. Het demonstratierecht is bijna ‘heilig’, maar net zoals bij alle andere vormen van vrijheid, moeten ook hier grenzen worden gesteld. We moeten gewoon overwegen om in de wet vast te leggen dat het niet is toegestaan om politici, wetenschappers of wat voor experts dan ook bij hun woonhuis intimiderend toe te spreken over hun beleid of hun opvattingen. En het zou helemaal verboden moeten worden om met trekkers politici schrik aan te jagen en/of de openbare orde te verstoren. De dwazen die hier toe overgaan ondermijnen de democratie. Sommige politici zullen op enig moment, als ze maar vaak genoeg belaagd worden, bangig worden om impopulaire, maar noodzakelijke maatregelen te nemen. En wetenschappers wagen zich niet meer in het publieke debat.

Dat ons op dit punt nog heel wat te wachten staat, wordt openlijk aangekondigd door Mark van de Oever, de voorman van Farmers Defence Force (FDF). In de Volkskrant van zaterdag j.l. kondigt deze extreemrechtse fanaticus aan wat hij met zijn club van opgefokte boeren allemaal van plan is. Nadat hij eerst het lot van de boeren vergelijkt met wat Joden in de WOII is overkomen, legt hij uit dat als het kabinet de stikstofplannen niet van tafel haalt alles plat gaat. Ze zullen met hun trekkers de voedselvoorziening, de snelwegen, Schiphol en de Haagse politiek stil leggen. Kortom, ze vinden dat ze democratisch genomen besluiten met ondemocratische middelen en bedreigingen mogen torpederen. Alleen omdat zij van mening zijn dat er helemaal geen stikstofprobleem is.

Van de Oever is, net als de corona-ontkenner Willem Engel, een gevaarlijke zot, die democratische besluiten alleen accepteert als ze hem uitkomen, zo niet, dan mogen ze met alle middelen geblokkeerd worden. Ook door politici te bedreigen en door het land plat te leggen. En het linke is: de persoonsgerichte intimidaties hebben, zo blijkt nu, bij heel wat politici succes. Ze worden bang en kruipen in hun schulp.

Dat een behoorlijk aantal boeren al zo lang het milieu mogen terroriseren, is al erg genoeg, maar we laten ze toch niet ook nog eens burgers en politici terroriseren die daar iets aan willen doen? Keihard terugmeppen, lijkt me. Hopelijk houden onze bewindslieden en de meerderheid in de Tweede Kamer hun rug recht, om te beginnen donderdag a.s. in het stikstofdebat. (jv)

NB. Historicus Marijn Kruk vraagt zich in zijn NRC column vandaag af: ,,In welk Nederland willen we leven? En wie bepaalt dat? Eenvoudige vragen, zo lijkt. We zouden, ook als het gaat om het stikstofbeleid, veel meer moeten denken in termen van leefbaarheid. Zeker in een zo uit het lood getrokken land als Nederland. Toppunt van absurditeit is natuurlijk onze intensieve veehouderij. 100 miljoen kippen; 4 miljoen koeien; 12 miljoen varkens. Een grafiekje dat rondging op sociale media zette het in perspectief. Op de kaart van Europa was per land het aantal varkens in staafdiagram weergegeven. Nederland stak met kop en schouders boven de rest uit. Onze dieren- en plantensoorten komen letterlijk om in de stront.”

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading

Trending

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings