Connect with us

Algemeen

De covid puinhoop

Published

on

covid

Nu al meer dan twee jaar worden grote delen van de wereld in de angstgreep gehouden over een virus met de uitwerking van een zware griep. Overheden die hun machtswellust niet konden bedwingen, media die in emo-journalistiek vervielen, ‘filantropen’ en economische praatclubs die hun kans schoon zagen, de artsen en wetenschappers die knielden voor de druk (of geld) om te zwijgen.

De ‘pandemie’, gepland of niet, maar zeker door velen gewenst, heeft het sociale contract in veel samenlevingen zwaar beschadigd. En de voorstanders van lopende band vaccinatie staan met 0 – 1 achter. Het anti-vaxx sentiment is versterkt en zal niet zomaar meer verdwijnen.

De complotdenkers, ook wel doordenkers genoemd, hebben op veel punten hun gelijk gekregen. De overdreven pandemie heeft tot een orgie aan angst, vrijheidsbeperkingen, ontsporende overheden, lamgeslagen rechterlijke macht, selectief extremistisch politiegeweld, vaccinatie-terreur en overheidschantage geleid. In korte tijd kon een aanvankelijk door velen, ook het RIVM, als matig geclassificeerd virus, de wereld op zijn kop zetten.

De gelijktijdigheid met de mondiale aankondiging, in dezelfde toespraak als waarin het virus werd aangekondigd, dat de wereld na het virus nooit meer de oude zou zijn, wierp al direct een verdacht licht op de achterliggende intenties. Want wie kan een zinnige uitleg geven aan de samenhang tussen een virus en het komen tot een ‘Nieuw Normaal’?

Doorgedraaid leiderschap

We hoorden de leiders van democratische landen ineens de meest groteske beledigingen en dreigingen uiten. In Nederland draaide minister De Jonge meermaals daags door: van dansen-met-jansen, tot van-deur-tot-deur-van-arm-tot-arm. In het buitenland konden ze er ook wat van, neem de Franse president Marcron: “Ik ga het leven van de ongevaccineerden zo moeilijk mogelijk maken”. Zijn ambtgenoot in Canada meende dat niet-gevaccineerden “extremisten zijn die niet in de wetenschap geloven, vaak ook vrouwenhaters zijn, of racisten”. Zo schoffeerden hij al filosoferend menig Canadees.

Maar de rij is oneindig lang van geflipte staatshoofden en regeringsleiders. Ook president Biden van de VS kon er wat van. Voorzover hij een volzin zonder haperen kon uitspreken, was het vrijwel altijd denigrerend naar mensen die zich zonder inenting met een experimentele mRNA-vloeistof door de ‘pandemie’ wilde heenslaan. De niet-gevaccineerden, zo Biden, zou een winter met ernstige ziekte en dood te wachten staan, voor zichzelf, hun gezinnen en de ziekenhuizen die deze mensen weldra zullen overspoelen.

Het leiderschap heeft slecht leiderschap getoond, duldde geen tegenspraak. Liet de media via zogenaamde factcheckers de opponenten monddood maken.

Met goedkope dreigingen met het vollopen van de IC’s (wat overigens in de winter normaal is), met chantage met het uitsluiten uit de samenleving door middel van de misdadige QR-code werd naming-and-shaming van de goedkoopste soort bedreven. De samenleving werd opgedeeld in ‘de goeden’ en ‘de kwaden’. Een beproefd middel dat de eerste fase van erger kan zijn.

We kennen immers de geschiedenis. Een kongsie tussen politiek, media, ‘de wetenschap’ moest zonder enige terughoudendheid of eerlijke informatie de inentingsgraad zo hoog mogelijk opdrijven. Je laten inenten, meermaals zelfs, werd als een deugd gepresenteerd, sterker, als een maatschappelijke plicht.

Een overheid die in een goed functionerende democratie objectief informeert, faciliteert en motiveert, veranderde in een agressief marketingmonster in dienst van de farmaceutische industrie, uitvoering gevend aan afgesloten wurgcontracten. De bevolking werd bewust uit elkaar gespeeld, met drama’s in gezinnen, tussen echtparen, vrienden en collega’s tot gevolg.

In plaats van de vraag stellen of er zinnige redenen zouden kunnen zijn dat bepaalde mensen afzagen van de meervoudige experimentele mRNA-inentingen, werden de ‘weigeraars’ als aangeschoten wild opgejaagd. Ingehuurde BN-ers, zeg maar omgekochte handlangers, misbruikten hun bekendheid om de leugens rondom de inentingen kracht bij te zetten.

De samenleving begon te verbrokkelen in dragers van mondkapjes en de ‘weigeraars’, tussen de gevaccineerden en de ‘weigeraars’. Tussen de overheidsvolgers en ‘de wappies’. Het sociaal contract werd met een deel van de bevolking verbroken.

Een overheid die je niet beschermt, maar je bedreigt. De rechtelijke macht die de burger niet tegen de staat beschermt, maar de staat tegen de burger. De publieke media die geen platform van open debat waren, maar platform van haat en angstzaaien.

Voor een deel van de bevolking is duidelijk geworden dat corruptie niet alleen in Italië voorkomt, maar overal waar veel geld op het spel staat. De openbaring van ‘de medische wetenschap’, maar ook de eigen (huis-) arts die de prik zonder toelichting opdrong. Het heeft het vertrouwen bij velen kapot gemaakt, en mogelijk voor lang, heel lang.

Voorwaardelijke gezondheidszorg

Met Covid sloop een nieuw fenomeen in de gezondheidszorg: de verwijtbare opname. Wie zich niet meermaals had laten prikken en toch voor Covid in het ziekenhuis behandeld zou moeten worden, zou daar geen recht op hebben.

Via een vals dilemma, de niet-gevaccineerde opnemen of een wel gevaccineerde, werd ‘de weigeraar’ gedreigd met onthouding van essentiële gezondheidszorg. Zelfs in oorlogstijd moeten soldaten van de vijand indien voorhanden verzorgd worden. Maar niet de mRNA-weigeraars. Hoe groot kan een overheidsmisdaad zijn?

Niemand die zei, hé, maar wat dan met rokers, mensen die aan gevaarlijke sporten doen, door rood licht rijden en een aanrijding krijgen, mensen die ongezond leven en eten, mensen die alcohol gebruiken of drugs? Moesten die dan ook niet bij de zorgpoort worden afgewezen?

Het zou de gezondheidszorg direct met zeker 50% ontlasten. Want veel, zo niet de meeste mensen, komen in het ziekenhuis voor een aandoening of verwonding die in meer of minder mate verwijtbaar kan zijn of worden gemaakt. Kritische artsen, zoals in de VS de American Medical Association, spraken zich vierkant tegen deze botte vorm van discriminatie uit. Media en politiek maakte dat allemaal niet uit: de niet-gevaccineerden moesten aan de schandpaal.

Dat de ‘weigeraars’ misschien wel een hele goede redenen konden hebben, was niet relevant. Bijwerkingen waren waanideeën van ‘wappies’. Dat de vaccins slecht getest waren ‘nepnieuws’, zogenaamd bevestigd door de zogenaamde factcheckers. Later zou uit de onder dwang vrijgegeven testrapporten van Pfizer blijken dat de lijst met (ernstige) bijwerkingen lang was en dat men dat al wist toen zij de vaccins op de markt brachten.

Dat er bij de testen op proefpersonen al meer dan 1.200 mensen het leven lieten (op de ruim 40.000 deelnemers), was een ‘complottheorie’, volgens de leugenachtige media. Ook dat de vaccins niet getest waren op mensen met een mindere gezondheid, dus uitgerekend de ‘kwetsbare groepen’ die zo nodig het vaccins moesten nemen, was ook een staaltje van slecht denken van complotdenkers.

Gevaren voor zwangere vrouwen, nee hoor, absoluut veilig zei de minister van gezondheidszorg De Jonge. Hij had kunnen weten dat de vaccins niet op zwangeren waren getest, ja op zwangere muizen, waarvan er velen de proeven niet overleefden.

Halve waarheden, tegenstrijdigheden en leugens leidden tot speculatie

Overheden en overheidsdiensten faalden compleet door halve waarheden te verkondigen, cijfers van besmettingen te manipuleren, te rommelen met sterfte na vaccinatie, met bedbezetting, ja waar eigenlijk niet mee? Overheden en media waren al snel alle schaamte voorbij om geen objectieve, meerzijdige, informatie te ontvangen en te verspreiden.

De vaccins zouden iedereen van Covid weghouden. Ook dat bleek een leugen. Wie gevaccineerd was zou niet in het ziekenhuis komen. Bleek onjuist.
Wie een mondkapje droeg, beschermde zichzelf en de anderen. Bleek regelrechte flauwekul. Mondkapjes werken inderdaad niet, gaf ook de overheid later toe, maar je moet ze toch dragen. Hoe richt je een volk af?

Medisch bewezen maatregelen bleken psychologische spelletjes om de crisissfeer zo lang mogelijk te prolongeren. Geen enkele maatregel kon wetenschappelijk onderbouwd worden. Het was pure treiterij en machtsmisbruik. Met BOA’s en politie als handhavers van de waanzin.

De voorspelde komst van de QR-code was ook een complottheorie, zeiden overheden en media in koor. Bleek onjuist, die code kwam er, en hoe?

Een avondklok, alleen bedoeld om mensen tijdens nachtelijke bombardementen binnen te houden, was een affront voor elke zinnige denker. Het was een schoffering van mensenrechten en de rechtsstaat. Rechters die klagers gelijk gaven werden tot de orde geroepen, of in Duitsland gearresteerd en vervolgd. Het lijkt 1933 in een modern jasje.

Het sluiten van winkels en andere openbare gelegenheden kon wellicht de eerste keer als onwetenheid worden gezien, maar de tweede keer niet meer te verantwoorden in het kader van de volksgezondheid.

De chaos aan tegenstrijdige, onlogische informatie en ondemocratische maatregelen gaf ruimte voor speculatie. In die ruimte sprongen naast vrije speculanten en goedbedoelende waarheidszoekers, ook gerenommeerde, gelouterde en Nobelprijs-dragende wetenschappers en artsen, zelfs uit de vaccinindustrie. Maar noch de eerste, noch de laatstgenoemden kwamen in de publieke media aan het woord.

Erger, de jacht op hun mening was geopend. De politiek liet de grote mediaplatforms alle alternatieve informatie verwijderen. Er was maar één waarheid. We kennen het van autoritaire regiems. Het is een teken van zwakte, of een indicatie dat men voelt dat men de kluit belazert en daarom alle verdediging tegen aanvallen direct afweert.

Theorieën deden de ronde over voorbereidingen van deze ‘pandemie’. Over plannen tot de-humanisering, inplanting van chips, total control door digitaal geld en tracing. Vrijwel alle van deze geruchten kwamen van de organisaties zelf die via talrijke documenten, video’s en uitspraken de basis legden voor deze theorieën. Ook hiervan kan gezegd worden dat deze vermoede achterliggende machten en ambities helemaal niet uit de lucht gegrepen bleken.

Maar de media deden er niets mee. Geen onderzoek naar het waarheidsgehalte, waardoor de geruchtenstroom niet alleen toenam, maar explodeerde.

Een slechte dienst

Het lijkt erop dat de farmaceutische industrie nog niet moe gestreden is en nog lang wil doorgaan met mondiale en frequente inentingen tegen vermeende virussen. De drama’s die zich nu ontvouwen na vaccinatie, zoals gebleken onvruchtbaarheid, afgebroken zwangerschappen, menstruatiestoornissen, maar ook allerlei andere ‘onverklaarbare’ ziekten en sterfte, ook van jonge mensen, werpen een schril licht op deze pandemie van de vaccinaties.

De media doen nog hun best om elke vreemde aandoening bij bekende personen met een alternatieve verklaring af te doen. De hartproblemen zouden van tuinieren komen of van onweer. Het stompzinnige bedrog sierde de krantenpagina’s. Maar de deksel is van de beerput.

De stank is ontsnapt. Overheden, medische stand en de farmaceuten hebben zichzelf een slechte dienst bewezen. Veel mensen hebben hun vertrouwen in overheden, media, medici en ‘de wetenschap’ verloren. Zij die geen vaccin wensten, hebben hun standpunt verder kunnen onderbouwen. Ook zij die ooit twijfelden zijn definitief verloren voor de miljardenzwendel van de farmacie.

De vertrouwensbreuk zal bij velen niet meer helen en doorwerken in toekomstige medische situaties. Velen hebben gezien dat de medische wereld, van fabrikanten, zorgverleners, huisartsen, ziekenhuizen, toezichthouders in hoge mate zijn gecorrumpeerd of minimaal hebben gefaald in een eerlijke voorlichting van hun patiënten.

Zij die de destructieve krachten hebben waargenomen, hebben de zorgsector de afgelopen twee jaar de rug toegekeerd. De gezondheidszorg is niet gered, maar door overheden en media voor jaren gesloopt.

De WHO zal onder aanvoering van schatrijke ‘filantropen’ en mondiale beleggers proberen hun greep op de wereld te vergroten. Het buzzword ‘veiligheid’ daarbij als argument inzetten. Bij alle grepen naar controle door bedrijven en overheden wordt ‘veiligheid’ ingezet omdat het appelleert aan de latente gevoelens van onzekerheid en onveiligheid bij grote delen van de mensheid.

De onlangs mislukte poging om de WHO bovengrondwettelijke bevoegdheden te geven, zijn gestrand op een verdeelde wereld. Covid en de waanzinnige aanpak door alle in het spel betrokken partijen, heeft ook de WHO beschadigt.

Het Oude Normaal keert niet meer terug en dat zou zeker voor de hele gezondheidszorg zelf kunnen gelden. De prikgrage huisartsen zullen een aantal van hun patiënten niet meer terug zien. Kan ik mijn huisarts nog wel vertrouwen als hij/zij zo klakkeloos de promo-taal van de farmaceuten heeft overgenomen en zijn/haar patiënten niet eerlijk en volledig heeft voorgelicht? Moet ik überhaupt nog wel op al die chemische middelen vertrouwen voor behoud of verbetering van mijn gezondheid?

De ethiek van de zorg

De Covid-campagne heeft alle records gebroken en alle ethische en wettige grenzen overschreden. Met methoden die je eerder bij maffiose structuren verwacht, zoals dreigen, intimideren, ontslaan, uitsluiting, (politie-) geweld, manipulatie of erger, hebben overheden en zogenaamde toezichtsorganen en ‘de wetenschap’ de samenleving op talrijke fronten beschadigd.

We moeten weer terug naar een minimaal niveau van integriteit en beschaving in de gezondheidszorg.

Hierbij gaan wij er vanuit dat 99% van de mensen niet bewust activiteiten verkiest waarvan hij/zij redelijkerwijs kan weten dat het hem/haar ziek kan maken, verwonden of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Bij deze afweging spelen tal van factoren die per persoon zeer verschillend kunnen zijn.

Dat geldt dus ook bij het al dan niet laten inenten. Geen vaccin dat geen bijwerkingen kent. Een matig getest en van nieuwe ‘techniek’ voorzien mRNA-vaccin vergt een heel persoonlijke afweging van de risico’s. Niemand slaat een inenting af met de wens om ziek te worden.

Zo komen wij tot de eerste regel van zorgethiek: iedereen heeft het recht voorgestelde medische handelingen af te wijzen of aan te passen aan zijn of haar wensen. Een arts en daarmee de hele zorg moet iedereen en te allen tijden passende medische zorg bieden. Dat geldt niet alleen in vredestijd, maar zelfs ook zoals eerder gezegd, bij de nodige zorg van vijandige soldaten.

Zo komen wij tot de tweede regel van zorgethiek: ongeachte afkomst, achtergrond of oorzaak van de ziekte, iedereen heeft recht op passende zorg.

De derde regel van zorgethiek: Verwijtbaarheid van ziekte of aandoening is geen criterium voor het al dan niet verlenen van zorg. Nooit!

De Covid-prikcampagne was vooral een goed doortimmerde mondiale 24/7 marketingcampagne. Eigenlijk meer een brainwash dan enige vorm van informatie. De inentingen werden verkocht als goed getest, goedgekeurd, effectief en veilig. Alle drie zijn leugens gebleken. Ze waren alles behalve goed getest, zo blijkt uit testrapporten van Pfizer zelf.

Geen enkel vaccin heeft de eindkeuring gehaald. Alle vaccins bleven hangen in de klinische (test-) fase waarbij door manipulatie misbruik werd gemaakt van de procedure van noodtoelating omdat er geen alternatieve vroeg-behandelmethoden zouden zijn. Die waren en zijn er wel. Het leidde ertoe dan de meeste mensen geen flauw idee hadden wat in hun arm werd gespoten. De vele honderdduizenden mensen met (ernstige) bijwerkingen of zelfs de dood, hebben hiervoor een hoge prijs betaald.

Zo komen wij tot de vierde regel van zorgethiek: Elke medische behandeling is een voorstel, dat gepaard gaat met eerlijke, begrijpelijke en volledige informatie vooraf waardoor de patiënt (of mogelijke patiënt) een goede afweging kan maken. Het uitoefenen van druk, of overhalen, of voordelen in het vooruitzicht stellen bij toestemming voor behandeling, zijn uit den boze.

Verder moeten we weer de Code van Nürnberg in haar volle omvang respecteren en toepassen. Deze code is het gevolg van medische terreur onder het NAZI-regime. Niets van die misstanden mogen in enige mate of vorm, juist niet in democratische landen, worden herhaald. Daarvoor waren de lessen te duur.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook

Indignatie

Het kabinet houdt ons in de wurggreep

Deze week vergaderde de Tweede Kamer over maatregelen om burgers te helpen die verder de crisis in worden gezogen. Om te voorkomen dat hele volksstammen straks op waxinelichtjes moeten koken.… [...]

Xi Jinping: Klopt het dat er een staatsgreep aan de gang is in China?

Volgens wilde geruchten op het internet zou Chinees president Xi Jinping in Peking gearresteerd zijn na zijn reis naar Kazachstan. Op 14 september zakte de Chinese leider Xi Jinping voor… [...]

EU-dictatuur: toelating tot Oekraïne via de achterdeur en machteloosheid van de staten

EU-leider Ursula von der Leyen wil de EU nu met aangepaste verdragen “serieuze hervormingen” geven en alle middelen aanwenden om de leden zover te krijgen dat ze ermee instemmen. Belangrijkste focus… [...]

West-Europa vervalt in totalitarisme

Europa – QR-codes werden gebruikt om burgers uit te sluiten, de éne na de andere mediapersoonlijkheid wordt gecanceld vanwege gevoelige uitspraken, bij de grote banken spreekt men inmiddels openlijk over… [...]

Italië slaat terug: dreigt Von der Leyen met een motie van wantrouwen

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft Italië gedreigd dat het gestraft zal worden als het afwijkt van democratische principes. Aanleiding voor haar toespraak was de… [...]

SDB

RSS Error: A feed could not be found at `https://www.stopdebankiers.com/feed/`; the status code is `503` and content-type is `text/html`

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings