Connect with us

Politiek Binnenland

BOERENOORLOGEN 2.0

Published

on

boeren

Zijn we op weg naar een herhaling van de Boerenoorlogen?

Zal de “gewone man” om economische redenen na iets meer dan 500 jaar opnieuw in opstand komen, om uiteindelijk opnieuw fundamentele eisen voor de mensenrechten op te werpen (de destijds “Twaalf Artikelen van de Boerenstand in Zwaben” behoren tot de eisen die zijn gesteld door de boeren in de Duitse Boerenoorlog tegen de Zwabische Bond in Memmingen in 1525 en volgens de Magna Carta van 1215 als een van de eerste schriftelijke eisen voor mensenrechten en vrijheidsrechten worden beschouwd)?

In tegenstelling tot toen ligt het epicentrum van de woedende beweging echter niet in het zuidoosten van Duitsland, maar in het westen en zuiden van Europa: Nederland voorop, België, Frankrijk, Spanje, Italië – maar nu ook Polen. En trouwens ook de VS.

Sinds begin juli demonstreren ruim 40.000 Nederlandse boeren tegen het “Brusselse nitraatdictaat”, duizenden tractoren staan ​​vast op de Nederlandse wegen en snelwegen en in bijna alle steden. Hoogstens vangt de Duitse consument van de systeemmedia een glimp op van kanttekeningen over de zich krachtig ontwikkelende beweging – en toch moeten ze dringend geïnformeerd worden over de EU-onzin die broeit.

De zichtbare trigger was waarschijnlijk de ” Verordening EU1258/20211 van de Commissie van 2 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 met betrekking tot de maximumgehalten voor voedsel “. Om precies te zijn: het ging om het nitraatgehalte van sla en spinazie, dat een speciale “ EU-commissie voor contaminanten in de voedselketen” (genaamd “het panel”) na een langdurige risico-batenanalyse in een “ wetenschappelijk rapport ” classificeerde het als fundamenteel onproblematisch… maar: het kan zijn dat dit anders is bij zuigelingen en kleine kinderen.

Spinazie eten vanuit het perspectief van een bureaucraat

Dus – zo werkt de EU – werd opdracht gegeven voor een aanvullend onderzoek, dat twee jaar later ook tot de conclusie kwam dat de geldende officiële maximumgehalten “ over het algemeen onschadelijk zijn voor de gezondheid, hoewel ze een risico vormen voor zuigelingen die meer dan eenmaal per dag consumeren, kan niet helemaal worden uitgesloten ” – let wel, als je meer dan 200 gram spinazie per dag consumeert. Groeten uit Popeye!

Als gevolg van deze zeer wetenschappelijke orgie van bureaucratie, die meerdere jaren duurde, waren de lidstaten eindelijk verplicht om het nitraatgehalte van groenten te controleren en te rapporteren aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) opgelegd. (Achtergrond: Zowel drinkwater als mineraalwater mag maximaal 50 mg nitraat per liter bevatten. Water dat geschikt is voor zuigelingenvoeding mag maximaal 10 milligram nitraat per liter bevatten.

De maximale nitraatwaarde voor aanvullende voeding voor zuigelingen en kleine kinderen is vastgesteld op 200 milligram per kilogram. Het maximaal toegestane niveau voor diepvriesspinazie is momenteel 2.000 milligram en voor verse veldspinazie 2.500 milligram en voor kasspinazie 3.000 milligram per kilogram.)

Het nitraatgehalte is sterk afhankelijk van de opslagcapaciteit van de planten (spinazie, snijbiet, rode biet, radijs, radijs, veldsla, rucola, sla of ijsbergsla bewaar het bijzonder goed), de bodemgesteldheid (het natuurlijke nitraatgehalte), de respectievelijke lichtomstandigheden of de temperaturen.

Allemaal zaken die de boeren van regeneratieve landbouw heel goed weten, waar ze veel beter van af weten dan eurocraten en waar ze al generaties lang rekening mee houden om de opbrengsten veilig te stellen bij de introductie van organische mest (drijfmest) of minerale meststoffen. Het probleem is niet de meststof, maar de dosering – net zoals het probleem niet de koeien zijn, maar de industrialisatie van de veehouderij. In ieder geval zou het betere doel zijn om de landbouw nauwer te reguleren in de richting van een alomvattend regeneratief systeem.

De manusje van alles, vliegbaar alstublieft!

Het uitvoeringsverslag van oktober 2021, die de periode van 2016 tot 2019 bestrijkt, blijft wijzen op bemestingsproblemen in veel delen van de EU. Ook in Duitsland overschreden de waarden van de grondwatermeetpunten – die overigens veel te weinig en ook zeker niet representatief zijn – nog met een hoog percentage de maximumgrens van 50 milligram nitraat per liter. Volgens schattingen (!) van het Europees Milieuagentschap (EEA) zijn de grenswaarden voor stikstofverlies met een factor 3,3 overschreden.

De vooruitgang die tot nu toe is geboekt om de doelstellingen tegen 2030 te bereiken (uiteraard een magisch jaar voor het World Economic Forum, de VN en de EU!) is echter niet genoeg voor de Brusselse commissarissen om hun “Green Deal” te realiseren. Tegelijkertijd moeten nutriëntenverliezen met ten minste 50 procent worden verminderd, de bodemvruchtbaarheid behouden,Bescherming van waterlichamen tegen vervuiling door agrarische bronnen “, de energietransitie voltooid, de CO2-uitstoot met 55 procent verminderd, miljoenen e-mobiliteit geïntroduceerd, tegen 2045 “klimaatneutraliteit” bereikt en, door milieuvernietigende wind- en zonneparken, de laatste bestaande kolen en onze laatste drie kerncentrales (later dit jaar!) worden vervangen.

De onvoorwaardelijke wil om fossiele energie uit te faseren is de heilige graal van onze ideologische frasenmakers. Onze ontberingende politici leven waarschijnlijk nog in de wereld van Pippi Langkous en hebben, net als zij, niets te maken met ” plutimication “: ” Twee keer drie is vier, breed breed witt en drie is negen, ik maak de wereld voor mezelf, breed breed zoals zij behaagt. Wat kun je nog meer verwachten van een minister van economie en klimaatbescherming die zijn Dr. Phil en is het nog maar net gelukt om in het echte leven kinderboekenauteur te worden voordat hij professionele politiek als een doel in het leven ontdekte?

Span de gang aan

De rood-groen-roze-kleurige hoop om het manusje van alles luchtwaardig te kunnen maken, vervaagt echter steeds meer – ook op EU-niveau. Het “trackrecord” van Commissievoorzitter Uschi von der Leyen begint te wankelen, en alleen al om die reden moet het tempo worden opgevoerd – ongeacht of er nu of in de nabije toekomst energie- en voedseltekorten zijn of niet.
Ondertussen verzetten steeds meer Europese boeren zich tegen het globalistische plan om de Europese voedselproductie en -voorziening te vernietigen, de economieën van hun land radicaal te transformeren en de moderne landbouw te begraven.

Deze tegenbeweging begon in Nederland omdat de eisen van de nieuwe minister van Natuur en Stikstof (!) bijzonder ingrijpend zijn: hij wil de ammoniakvervuiling in 2030 halveren door de stikstofuitstoot met 12 procent te verminderen tot maar liefst 95 procent, afhankelijk van de provincie Het aantal runderen dat een boer mag houden wordt met 30 procent verminderd en het gebruik van stikstofhoudende meststoffen wordt verboden.

Boeren worden bedreigd dat ze hun veehouderijen met geweld zullen ontmantelen als ze dat niet doen. Dit komt neer op een doodvonnis voor veel boerderijen die zich geen kleinere kuddes financieel kunnen veroorloven – omdat ze geen ” creatieve oplossingen ” hebben bedacht om aan de emissielimieten te voldoen; hoe dan ook gegeveneen aanfluiting van de gespannen situatie op de kunstmestmarkt .

Verdachte timing

De timing van de regering spreekt hier ook voor: om de veeteelt van meer dan vier miljoen runderen nu zo drastisch aan te pakken in naam van milieubescherming lijkt bijna schizoïde gezien het wereldwijde voedseltekort en de hongersnood. Pas als je beter kijkt, ontdek je de redenering erachter: vlees wordt een luxeproduct en in de toekomst zullen “synthetische” alternatieven en insecteneiwitten hun plaats innemen – precies zoals het World Economic Forum bepaalt in Klaus Schwab’s ” Great Reset ” voedingsplan.

Let op wat? Het gaat niet om de groene agenda om de lucht-, bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, het gaat om een ​​frauduleus en destructief greenwashing-project, het gaat om allocatie, controle en dicteren!

Uiterlijk als je het “ Reset-The-Table” -rapport van de Rockefeller Foundation uit juli 2020 leest – lang voor de Russisch-Oekraïense oorlogszuchtige acties en zeer kort na het uitroepen van de Covid-pandemie – waarin een “ onvermijdelijk voedseltekort ” wordt gediagnosticeerd en dienovereenkomstig wordt geëist om het wereldwijde voedselsysteem dienovereenkomstig te herontwerpen, moet men te kwader trouw worden.

Er moet wereldwijd een uitgebreide reeks regels voor het voedselsysteem worden gecreëerd, die ook onderwerpen moeten behandelen als ” leefbaar loon, huisvesting en transport ” – ik heb vreselijke vermoedens.

Goedkope bouwgrond of braakliggende grond met bijbedoelingen?

Om de boeren aan te bieden hun velden en boerderijen “vrijwillig” af te staan ​​aan de staat in ruil voor “compensatie”, die alleen zal worden betaald als ze plechtig beloven nooit meer te boeren (!) en hen tegelijkertijd te bedreigen dat hun eigendom zal worden verkocht anders in beslag genomen door de staat, die doet denken aan de ruwe gebruiken van het Wilde Westen, aan de brutale acties van de veebaronnen tegen kolonisten en boeren. Dit is schandalig en cynisch, dit is landroof en chantage door de overheid!

De bescherming van het milieu is daarom misschien slechts het vijgenblad van degenen die willen afdingen op goedkope bouwgrond. Is dit mogelijk nodig voor de ongeveer 10 miljoen migranten die, volgens de plannen van het WEF, de VN, de EU en de Duitse rood-groen-roze politieke media-kliek, Europa tegen 2030 als goedkope arbeidskrachten moeten overspoelen? Of moet hier op termijn braakland worden gecreëerd – zodat mensen straks niet alleen bevriezen en immobiel worden, maar ook samen mogen verhongeren in staatsverwarmingshallen totdat ze insectenburgers accepteren?

Is dat de reden waarom Nederland, het op één na grootste landbouwexportland van Europa, een kerndoelwit wordt van het klimaatbeschermingsbeleid van de EU? Hebben we echt te maken met een geheime, vijandige overname van de Europese voedselproductie? Of gebeurt het alleen2030 – Je bezit niets en je zult gelukkig zijn?” )?

Let op – sinds 7 juli is er live opnamen!

In ieder geval vonden de boerenprotesten uit Friesland al snel navolgers en aanhangers. Boeren uit buurland België, Frankrijk, Spanje, Polen, Italië en zelfs Canada (“ Trucker, Farmer, Freedom!’), erkende al vroeg de ernst van de situatie. Ze zagen de verwoestende gevolgen voor consumenten die al kreunen onder de verschrikkelijke stijgingen van de voedselprijzen, en profeteerden hordes plunderaars, althans in stedelijke gebieden.

Ze erkenden de ingrijpende gevolgen van deze destructieve klimaatplannen, waarschuwden voor het dreigende verlies van honderden banen als gevolg van het faillissement van (Nederlandse) boerderijen, veeteelt en aanverwante sectoren van de economie, en wezen op het immense gevaar voor de voedselzekerheid van de bevolking. Duizenden tractoren blokkeerden rijkswegen, snelwegen, luchthavens en grensovergangen; Duizenden en duizenden demonstranten scandeerden: ” Wij zijn geen slaven ““; Het West-Friese eiland Texel riep zelfs zijn eigen republiek uit (maar dat zal waarschijnlijk niet lang duren).

Er is zelfs melding gemaakt van een meer symbolische ‘vangst’ van een F16-jagerpiloot van de Nederlandse luchtmacht (met enig medeweten van de kant van het leger); Nederlandse vissers toonden solidariteit en blokkeerden havens. Oh ja: er kwamen ook mestaanslagen voor op het appartement van een politicus en het gemeentehuis in Lochem (dat was ergens wel duidelijk).

De politie trad ongewoon hard op tegen deze demonstraties en zag ze meer als een “boerenopstand”, die ze behandelden alsof het terroristische aanslagen waren. Geen spoor van begrip, inzicht of empathie van de kant van de staatsmacht. In plaats daarvan: blijf vrij en brul tegen ze!

Het is bewezen dat de autoriteiten de gebeurtenissen ook probeerden aan te wakkeren met smerige undercoveroperaties: politieagenten in burger zouden demonstranten, misdadigers en agenten provocateurs zijnin de menigte worden gesmokkeld! Het is alleen dat ze tegelijkertijd dom en onhandig waren – omdat ze werden gefilmd terwijl ze uit politievoertuigen stapten, ontdekten en isoleerden de demonstranten ze snel, en ze werden opnieuw gefilmd tijdens hun daaropvolgende ontsnapping in de politieauto.

Gewoon gênant! Na meer dan 40 jaar politiedienst moet ik me weer schamen – voor politieagenten die dergelijke bevelen achteloos opvolgen, voor politieleiders die ze bevelen en menen dat ze zich aan politieke richtlijnen moeten houden (“ politiek overwicht ”) en politici die dergelijke politiestrategieën en eisentactieken en drijven het land dat hun is toevertrouwd met hun ogen wijd open naar de economische ondergang.

Ook onteigening van Duitse boeren?

En toen schoot een gekke politieagent een 16-jarige jonge boer neer die al op weg was naar huis met zijn tractor. De kogel bleef op hoofdhoogte vastzitten in het metalen frame van zijn cabine. Onder de fragiele, maar ook snel en gemakkelijk weerlegbare beschuldiging dat hij ” politieagenten met zijn tractor wilde rammen “, werd hij aanvankelijk gearresteerd voor poging tot doodslag, maar moest hij de volgende ochtend worden vrijgelaten. Trouwens: alleen met deze “politie-actie” hebben de gebeurtenissen in onze buurlanden eindelijk onze systeemmedia bereikt na dagenlang stilgehouden en gebagatelliseerd te zijn.

Misschien was dat een van de redenen waarom Duitse boeren pas laat binnenkwamen: op 8 juli vereiste dit de goedkeuring door de Bundesrat van de administratieve verordening betreffende de aanwijzing van bijzonder nitraatverontreinigde gebieden, die in wezen hetzelfde regelt als de Nederlandse – die was nauwelijks opgemerkt door de politieke media nomenklatura wet. Zodra de federale regering de door de Bundesrat gevraagde kleine technische wijzigingen heeft doorgevoerd, kan zij dit bestuursreglement in de praktijk brengen.

Daarom zijn boeren in Duitsland nu bang voor de EU Nitraatverordening, de Duitse Meststoffenverordening (DüV) en de gevolgen van de lopende EU-inbreukprocedure. Tegelijkertijd stijgt de woede over het onbegrijpelijke, ontoereikende, niet-representatieve en dus anti-boer typisch Duitse “Belastingmeetnet ” (een erfenis overigens van de toenmalige minister van Milieu Angela Merkel) en over decennia van politiek falen in de waterbescherming. De gevolgen: in de “rode gebieden” met te hoge nitraatgehalten worden ook Duitse boeren met onteigening bedreigd.

De woede van boeren groeit naarmate ze zich meer bewust worden van de complexe relaties. Wat begon als een demonstratie van solidariteit met de Nederlandse boeren, wordt nu met andere ogen bekeken in Duitsland en andere EU-lidstaten: met de ogen van de direct getroffenen, met de ogen van degenen wier bestaan ​​door de staat wordt vernietigd. Zullen degenen die vaccinatie kunnen weigeren uiteindelijk verhongeren en het slachtoffer worden van een mogelijk geplande “Holodomor”? Het explosieve onderwerp is in ieder geval nog maar net in een stroomversnelling geraakt.

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook

Indignatie

Het kabinet houdt ons in de wurggreep

Deze week vergaderde de Tweede Kamer over maatregelen om burgers te helpen die verder de crisis in worden gezogen. Om te voorkomen dat hele volksstammen straks op waxinelichtjes moeten koken.… [...]

Xi Jinping: Klopt het dat er een staatsgreep aan de gang is in China?

Volgens wilde geruchten op het internet zou Chinees president Xi Jinping in Peking gearresteerd zijn na zijn reis naar Kazachstan. Op 14 september zakte de Chinese leider Xi Jinping voor… [...]

EU-dictatuur: toelating tot Oekraïne via de achterdeur en machteloosheid van de staten

EU-leider Ursula von der Leyen wil de EU nu met aangepaste verdragen “serieuze hervormingen” geven en alle middelen aanwenden om de leden zover te krijgen dat ze ermee instemmen. Belangrijkste focus… [...]

West-Europa vervalt in totalitarisme

Europa – QR-codes werden gebruikt om burgers uit te sluiten, de éne na de andere mediapersoonlijkheid wordt gecanceld vanwege gevoelige uitspraken, bij de grote banken spreekt men inmiddels openlijk over… [...]

Italië slaat terug: dreigt Von der Leyen met een motie van wantrouwen

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft Italië gedreigd dat het gestraft zal worden als het afwijkt van democratische principes. Aanleiding voor haar toespraak was de… [...]

SDB

RSS Error: A feed could not be found at `https://www.stopdebankiers.com/feed/`; the status code is `503` and content-type is `text/html`

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings