Connect with us

Column

Domme boeren

Published

on

boeren

Het kabinet heeft bij monde van de premier laten weten dat de stikstofdoelen met de boeren niet onderhandelbaar zijn. Die opstelling was voor de LTO (Land en Tuinbouw Organisaties) aanvankelijk aanleiding om niet op de uitnodiging voor overleg met gespreksleider Remkes (VVD) in te gaan. Een telefoontje van de premier was echter voldoende voor LTO om alsnog aan te zitten. Zijn de LTO-boeren een club van ‘domme boeren’?

Voor vruchtbare overleguitkomsten is enige onderhandelingsruimte van beide partijen nodig. Het kabinet heeft wat betreft de voorgenomen aanpak van de ‘stikstofcrisis’, die louter in de hoofden van ambtenaren bestaat, de hakken in het zand en de kwestie op scherp gezet. Ruwweg de helft van de boerenbedrijven moet verdwijnen of aanzienlijk inkrimpen, teneinde een aanzienlijke stikstof-uitstootreductie te bewerkstelligen.

Onder andere de veestapel moet met 30% inkrimpen volgens de plannen. Op de  vrijgekomen weilanden worden dan huizen gebouwd, die worden gevuld met andere stikstof-uitstoters, namelijk mensen. Die laatsten worden inmiddels in een tempo van 1000 per week  geïmporteerd. De gedachte is kennelijk dat tegen de tijd dat de bevolking dat allemaal in de gaten heeft, de boeren al van hun grond zijn verjaagd.

Om te begrijpen wat de LTO van club is, neem ik u even mee naar een stukje geschiedenis;

Het Landbouwschap

Het ontstaan van het Landbouwschap is een klein verhaal op zichzelf, wat tevens een tekening mag heten van de manier waarop de (Haagse) politiek zich meester maakt van belangenorganisaties en de manier waarop zij die zo snel mogelijk ontdoet van inspraak door de leden. Als die er al zijn tenminste. Oorspronkelijk heette het Landbouwschap voluit ‘Centraal Secretariaat voor land- en tuinbouw’, dat direct na WO-ll in juli 1945 terugkwam onder de naam ‘Stichting voor de Landbouw’. Deze Stichting stelde zich destijds als eerste doel het voorbereiden van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor de land- en tuinbouw.

Daartoe werd door haar in maart 1946 een voorontwerp van wet tot Instelling van een openbaar lichaam voor het Nederlandse landbouwbedrijf ingesteld. Met dit ontwerp kon echter nog niets worden uitgericht, omdat de regering van oordeel was dat er eerst algemene maatregelen vastgesteld moesten worden vóór zij tot instelling van publiekrechtelijke organen (PBO’s) voor bepaalde bedrijfstakken kon overgaan. Die algemene maatregelen werden daarna vastgelegd in de wet op de bedrijfsorganisatie, die in 1950 tot stand kwam, waarbij tevens de Sociaal Economische Raad, kortweg SER genoemd, werd ingesteld.

In 1951 diende de Stichting voor de Landbouw haar ontwerp in bij deze nieuwe SER, waarop pas in februari 1954 het Landbouwschap formeel in het leven werd geroepen. Er werd in brede kring op gewezen dat het Landbouwschap niet werd opgelegd, maar tot stand kwam naar wens van de land- en tuinbouw zelf, die niet alleen betrokken wilde zijn bij het overleg over regeringsmaatregelen, maar ook de uitvoering hiervan zelf in handen wilde hebben. Hiervoor was publiekrechtelijk gezag nodig, omdat besturen van organisaties wel voor hun leden (ca. 150.000) konden optreden, maar niet voor de ongeorganiseerden (ca. 90.000).

Er werden echter ook belangrijke punten verzwegen. Zoals bijvoorbeeld dat – toen in 1945 de Stichting voor de Landbouw werd opgericht – de toenmalige organisaties van boeren en werknemers als gevolg van de bezetting door de Duitsers vrijwel geen activiteiten meer aan de dag hadden kunnen leggen. De boeren kortom, waren amper in de gelegenheid geweest om overleg te voeren omtrent hun belangen. Het plan tot stichting van een publiekrechtelijk orgaan voor de landbouw had dus zijn oorsprong bepaald niet bij de boeren, maar uitsluitend bij de Stichting voor de Landbouw zelf.

Daar komt bij dat de Stichting voor de Landbouw weliswaar bij notariële akte van 2 juli 1945 werd opgericht, maar dat die akte pas werd gepubliceerd door inschrijving in het daarvoor bestemde openbare register op 31 december 1950. Dat is vreemd: hoe konden de oprichters in 1945 al weten wat de inhoud van de wet van 1950 en de precieze functie en positie van de nog op te richten SER zou inhouden? Verder waren de oprichters van de Stichting voor de Landbouw 6 particulieren die verklaarden elk een bestuursfunctie te hebben vervuld in de drie organisaties van ondernemers en die van werknemers in de landbouw.

Of dat wel zo was werd niet verder onderzocht. Maar die organisaties kunnen ook amper actief zijn geweest, omdat de bezetter nagenoeg alle verenigingsleven had stilgelegd. Ook van communicatie tussen de afdelingen van de voorgangers kon in die tijd amper sprake zijn, gelet op de deplorabele toestand van het land en de gebrekkige communicatiefaciliteiten.

De oprichters van deze ‘Stichting voor de Landbouw’ konden dan ook in geen velden of wegen als vertegenwoordigers van de landbouw worden aangemerkt; zij vertegenwoordigden zichzelf. Niet voor niets luidde artikel 11 van de oprichtingsstatuten “De bestuursleden stemmen zonder mandaat van hun organisaties”. Het was eigenlijk, net als de SER, een door de overheid zelf opgerichte afdeling met een hoog WC-eend gehalte en waar slechts banen werden uitgedeeld aan gesjeesde (hogere) ambtenaren en jaknikkende ex-politici.

Een aardig detail nog: wie was de ‘Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening’ die in de oprichting van het Landbouwschap zo’n merkwaardige hoofdrol speelde? De latere Eurocommissaris voor landbouw: Sicco Mansholt… (PvdA)

LTO

LTO is een erfgenaam van het Landbouwschap. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is ontstaan in 1995 – tijdens het eerste Kabinet Kok – door fusie van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité. Uit onderzoek is gebleken dat ca. 53% van de Nederlandse boeren en tuinders, goed voor 63% van de agrarische productie, lid is van de organisatie.[1] Deze LTO die – beweerdelijk – de boeren en tuinders vertegenwoordigd, heeft een sterk gepolitiseerd karakter. Voorzitter Sjaak van der Tak (1956) bijvoorbeeld, is een politicus voor het CDA.

Sinds 1 januari 2021 is hij voorzitter van LTO Nederland. Van 1 oktober 2017 tot 1 januari 2021 was hij voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Van 1 september 2004 tot 1 oktober 2017 was hij burgemeester van de gemeente Westland. Van 1996 tot 1 september 2004 was hij wethouder van de gemeente Rotterdam. Van der Tak totaal heeft geen ervaring als boer of tuinder, denkt waarschijnlijk nog dat chocolademelk van zwartbonte koeien komt en heeft een carrière die zich uitsluitend beperkt tot de politiek; Van der Tak weet van God noch koude voeten op dit terrein. Maar is wel voorzitter van de LTO en dat klinkt prima op de tennisvereniging of in het golfclubhuis.

De directeur van de LTO is van hetzelfde laken een pak; Hans van den Heuvel (1989) is per 1 januari benoemd als nieuwe directeur van LTO Nederland. Hij was 5 jaar manager beleid & communicatie van brancheorganisatie VBO Makelaar. Eerder was hij dagelijks bestuurslid politiek & internationaal van de jongerenorganisatie van het CDA. Hij volgde de opleidingen in geschiedenis, theologie en politiek. Ook Van den Heuvel kent het boerenbedrijf slechts van horen zeggen.

De LTO past in het typisch Nederlandse ‘poldermodel’, maar op dit moment valt er niet zoveel meer te ‘polderen’. Bovendien zijn de publiekrechterlijke organisaties de afgelopen decennia geen afspiegeling meer van de branches en is er amper of geen inspraak door de ‘leden’ of wat daarvoor doorgaat. Ook het LTO is gewoon een afdeling van de uitvoerende macht en zet namens de vermeende achterban een handtekening, om het even onder welk voorstel.

Boeren zouden massaal hun lidmaatschap van deze bedenkelijke club op moeten zeggen; als Van der Tak en Van den Heuvel zo graag een rol van betekenis willen spelen door zich te verhuren als handtekeningenzetters, dan moesten zij dat maar namens henzelf doen. Dat past nog het beste in de geschiedenis van hun club.

En anders zijn boeren inderdaad dom.


[1] “LTO vertegenwoordigt twee derde van productie”, Nieuwe Oogst d.d. 8 december 2018

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook

Indignatie

Oorlogsverklaring in de Oostzee

Zoals we gisteren meldden zijn drie van de vier Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee beschadigd door explosies. Geen toeval, zeggen deskundigen. Er wordt volop gespeculeerd over de mogelijke saboteurs. De… [...]

Amerikaanse hypocrisie kent geen grenzen

Een Amerikaanse president die Rusland beschuldigt van het schenden van het VN-handvest, zoals Trump die Biden beschuldigt van het kijken naar porno President Bidens veroordeling van Rusland bij de VN… [...]

Spelen met vuur: Oekraïne dringt aan op kernoorlog

Oekraïne: Kiev kan niet wachten op escalatie De alom aanwezige berichten over de oorlog in Oekraïne, die voor velen na zeven maanden al routine zijn geworden, bevatten ook de herhaalde… [...]

Amerikaanse sabotage denkbaar: gasterreur en zijn profiteurs…

Sinds maandag zijn er enorme lekken in drie “Nord Stream“-strengen: een professionele terreurdaad gericht tegen de gasvoorziening van ons continent. Hierdoor gaan alle alarmbellen af ​​en wordt er naar de dader… [...]

Sabotage

Lekken in de pijpleidingen van Nordstream I en Nordstream II duiden op sabotage. Zweedse autoriteiten waarschuwen de scheepvaart voor twee levensgevaarlijk lekken in Nordstream I op een steenworp afstand van van het Deense eiland… [...]

SDB

RSS Error: A feed could not be found at `https://www.stopdebankiers.com/feed/`; the status code is `503` and content-type is `text/html`

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings