Connect with us

Politiek Binnenland

De ‘MeToo’-affaire in D66 en de ‘Pechtold-boys’

Published

on

pechtold

In de berichtgeving over de ‘MeToo’-affaire in D66 schreef de NRC over de ‘Pechtold-boys’, een groepje adviseurs rond Alexander Pechtold i die tijdens zijn partijlei­derschap (van 2006 tot 2018) op invloedrijke posities zouden zijn gekomen en die zij onder zijn opvolger Sigrid Kaag i nog steeds zouden bezetten – zoals de recentelijk uit de partij getreden Frans van Drimmelen. Inner circles zijn binnen partijen vanzelfsprekend van alle tijden. Dat neemt niet weg dat dit netwerk kan worden beschouwd als een onderdeel van de zogeheten ‘presidentialisering’ van D66 in de tijd dat Pechtold er de scepter zwaaide.

Binnen D66 kwamen de traditie van dominant politiek leiderschap, dat mede rust op electoraal succes (zoals eerder bij de partijleiders Hans van Mierlo i en Jan Terlouw i), de rol van partijprominenten als politieke influencers, informele machtsconcen­tratie, de sluipende centralisering van de kandi­daatstellingspro­ce­dure en het plebiscitaire po­ten­­tieel van de ledendemocratie (waarbij de partijleider zich kan beroepen op een direct leden­mandaat) samen in het partijlei­der­schap van Alexander Pechtold. Mede door de door hemzelf gemobiliseerde steun van oudgedienden als Van Mierlo en Thom de Graaf i wist Pechtold in 2006 de lijsttrekkersverkiezingen van toenmalig Tweede Kamerfractievoorzitter Lousewies van der Laan i te winnen, zij het nipt. Vervol­gens trok hij in korte tijd de regie binnen D66 naar zich toe. Met zijn aanwij­zing tot po­­litiek leider door de ledenaanhang in plaats van het ledencongres – zoals tot dan toe gebrui­ke­lijk – werd zijn legitimiteit groter, waar de relatief gunstige ver­kie­zings­uitslag in 2006 nog eens bijkwam. In 1999 had het congres besloten dat de lijsttrekker voortaan voor­af­gaand aan de lijstsamen­stel­ling werd verkozen. Pechtold had voor de Kamerverkie­zingen van 2006 ge­pro­beerd om enkele van zijn favorieten ten koste van zittende Tweede Kamerleden op de wei­nige ver­kiesbare plaatsen op de kan­didatenlijst te krijgen, maar dat was hem niet ge­lukt: hij werd door de leden gecorrigeerd.

Daarna lukte het Pechtold wel de partij naar zijn hand te zetten, ook omdat hij D66 elec­toraal succes en een enorme groei van de ledenaan­hang bezorgde. Op zijn initiatief maakte de door hem niet al te gewaardeerde zittende partijvoorzitter plaats voor Gerard Schouw i. Toen die in mei 2007 voorzitter van de Eerste Kamer­fractie werd, werd hij afgelost door Ingrid van Engelshoven i, die tot 2013 partijvoor­zit­ter bleef. Met vertrou­we­­lingen op deze cru­ciale posten domineerde Pechtold D66. Veel macht was in zijn persoon (en in een kleine kring om hem heen) geconcentreerd, zonder dat het lande­lijk bestuur of het ledencongres hem veel voor de voeten liep. Pech­told verzekerde zich formeel van invloed op de advieskandi­daten­lijst, die vanaf 2007 door de lijsttrekker en de par­tijvoor­zitter werd op­gesteld. Zon­der pro­test aanvaardde het con­gres de reglementaire be­moeienis van de partij­lei­der met het kandidaat­stellingsproces; ‘iets wat twee of drie decennia eerder binnen D66 on­denk­baar zou zijn ge­weest’, aldus partijhistoricus Menno van der Land.

Verder zetten Pechtold, Schouw en Van Engelshoven in 2007 gedrieën de langetermijnstrategie uit voor D66. Het trio speelde de ‘centrale rol’ in de revi­ta­li­se­ring van de partij – met instemming overigens van het congres, dat Schouw en Van Engelshoven in hun functie (her)koos, en van de leden, die Pechtold na 2006 ook in 2010, 2012 en 2017 als lijsttrekker aanwezen. Net als eerder Van Mierlo re­gis­seerde Pechtold ook zijn opvolging: Kajsa Ollongren i en Sigrid Kaag i (die was gescout door Van Drimmelen) werden door de partijtop naar voren geschoven als minis­ter in het derde kabinet-Rutte en daarmee tegelijk als mogelijke kandidaat voor het lijsttrekker­schap. Mede door de ziekte van Ollongren werd Kaag de opvolger van de in 2018 als politiek leider teruggetreden Pech­told. Met een zeer ruime meerderheid werd zij tot lijsttrekker gekozen.

De toegenomen autonomie van de partijleider van D66 (zoals onder meer zichtbaar bij zijn gro­tere zeg­genschap bij de kandi­daten­se­lec­tie en zijn invloed op de aanwijzing van zijn op­vol­ger), in combinatie met het per­soon­lijke, directe ledenman­daat, is in meer partijen waar te nemen. Politico­logen spreken van de ‘presi­den­tia­lisering’ van de politieke partij – als de mo­derne variant van de door de Duits-Italiaanse socioloog Robert Michels be­schre­ven oligarchisering. Dit concept lijkt meer dan gedurende de tijdperken-Van Mierlo op D66 van toe­pas­sing te zijn tij­dens de periode onder Pechtold, die veel sterker dan zijn voorgangers zijn stem­pel drukte op de partijorganisatie. D66 werd onder Pechtolds leiding professioneler en gedisci­pli­neerder, wat enerzijds wellicht no­dig was om de kenmerkende vrijblijvendheid van de Democraten te kun­nen inwisselen voor meer doel­matigheid, maar anderzijds ook deels ten koste ging van de demo­cra­tische ver­houdingen.

‘Pechtold en zijn vertrouwelingen bepalen wat er wel en wat er niet gebeurt,’ al­dus Frans Ver­hagen in 2014, die zevenjaar eerder kandidaat-partijvoorzitter was maar toen verloor van Van Engels­hoven. ‘De Van Mierlo-partij is nu de Pechtold-Partij.’ In dezelfde tijd bracht Joris Backer i, se­na­tor en voormalig vicepresident Shell Rusland de pre­sidentialisering onder Pech­told treffend onder woor­den: ‘Onze politiek leider heeft nog steeds niet de slag­kracht van een CEO in het bedrijfsleven, maar het gaat de goede kant op.’

D66 blijkt toch niet helemaal de vrouwvriendelijke partij waar je als ambitieuze vrouw moet zijn.

Op een blog komt nu het volgende verhaal naar boven;

“Niet alleen de klacht over Frans van Drimmelen is bij D66 destijds blijven liggen. Ook andere klachten van grensoverschrijdend gedrag liggen nog steeds onaangeroerd bij het bestuur van de partij. Slachtoffers die tevergeefs wachten op daadkrachtig handelen van het bestuur van de partij.

Vanmorgen heb ik mij gemeld bij de politie om aangifte te doen tegen Alexander Pechtold. Alexander heeft mij, acht jaren geleden, verkracht. Zoals veel andere vrouwen die werkzaam waren binnen de politiek.

En dan sta je onmachtig.

Ja, de melding hiervan binnen het bestuur, is genegeerd en wordt nog steeds genegeerd. Ik ben inmiddels geen lid meer van de partij. En de zojuist oprichtte commissie voor integriteit behandelt alleen kwesties van leden. Niet van ex-leden. En ook niet van niet-leden over een D66-lid. Die beperkingen zorgen er al voor dat ik als ex-lid geen gehoor meer zal krijgen bij het bestuur. Ondanks dat ik, toen ik er voor het eerst melding van maakt, nog lid was.

Het is zijn woord tegen mijn woord. De politie vroeg of ik iemand in vertrouwen heb genomen. Een sporenonderzoek kan niet meer plaats vinden. Als ik aangeef dat ik de afgelopen jaren EMDR heb gevolgd (een therapie tegen traumatische ervaringen) om dit trauma te verwerken, wordt dit door de politie als ‘helaas’ weggeschoven. EMDR schijnt het geheugen namelijk ook aan te tasten. Dat ik EMDR moest volgen vanwege deze traumatische gebeurtenis, geldt in ons rechtssysteem dus niet als bewijs. Sterker nog: het volgen van deze therapie kan ertoe leiden dat advocaten mijn herinneringen aan de gebeurtenis nu als ‘gekleurd’ zien.

Ik weet dat meerdere vrouwen het bed in zijn gelokt door de heer Pechtold. Ze geloofden wellicht dat een seksuele relatie hen meer perspectief op een carrière zou bieden. Zo werd mij dit door hem toegezegd. Dat hij wel een goed woordje voor mij kan doen en ik op een verkiesbare plek zou komen. Of net als de, twintig jaar jongere huidige vriendin, Anna-Sophia Posthumus als woordvoerder binnen een ministerie kan gaan werken.

Ik weet dat meerdere vrouwen het bed hebben gedeeld met zijn woordvoerders Daan en Roy, de zogenaamde ‘Pechtold-boys’. En dat de Pechtold-boys met Alexander Pechtold een lijst bij hielden met vrouwen die ze ‘hebben gehad’. Met daarbij een nummering van hoe goed ze in bed waren.

Ik weet dat ik het spuugzat ben dat deze vrouwonvriendelijke cultuur weg kan blijven kijken. Dat Pechtold het bestuur en zijn vrienden kan blijven manipuleren. Als een David tegen Goliath wil ik mijn geloof in een rechtvaardige samenleving vasthouden. Maar dat kan ik niet alleen. Daarom wil ik een oproep doen aan alle vrouwen die zich in mij herkennen. Deel je verhaal. Ontsluier de wegkijk cultuur. En laten we samen Goliath recht in zijn ogen aankijken. Dit. Kan. Niet.”

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook

Indignatie

Oorlogsverklaring in de Oostzee

Zoals we gisteren meldden zijn drie van de vier Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee beschadigd door explosies. Geen toeval, zeggen deskundigen. Er wordt volop gespeculeerd over de mogelijke saboteurs. De… [...]

Amerikaanse hypocrisie kent geen grenzen

Een Amerikaanse president die Rusland beschuldigt van het schenden van het VN-handvest, zoals Trump die Biden beschuldigt van het kijken naar porno President Bidens veroordeling van Rusland bij de VN… [...]

Spelen met vuur: Oekraïne dringt aan op kernoorlog

Oekraïne: Kiev kan niet wachten op escalatie De alom aanwezige berichten over de oorlog in Oekraïne, die voor velen na zeven maanden al routine zijn geworden, bevatten ook de herhaalde… [...]

Amerikaanse sabotage denkbaar: gasterreur en zijn profiteurs…

Sinds maandag zijn er enorme lekken in drie “Nord Stream“-strengen: een professionele terreurdaad gericht tegen de gasvoorziening van ons continent. Hierdoor gaan alle alarmbellen af ​​en wordt er naar de dader… [...]

Sabotage

Lekken in de pijpleidingen van Nordstream I en Nordstream II duiden op sabotage. Zweedse autoriteiten waarschuwen de scheepvaart voor twee levensgevaarlijk lekken in Nordstream I op een steenworp afstand van van het Deense eiland… [...]

SDB

RSS Error: A feed could not be found at `https://www.stopdebankiers.com/feed/`; the status code is `503` and content-type is `text/html`

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings