Connect with us

Politiek Binnenland

Bezuinigingen? En de domme burger blijft het allemaal maar nemen!

Published

on

Bezuinigingen

Het houdt maar niet op. De eeuwige bezuinigen waar nooit een einde aan zal komen jaagt als een virus alle zwakkeren in de samenleving de ellende in. En nu staat er weer een nieuwe bezuinigings-holocaust voor de deur dankzij de overwinning van de VVD waarmee iedereen die het financieel echt niet meer kunnen opbrengen een financiële dood in wordt gejaagd. En dat allemaal ook nog bedacht door mensen die door het volk zijn gekozen.

Een lichtpuntje was in de eerste instantie dat de D66 een klein verschil zou gaan uitmaken. Maar die blijft zijn reputatie van draaikonterij aanhouden. De beide partijen hebben bij de onderhandelingen elkaar “wat gegund”. En dat betekend dat de beide partijen het eens zijn geworden om de rekening ook nu weer neer te leggen bij de minima, de zieken en de minder bedeelden onder ons, met als toegift het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. Dat betekend dat de minima vergeleken met de hogere inkomens er beter van af komen. Maar de mensen die hard voor hun geld werken zien nu hun zwaar verdiende inkomsten voor een groot deel verdwijnen richting de zorg. Er zijn zaken genoeg waarop kan worden bezuinigd zonder mensen het leven onplezierig te maken en hu zuur verdiende geld af te pakken.

Maar dat zijn allemaal zaken waar volksvertegenwoordigers niet op zitten te wachten, want dan krijgen ze het aan de stok met allerlei mensen met invloed. Daarom is het gemakkelijker om de burger maar te straffen voor de door de overheid, grootverbruikers, banken en andere machtige geldvreters veroorzaakte gat in de Nederlandse schatkist. De gewone burger kan immers toch niets inbrengen tegen de overheid. Die moet “mee doen” en verder hun bek houden. Dus is dit de weg van de minste weerstand voor weer een volgend slap kabinet, bestaande uit een stelletje niets ontziende mooi praters. En dan meteen maar even een razzia op mensen met een bijstandsuitkering houden om fraude op te sporen. Fraude is natuurlijk niet okay, maar wat wordt er eigenlijk onder fraude verstaan behalve het niet naleven van de regels? Op dat punt kunnen ze ook weer allerlei manieren bedenken om mensen financieel de grond in te boren om hun eigen hachje te redden. En waarom plegen mensen eigenlijk fraude? Is het ook niet een beetje een vorm van overleven wanneer mensen financieel worden dood bezuinigd?

“We mogen de toekomstige generaties niet met de door ons veroorzaakte ellende laten zitten ”lijkt de kreet van ieder kabinet te worden. Ze vormen de kreet echter verkeerd. Het moet eigenlijk zijn: “We mogen de toekomstige generaties niet met de door de overheid en de banken veroorzaakte ellende laten zitten”. Maar dan hebben ze geen reden om de burger financieel met de grond gelijk te maken. Dus dan maar een wat algemener kreet, waar ze alle kanten mee uit kunnen. Ook weer zo’n fantasieloos initiatief.

En wat staat Nederland nu te wachten???? De rente gaat omhoog, alles wordt dus duurder, het eigen zorgrisico gaat van E. 220,00 naar E. 350,00, eigen bijdrage medicijnen, minder zorg voor meer geld, het ontslagrecht wordt versoepeld (dus niet meer zeker van werk), de huizenmarkt zal op slot blijven staan vanwege onzekere inkomsten, de verzorgingshuizen zullen alleen nog voor ouderen met geld toegankelijk zijn, de deuren van wijkorganisaties gaan dicht, geen subsidies meer voor cultuur en amusement, minder huurtoeslag, hogere huren, verlaging van uitkeringen waardoor meer criminaliteit ontstaat om rond te kunnen komen, de langstudeerboete blijft gehandhaafd, studeren alleen nog voor mensen die het kunnen betalen,  hogere accijnzen op genotsmiddelen, stimuleren van voedselbanken, verplicht versneld afbetalen hypotheken, wegbezuinigen van politie en ambtenaren, dus minder hulp voor de burger, lastenverhoging, rijken worden rijker, armen worden nog armer dan gedacht, enz. enz. En dat is natuurlijk bijna mensenrechtenschendend, omdat ook mensen die niet eens fatsoenlijk rond kunnen komen of zelfs van een voedselbank moeten leven daaraan mee moeten betalen. En zo wordt er nog veel meer geld verspild door de overheid. Natuurlijk moeten bewindslieden vanwege hun werk worden vervoerd en dat moet ergens van worden betaald. Maar het kan al miljarden schelen wanneer ze daar zorgvuldiger mee om gaan en niet voor elk tripje een peperduur privé-vliegtuig nemen. Logisch dat de staatskas dankzij al dit soort onnadenkende overheidsgepruts zo snel leeg raakt, om dit vervolgens te verhalen op de burger die het allemaal niet meer kan opbrengen.

En nu de D66 met veel beloftes en prachtige woorden het voor elkaar heeft gekregen om mee te regeren, maken ze hun achterban voor de zoveelste keer belachelijk om juist die beloftes over boord te doen waarmee ze de verkiezingen hebben gewonnen. En de VVD heeft zich de boosheid van zijn kapitalistische achterban op de hals gehaald door ze meer voor de zorg te laten betalen. Hoe dan ook; “iedereen zal de pijn voelen” is de hedendaagse politieke kreet. De staatskas moet op orde en dat moet allemaal zo snel mogelijk gebeuren en daar moet iedereen aan mee betalen, behalve de veroorzakers van de huidige financiële ellende. Mede dankzij dit soort zaken is het een grote flauwekul om te zeggen dat we nu alle financiële problemen moeten oplossen zodat we de volgende generaties niet met problemen hoeven op te zadelen. Lulkoek en slappe woorden om hun eigen veroorzaakte financiële ellende weg te praten. De gewone burger moet domweg de financiële rotzooi van machthebbers opruimen om het financiële niveau weer op pijl te brengen voor de grootgeld vreters, zodat die vervolgens weer dezelfde misdadige weg kunnen in slaan om daarna met dezelfde woorden ook de volgende generaties weer nieuwe bezuinigingen in te kunnen praten. Zo is het altijd gegaan en zo zal het altijd gaan. Daarom heet het ook “Politiek”.
Maar wij leven nu en wij willen nu een beetje lol in ons leven hebben zonder financiële stress en bezuinigingsellende. Zoals gezegd zal er geen enkele generatie zijn die een bezuinigingsloos leven zullen mee maken, zolang overheden als een stelletje los lopende apen van ons belastinggeld lopen te vreten, te feesten, peperdure prestige projecten opzetten en overdreven prijzige afscheidsfeestjes voor bonusvreters geven. En de domme burger neemt alles maar en voor ze het weten is het leven voorbij en kijken ze terug op en leven van hard werken en de touwtjes bij elkaar knopen, terwijl overheden en topambtenaren er maar op los feesten en zich vol lopen te vreten van uw zuur verdiende (belasting)geld. Schandalig!

Hoe dan ook, de ouderen kunnen geen rolators, krukken, looprekjes enz. meer krijgen, behalve wanneer ze het zelf betalen. En dat lukt dus niet, dus kunnen ze straks thuis blijven zitten wachten tot het leven voorbij is. En dat lijkt ook wel een beetje de opzet te zijn van de komende regering. Ze hebben het maar over de vergrijzing en dat het zoveel geld gaat kosten. Gelul. Er is geld zat. Het is gewoon een kwestie van daadkracht en goede wil. En niet de weg van de minste weerstand blijven volgen. Bovendien is er de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd om de gezondheid te verbeteren. En nu leven we met z’n allen eindelijk gezonder en langer en dan wordt het opeens een probleem. Maar het gezonder en langer leven met als gevolg de zogenaamde vergrijzing, is het probleem helemaal niet. Het probleem is dat de maatschappij een verjongingskuur nodig heeft met een totaal andere opzet. Hoe de huidige maatschappij in elkaar zit, is eeuwen terug bedacht. Dat past niet meer in deze moderne wereld. Datzelfde geldt voor het principe rond werk en inkomen. Dat stamt ook nog uit het jaar nul en zit heel simpel in elkaar: Als je werkt krijg je geld en dat geld kun je weer gebruiken om te kunnen leven. En met dat ouderwetse principe leven we al eeuwen. Werk is er wanneer er iets moet worden opgebouwd. Maar wanneer alles al is opgebouwd, is er dus bijna geen werk meer. Daarnaast wordt er nog steeds gedacht dat werk de enige manier is om mensen bezig te houden. Nou, dat is ook allang achterhaald. Bovendien is het toch te zielig voor woorden dat er mensen zijn die zich vervelen wanneer ze om wat voor reden dan ook tijdelijk thuis zitten?? Je hebt vrij. Dan zou je moeten opleven en er van genieten door leuke dingen te doen. Maar nee hoor. De maatschappij heeft het al zover gebracht dat mensen alleen maar leven voor werk en dat ze zonder werk niet eens meer weten wat het leven nog meer te bieden heeft. En dat is intens triest. Deze mensen zijn erg arm. Werk is heel belangrijk als bron van inkomsten en het moet leuk zijn om te doen. Voor de rest is werk niet belangrijk en en mag het je leven niet gaan beheersen. Verder hoort je eigen leven en dat van je familie, vrienden en kennissen op de allereerste plaats komen te staan. Dus op het terrein van vrijheid en plezier hebben in het leven valt nog heel wat te winnen en voor te vechten. Tenminste; wanneer de overheid stopt met slaven drijven.

Terug komende op de bezuinigingen: De eigen bijdragen van de gezondheidszorg blijven ook de komende jaren stijgen. Maar waarom?? Wat is dat voor onzin? Het is immers al financieel beroerd genoeg voor vele Nederlanders. Alles wordt weg bezuinigd. Kinderen hebben straks met hun twintigste al een kunstgebit nodig omdat de tandarts voor hen uit het ziekenfondspakket gaat en ze een extra pakket niet meer kunnen opbrengen. Anderen laten hun tanden maar trekken om die te vervangen voor een kunstgebit. Dat scheelt weer een extra tandarts verzekering van 25 euro per maand. En ouderen die verzorging nodig hebben kunnen beter in de gevangenis gaan zitten dan in een verzorgingstehuis. Gevangenen krijgen namelijk meer en betere aandacht en verzorging dan ouderen in een verzorgingstehuis. Wat dat betreft zouden hulpbehoevende ouderen naar de gevangenis moeten, zodat ze dan wel de juiste verzorging en aandacht krijgen waar ze recht op hebben. Bovendien is er voor hen in die situatie meer dan genoeg geld om een zo prettig mogelijk leven te hebben met passende begeleiding en volledige aandacht en verzorging. En stop die gedetineerden dan maar in een verzorgingstehuis.

Heb jij zelf iets te melden over ons kabinet of ander nieuws plaats het hier

Daar krijgen zij dan wat ze verdienen. Namelijk zo weinig mogelijk aandacht, een slechte verzorging en het gevoel dat ze iets hebben misdaan omdat ze aan hun lot wordt over gelaten. Bovendien wordt er ook niets meer voor hun geregeld, omdat er toch geen geld voor is. En dat zou dan terecht zijn. Dat is wat een gedetineerde hoort te krijgen en niet een hulpbehoevende oudere. Maar de ouderen en de mensen die van een minima moeten leven zijn nog lang niet af van die nietsontziende en respectloze inklauwerig regering. De nieuwe lichting Haagse landverknoeiers gaan net zo lang door dat alle ouderen, zieken, gehandicapten en mensen met de laagste inkomens de dood in zijn bezuinigd. Dan kunnen ze maar raak hun zakken vullen, dure afscheidsfeestjes houden en hoge ambtenaren, bankdirecteuren en zichzelf hoge bonussen en declaraties achter in hun spaargleuf proppen. En die hele gezondheidszorg hadden ze voor jaren terug moeten laten zoals het was. Toen was alles goed geregeld. Zowel financieel als op de arbeidsmarkt. Sinds die totale fantasieloze rare verandering waarbij niet naar de toekomst is gekeken, is het een zootje geworden met die hele gezondheidszorg, en mag de burger voor de financiële ellende opdraaien. Nederland stond boven aan de lijst van het de landen met de best geregelde gezondheidszorg. Het duurt niet lang meer dat Nederland boven aan de lijst van de landen met de meest rommelige gezondheidszorg aller tijden staat.

Mensen kunnen het niet meer betalen. En dan willen ze de zogenaamde wanbetalers nog harder aanpakken. Maar MENSEN KUNNEN HET NIET MEER BETALEN!!!!!!!! Dat willen ze maar niet kunnen begrijpen daar in Den Haag. Ze laten de armste mensen en de ouderen in de steek en vullen de zakken van al die volgevreten grootverdieners die smoren in het geld en letterlijk over lijken gaan. En het kabinet Rutte heeft totaal geen enkele kijk op wat er werkelijk in de praktijk afspeelt, behalve in de richting van grootverslinders en zakkenvullers. Ze weten totaal niet wat ze de minder bedeelden aan doen of interesseren zich daar domweg niet voor. Dit ziek makende flut kabinet zonder praktijkervaring maakt het nog redelijk mooie Nederland met de grond gelijk en vertrapt alle zwakkeren in de samenleving. Met name de vergrijzing is de aanleiding van een aantal hogere betalingsverplichtingen en bezuinigingen om de vergrijzing te kunnen betalen, terwijl de schuld van alle ellende ligt bij de banken, de bonusvreters en zakkenvullers. Kortom; bij de zogenaamde “hardwerkende hogere klasse”, herkenbaar aan een autoritaire uitstraling die eigenwijs en zelfverzekerd met hun hoofd omhoog rechtlijnige en pretentieloze ideeën de wereld in proberen te helpen welke voornamelijk bij hun eigen levenswijze passen en in hun eigen voordeel zijn, en ten alle tijde de leiding naar zich toe trekken wanneer ze vinden dat ze superieur zijn aan de rest van hun omgeving wanneer deze onder het opleidingsniveau zitten van de selfmade “supersociale” VVD klasse. Zij zullen het allemaal wel even doen!!!!! Nou, pas dan maar op. En de nieuwe kersverse premier Rutte zou eens wat minder een zelfverzekerde grijns moeten opzetten, want er is geen enkele reden om ergens om te grijnzen wanneer je alleen maar financiële slachtoffers maakt en je voeten veegt op de chronisch zieken, gehandicapten, minderbedeelden en de minima, helemaal niets opbouwt en alleen maar afbreekt, de rijken ontziet en de rekening bij de armen neer legt. En dat terwijl ze nu al aan de rand van de afgrond staan. En ook Ruttes kamer-volgelingen zouden ook eens een stuk minder gemaakt vriendelijk moeten grijnzen, want de onechtheid er van is onpasselijk en komt zeer onbetrouwbaar en gek aanstekend over. Gooi die machtswellust eens aan de kant en laat mensen met rust die al genoeg getreiterd en benadeeld zijn door Den Haag. Toon eens wat meer respect! Gelukkig heeft Wilders dat nog op tijd ingezien. Dankzij hem is Nederland heeft Nederland nog een kans om erbovenop te komen door de stekker uit kabinet Flutte te trekken. Want het beleid dat de VVD,D66 en de CDA over Nederland zou uitspugen is om

Kostmisselijk van te worden!

Steun OnsNieuws

Via paypal

pay

Donaties via onze IBAN
Vermeld u e-mail a.u.b
OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX

Dank bij voorbaat voor uw steun
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook

Indignatie

Oorlogsverklaring in de Oostzee

Zoals we gisteren meldden zijn drie van de vier Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee beschadigd door explosies. Geen toeval, zeggen deskundigen. Er wordt volop gespeculeerd over de mogelijke saboteurs. De… [...]

Amerikaanse hypocrisie kent geen grenzen

Een Amerikaanse president die Rusland beschuldigt van het schenden van het VN-handvest, zoals Trump die Biden beschuldigt van het kijken naar porno President Bidens veroordeling van Rusland bij de VN… [...]

Spelen met vuur: Oekraïne dringt aan op kernoorlog

Oekraïne: Kiev kan niet wachten op escalatie De alom aanwezige berichten over de oorlog in Oekraïne, die voor velen na zeven maanden al routine zijn geworden, bevatten ook de herhaalde… [...]

Amerikaanse sabotage denkbaar: gasterreur en zijn profiteurs…

Sinds maandag zijn er enorme lekken in drie “Nord Stream“-strengen: een professionele terreurdaad gericht tegen de gasvoorziening van ons continent. Hierdoor gaan alle alarmbellen af ​​en wordt er naar de dader… [...]

Sabotage

Lekken in de pijpleidingen van Nordstream I en Nordstream II duiden op sabotage. Zweedse autoriteiten waarschuwen de scheepvaart voor twee levensgevaarlijk lekken in Nordstream I op een steenworp afstand van van het Deense eiland… [...]

SDB

RSS Error: A feed could not be found at `https://www.stopdebankiers.com/feed/`; the status code is `503` and content-type is `text/html`

ONS NIEUWS is NIEUW, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. 

Ten eerste aan al onze bezoekers, wij wensen jullie een mooie week met veel zon. Het is doneer actiedag bij Ons Nieuws.

STEUN ONS WERK MET EEN DONATIE, KLEIN GROOT MAAKT NIET UIT WIJ ZIJN BLIJ MET ELK BEDRAG

wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://onsnieuws.com.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings